Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų rajono savivaldybės informacija


Merė E. Rudelienė susitiko su susisiekimo ministru

Rugpjūčio 9 dieną Seime Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė ir Seimo narys Jaroslav Narkevič susitiko su susisiekimo ministru Roku Masiuliu. Susitikime taip pat dalyvavo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič.

(Iš kairės): Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja K. Narkevič, savivaldybės merė E. Rudelienė, Seimo narys J. Narkevič, susisiekimo ministras R. Masiulis

„Kalbėjome apie mūsų rajono savivaldybės strateginius investicijų planus – Trakų aplinkkelio, Lentvario geležinkelio pervažos projektus. Taip pat buvo aptartos galimybės kitais metais, kurie paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais, išleisti tam skirtą pašto ženklą“, – apie susitikimo tikslus sakė merė E. Rudelienė.
Tikimasi, kad po šio susitikimo pavyks efektyviau išspręsti kai kuriuos minėtų projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimus.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti kandidatus

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos kviečiamos iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. teikti kandidatus į Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos sudėtį.
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas įpareigoja savivaldybes sudaryti nevyriausybinių organizacijų tarybas, kurios teiks pasiūlymus savivaldybių institucijoms dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir kitų funkcijų atlikimo.
Trakų rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. SI-6 patvirtino Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos nuostatus ir narių skaičių – 12. Taryba sudaroma iš Trakų rajono savivaldybėje veikiančių savivaldybės institucijų ir įstaigų bei NVO deleguotų atstovų, kuri tvirtinama Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2 metų kadencijos laikotarpiui.
Kiekvienos, turinčios juridinį statusą, NVO vadovas (nurodoma siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai, pareigos organizacijoje, organizacijos nuostatų kopija) teikia po vieną kandidatą pagal norimą kuruoti sritį (Strateginio planavimo ir investicijų, Kultūros ir turizmo, Švietimo, Socialinės paramos, Architektūros bei Jaunimo reikalų) raštu, adresu Birutės g. 28, Trakai, 1 kab., Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

Keičiamas Trakų švietimo pagalbos tarnybos pavadinimas

Trakų rajono savivaldybė ir Trakų švietimo pagalbos tarnyba praneša, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. S1-154 „Dėl Trakų švietimo pagalbos tarnybos vykdomų funkcijų pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo“ pagrindu nuo 2017 m. spalio 1 d. Trakų švietimo pagalbos tarnybos (įm. k. 303086089) keičiamas pavadinimas į Trakų rajono savivaldybės pedagoginę psichologinę pagalbos tarnybą.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4245