Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Trakų rajono mokiniai – tarptautinio festivalio Lenkijoje nugalėtojai

Nuotraukoje (iš kairės): mokytoja metodininkė R. Giedrienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivis D. Vitkevičius, merės pavaduotoja M. Puč, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokinė G. Klebeko, mokytoja metodininkė L. Kieras

Liepos 3–8 d. Naujajame Sonče (Lenkija) vykusiame XV tarptautiniame vaikų dainų festivalyje „Vieversėlis“ (lenk. „Skowroneczek“) Dominykas Vitkevičius tapo laureatu.
Trakų kraštui atstovavęs Vytauto Didžiojo gimnazijos 1 gimnazijos klasės mokinys laimėjo trečią vietą. Jaunuolis taip pat gavo specialų festivalio vaikų komisijos įvertinimą. Dominyką konkursui paruošė muzikos mokytoja metodininkė Rima Giedrienė.
Aštuonmetė dalyvė iš Trakų rajono Gabriela Klebeko pateko į finalą ir tapo festivalio finalo diplomante. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 2 klasės mokinę festivaliui paruošė muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras. Finalinį koncertą transliavo Lenkijos nacionalinė televizija.
Vizito Naujajame Sonče metu mokiniai susipažino su dalyviais iš įvairių šalių, turėjo daug įdomių bei įtraukiančių muzikinių užsiėmimų, vokalo pamokų. Dalyviams buvo suplanuotos pažintinės ekskursijos ir susitikimai su miesto prezidentu Rišardu Novak. Rajono atstovus lydėjo ir jais rūpinosi mokytoja L.Kieras.
Iš tarptautinio festivalio grįžę atstovai dėkojo Trakų rajono savivaldybei už suteiktą galimybę reprezentuoti Trakų kraštą. Kupini įspūdžių rajono mokiniai dalijosi įgyta nauja patirtimi ir pozityvia nuotaika.
Dominyką ir Gabrielę pasveikino savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč. Sveikindama pavaduotoja sakė:
„Savivaldybės miesto partnerio organizuotame tarptautiniame festivalyje, reprezentuodami Trakų kraštą, parodėte gerą rezultatą, net laimėjote konkursą ir į Trakus grįžote su apdovanojimais. Didžiuojuosi jumis. Esate jauni, gražūs ir talentingi. Turite gražius balsus ir žinau, jog dedate daug pastangų ir darbo, kad pasiektumėte gerų rezultatų. Ačiū mokytojoms, kurios veda jus šiuo keliu, moko, dalija patarimus ir kartu su jumis išgyvena kiekvieną jūsų pasirodymą scenoje. Sveikinu ir linkiu sėkmės dainavime. Taip pat linkiu gerų atostogų bei ateinančių naujų mokslo metų.“
Primename, kad į XV tarptautinį vaikų dainų festivalį „Vieversėlis“ mokiniai vyko Trakų rajono savivaldybės miesto partnerio Naujojo Sončo prezidento R. Novak kvietimu.

ALIONA URBAN,
Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

 

Informacija apie vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimą

Informuojame, kad gyventojai gali gauti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo kompensaciją iš Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.
Ūkinių gyvūnų savininkai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo turi pranešti atitinkamai seniūnijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriui. Seniūnijos seniūnas arba Žemės ūkio administravimo skyriaus specialistas, gavęs prašymą apie galimai vilkų padarytą žalą tą pačią dieną turi pranešti medžioklės plotų naudotojui ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkiui nustatyti komisijai, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.
Ūkinių gyvūnų savininkai, Trakų rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkiui nustatymo komisijai turi pateikti:
1. Rašytinį prašymą ne vėliau kaip 3 darbo dienos nuo žalos pastebėjimo, prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, informacija apie ūkinio gyvulio draudimą, kokios prevencinės priemonės buvo taikytos;
2. Gaišenų sunaikinimo važtaraštį;
3. Pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą iš ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos (GŽ-2a forma);
4. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui apžiūros aktą (1 priedas);
5. Nukentėjusių ūkinių gyvūnų fotofiksaciją.
Trakų rajono savivaldybės administracija ragina gyventojus imtis saugos priemonių. Vienas populiariausių apsaugos priemonių nuo vilkų − elektrinis piemuo. Jis turi būti sudarytas iš ant tvirtų kuolų ištemptų kelių (rekomenduojama ne mažiau 5) vielų, kuriomis teka aukštos įtampos srovė. Kad žvėris negalėtų patekti į aptvarą nei per viršų, nei per apačią, reikia elektrinio piemens pirmą juostą kabinti 10–15 cm virš žemės paviršiaus. Apsaugai nuo peršokimo viršutinė juosta turėtų būti ne žemiau kaip 1–1,20 m aukštyje, jei yra galimybė, galima aukštinti iki 2 m.
Aptvaras efektyviai veikia, kai juo teka srovė, todėl reikia reguliariai tikrinti, ar nėra gedimų arba srovės nuotėkių per besiliečiančius objektus. Taip pat rekomenduojama kas 15–20 cm ant elektrinio piemens pririšti baltos spalvos ne mažesnes nei 2 cm pločio juostas. Taip pat yra ir kitų saugos priemonių, − tokių kaip teritorijos apšvietimas, įvairios garso priemonės ir kt.
Kad ūkinių gyvūnų savininkai patirtų kuo mažiau nuostolių, rekomenduojame apsidrausti galvijus.

Žemės ūkio administravimo skyriaus informacija

***

Sveikiname !

Nuoširdžiai sveikiname Trakų rajono savivaldybės Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Pilčicienę jubiliejinio gimtadienio proga.

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek, kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta. Linkime, kad netrūktų artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o ateinantys metai neštų sėkmę, gerumą, ramybę, šilumą ir gyvenimo pilnatvę.

Trakų rajono savivaldybės komanda

***

 

Nuoširdžiai sveikiname Trakų kultūros rūmų direktorių Edvardą Keizik 40-ojo gimtadienio proga.

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas.

Atvėrus 40-ąsias duris linkime atrasti daug kūrybos idėjų, naujų sumanymų, džiaugsmo, laimės ir sėkmės.

Trakų rajono savivaldybės komanda

***

Nuoširdžiai sveikiname Trakų rajono savivaldybės
Žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą
Gintautą Karloną 50-ojo gimtadienio proga.

Jubiliejaus proga norime palinkėti tiesių kelių, tikrų draugų,
jei ašarų – tik džiaugsmo, jei rūpesčių – tik malonių.
Akių šviesos – kad pamatyti kasdienius stebuklus, sveikatos –
kad kitą priglaust ir šypsenos – sušildančios, ramios.

Trakų rajono savivaldybės komanda

 

Pasveikinti Šimtmečio dainų šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovai

Šimtmečio dainų šventėje dalyvavusių mėgėjų kolektyvų vadovai su rajono savivaldybės vadovais

Liepos 12 dieną rajono tarybos posėdžio metu buvo apdovanoti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje dalyvavusių rajono meno mėgėjų kolektyvai ir jų vadovai. Merė Edita Rudelienė, teikdama padėkas, nuoširdžai dėkojo rajono atstovams, kurie puikiai pasirengė šventei ir garsino Trakų kraštą.
Gavusiems apdovanojimus buvo surengta amatų edukacija Trakų krašto tradicinių amatų centre.
Jubiliejinėje – dvidešimtojoje Dainų šventėje, vykusioje birželio 30–liepos 6 d., mūsų rajonui atstovavo 15 meno mėgėjų kolektyvų, 308 jų nariai ir 18 vadovų.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4591