Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Aukštadvario bendruomenė skelbs gerąsias kultūros sostinės žinias

Akimirkos iš susitikimo su Bijūnų bendruomene

Sausio 17 dieną rajono savivaldybės vadovai lankėsi Aukštadvario seniūnijoje. Susitikimuose su gyventojais buvo aptarta, kokius projektus, numatytus darbus pernai pavyko įgyvendinti, kokiais pokyčiais galime džiaugtis ir kas numatyta nuveikti artimiausiu metu bei šiemet.
Susitikimai vyko Bijūnų pradinėje moykloje-daugiafunkciame centre, Čižiūnų socialinių paslaugų centre, Aukštadvario darželyje-mokykoje „Gandriukas“, Aukštadvario gimnazijoje, bibliotekoje, seniūnijoje, pirminės sveikatos priežiūros centre bei bendruomenės namuose. Su Aukštadvario seniūnijos gyventojais bendravo rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjas Tomas Romaška, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič.
Jaukiame, šiltame susitikime Bijūnuose buvo aptarta, kaip gyvena bend-ruomenė, kai čia nebeliko pagrindinės mokyklos. Vis dėlto vaikų klegesys čia nenutilo, nes veikia pradinės klasės, ikimokyklinė grupė, o bendruomenė toliau aktyviai plėtoja kultūros-šviečiamąją veiklą. Gyventojai džiaugėsi, kad išasfaltuota pagrindinė gatvė, o Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė informavo, jog pavasariop bus aptvertos Krasnapolio kapinės.
Čižiūnų socialinių paslaugų centre, kuriame gyvena ir patys susitvarkantys, ir be nuolatinės priežiūros negalinys išsiversti seneliai bei neįgalieji, buvo supažindinta su jų gyvenimo sąlygomis. Pastebėtina, kad centro gyventojų daugėja, nes visuomenė sensta. Šiuo metu centre gyvena 29 asmenys, čia veikia ir dienos cent-ras, teikiamos socialinės palaugos namuose. Centre atnaujinta koplytėlė, gautas dovanų ir suderintas pianinas, apšviesta gatvė. Darbuotojai pageidavo, kad Čižiūnuose būtų apšviesta ir Ežero gatvė, nes kaimo gyventojai vakarais jaustųsi žymiai saugesni.
Aukštadvario darželyje-mokykloje „Gandriukas“ pastaruoju metu buvo atlikta darbų, kurie pagerino mokyklos ir materialinę būklę, ir ugdymo sąlygas bei kokybę. Buvo kalbama, kad ateityje mokykloje reikėtų įrengti šiuolaikišką sporto salę.

Aukštadvario gimnazijoje naujai suremontuoti koridoriai

Nemaži pokyčiai – Aukštadvario gimnazijoje. Sutvarkyti dar sovietmetį priminę koridoriai, įrengtas modernus informacinių technologijų kabinetas, įdėti nauji langai sporto salėje, modernizuota šildymo sistema. Gimnazijai atnaujinti nemažai lėšų skyrė rajono savivaldybė, tad vaizdas džiugina ir moksleivių, mokytojų, ir svečių akis. Beje, gražių pasikeitimų matyti ir miestelio bibliotekoje, kurioje atnaujintos grindys, knygų lentynos.
Po apsilankymo seniūnijoje bei pirminės sveikatos priežiūros centre, rajono vadovai bendruomenės namuose susitiko su miestelio gyventojais.
Rajono savivaldybės merė E. Rudelienė, apžvelgusi per praėjusius metus atliktus darbus, pastebėjo, kad Aukštadvario seniūnija išsiskiria aktyviais, kūrybingais ir veikliais gyventojais. Tad lauktas ir sveikintinas rezultatas, kad Aukštadvaris yra šių metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė, jau pradėjusi įdomių, įsimintinų ir visą Trakų rajoną reprezentuojančių renginių maratoną. Seniūnijoje veikia net keturios bendruomenės, aktyvūs kultūros darbuotojai, kurie rengia projektus, organizuoja renginius, mokymus ir turtina seniūnijos gyvenimą. Kultūros sostinė, pasitikdama Lietuvos šimtmetį, jau skelbia ir skelbs ateityje puikias žinias apie kraštą ir jo žmones.
Miestelyje per praėjusius metus pastebimai pagerinta įvairi infrastruktūra. Vien į ugdymo, kultūros įstaigų atnaujinimą yra investuota daugiau nei 228 tūkst. eurų, kelių, gatvių remontui įsisavinta beveik 43 tūkst. eurų. Retas Lietuvos miestelis gali pasigirti, kad kaip Aukštadvaryje, yra renovuota 65 proc. daugiabučių namų. Be to, buvo įgyvendinti du vandentvarkos projektai, vienas projektas vyks šiemet.
Susitikime rajono savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius supažindino su naująja atsiskaitymo už komunalines atliekas tvarka, nurodė, į ką kreiptis, kai iškyla neaiškumų. Aukštadvariečiai išgirdo naujieną, kad dar šiemet turi pagerėti geriamojo vandens kokybė, nes bus pastatyti nugeležinimo įrenginiai.
Po susitikimo kai kurie gyventojai dar bendravo su rajono vadovais, miestelio seniūne bei savivaldybės specialistais individualiai, dalijosi tuo, kas jiems aktualu.
Sausio 19 dieną rajono savivaldybės vadovai susitiko su Grendavės seniūnijos gyventojais, išklausė jų pageidavimų, atsakė į klausimus. Gyventojai patikinti, kad bus ieškoma galimybių atnaujinti Grendavės paplūdimio įrangai, infrastruktūrai, o tradicinei Joninių šventei surengti kaip visada bus skiriama ir dėmesio, ir paramos. Pastebėta, kad šiemet Grendavėje vyksiančioms Joninėms nebus galimybių suteikti kilnojamąją sceną, kuri tądien įsikurs Aukštadvaryje, mažojoje kultūros sostinėje, bet šventei įvykti tai nėra kliūtis.
Susitikime taip pat buvo aptarti kelių, gatvių remonto, apšvietimo darbai, naujosios rinkliavos už komunalines atliekas klausimai.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Pasirašyta partnerystės sutartis padės plėtoti vandentvarkos infrastruktūrą Trakuose ir Lydoje

Rajono savivaldybė pradeda dar vieną – vandentvarkos infrastruktūros plėtojimo – investicinį projektą, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projektas bus vykdomas pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Pasirašius sutartį, ES lėšomis bus plėtojama vandentvarkos infrastruktūra Trakuose ir Lydoje. Iš kairės – Lydos rajono komunalinio ūkio atstovas J. Bercevič, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius, UAB „Trakų vandenys“ direktorius R. Ingelevič

2017 metais buvo pateikta bendra projekto „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“ paraiška finansavimui iš ES fondų pagal pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Tų pačių metų lapkritį buvo gautas patvirtinimas, kad projektas bus finansuojamas.
Partnerystės sutartį pasirašė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, UAB „Trakų vandenys“ direktorius Romuald Ingelevič, dalyvaujant Lydos rajono komunalinio ūkio atstovui Jurijui Bercevič.
Įgyvendinus projektą „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“, bus glaudesnis bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi tarp vietos ir regiono valdžios institucijų iš dalyvaujančių šalių, kuriant bendras sistemas ir priemones, skirtas gamtiniams ištekliams valdyti, reaguoti į įvairias nelaimes ir jų pasekmėms šalinti. Atsiras glaudesnis valdžios institucijų iš dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas sprendžiant aplinkosaugos, saugos ir saugumo klausimus. Bus efektyviau tvarkomasi su aplinkos užterštumu, įskaitant oro ir vandens taršą, be to, taps efektyvesnis politikos valdymas ir viešųjų paslaugų kokybės aplinkosaugos, saugos ir saugumo srityse gerinimas. Įgyvendinant projektą numatyta patobulinti vietos ir regiono valdžios institucijų iš dalyvaujančių šalių gebėjimus spręsti bendrus iššūkius.
Numatoma bendra projekto vertė – 1 200 000,00 Eur. Europos Sąjungos fondų parama siekia 90 proc., partnerių lėšos sudarytų 10 proc. bendros projekto vertės. Projektą numatytą įgyvendinti per 2018–2019 metus.
Yra numatyta ne tik įsigyti specialią infrastruktūros įrangą, bet ir įgyvendinti visuomenės švietimo programą.

Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 

Rajono savivaldybės vadovai lankysis Paluknio ir Rūdiškių seniūnijose

Rajono savivaldybės vadovai bei specialistai tęsia vizitus po rajono seniūnijas. Jų metu domimasi aktualiausiais gyventojams klausimais, ieškoma būdų juos spręsti.
Sausio 30 d. – Paluknio seniūnija
14.00 – „Medeinos“ gimnazija
15.00 – Longino Komolovskio gimnazija
16.00 – Biblioteka
16.30 – Vaikų darželis
17.00 – Ambulatorija
17.30 – Seniūnija
18.00 – Susitikimas su gyventojais (seniūnijoje)
Vasario 1 d. – Rūdiškių seniūnija
14.00 – Rūdiškių gimnazija
15.00 – Vaikų darželis
15.30 – Ambulatorija
16.00 – Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“
17.00 – Rūdiškių kultūros centras, biblioteka, muzikos mokykla
18.00 – Susitikimas su gyventojais (kultūros centre)

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4418