Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Trakų krašto VVG visuotinis susirinkimas gruodžio 7 d.

Trakų krašto VVG visuotinis susirinkimas kviečiamas š. m. gruodžio 7 d. 18.00 val. adresu „Karališka senoji kibininė“, automagistralės Vilnius–Kaunas 23 km, Sausių k., Trakų r.
Teikiami svarstyti klausimai:
1. Dėl naujų narių priėmimo į Trakų krašto VVG.
2. Dėl Trakų krašto VVG narių sąrašo patvirtinimo.
3. Dėl vietos projektų pagal Trakų krašto VVG vietos plėtros strategiją Kvietimo Nr.1 dokumentų pritarimo.
4. Dėl NVO sektoriaus deleguotų į Trakų krašto VVG valdybą NVO sektorių valdybos narių patvirtinimo.
5. Dėl Trakų krašto VVG valdybos teikiamo VVG valdybos pirmininko pavaduotojo patvirtinimo.
6. Dėl mokymų potencialiems vietos projektų pagal Trakų krašto vietos plėtros strategiją pareiškėjams.
7. Dėl dalyvavimo 2017 m. gruodžio 16–17 d. „Supakuok Kalėdas“.
8. Kiti klausimai.

ALVYDA KAZAKEVIČIŪTĖ-STANIUNAITIENĖ,
VVG pirmininkė

Užs. Nr. 4359