Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Trakuose gruodžio 8–10 d. vyks mariologinis kongresas


Gruodžio 8–10 d. Trakuose rengiamas mariologinis kongresas. Tai vienas iš renginių, skirtų Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo 300 metų karūnavimo metams.
MARIOLOGINIO KONGRESO TRAKUOSE PROGRAMA
Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė
JAUNIMO VAKARAS
16.00 Katechezė Trakų bazilikoje.
16.45 Šviesos rožinis mieste.
18.15 Šv. Mišios jaunimui bazilikoje. Vadovauja vysk. Arūnas Poniškaitis.
19.30 Vakarienė ir linksmavakaris Trakų kultūros rūmuose.
Gruodžio 9 d. – PAGRINDINĖ DIENA
10.00 Šv. Mišios bazilikoje. Vadovauja arkiv. Gintaras Grušas.
11.15 Konferencija „Trakų Galvės“ salėje, Karaimų g. 2.
„Marijos mokinystė“, doc. dr. Vytautas Ališauskas.
„Marija dogmose“, kun. dr. Arnoldas Valkauskas.
„Susižavėjimai Jono Pauliaus II mariologija“ , prof. habil. dr. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFM Conv ir dr. Monika Waluś, Lenkija.
Konferencijos metu nuo 11.15 iki 14.00 vyks programa 5–10 metų vaikams.
15.00 Teminės grupės
„Kreipinių Švč. Marijos litanijoje prasmė“ , kun. Algis Vaickūnas.
„Pagarba Marijai ir Šventasis raštas“, dr. Benas Ulevičius.
„Pagrindiniai Švč. Mergelės Marijos ikonografiniai tipai“, Sandra Stonytė, dailėtyros magistrė.
„Marijos giesmės grigališkojo choralo repertuare“, Živilė Stonytė-Tamaševičienė ir dr. Giedrius Tamaševičius, Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nariai.
Paskaita-ekskursija Trakų bazilikoje „Trakų Madonos kultas – atminties kultūros reiškinys“, dr. Lina Leparskienė.
16.00 Forumas. Arkiv. Gintaras Grušas, dr. Vytautas Ališauskas, prof. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFM Conv. Diskusiją veda dr. Sigita Maslauskaitė.
17.00 Vieno veiksmo monodrama „Tikiu visaapimančia tavo meile“ „Trakų Galvės“ salėje
Pagal Aldyth Morris pjesę „Damien“. Režisierius – Arvydas Lebeliūnas, vaidina aktorius Henrikas Savickis, kompozitorius – Vidmantas Bartulis.
18.00 Maldos vakaras bazilikoje.
Gruodžio 10 d. – BENDRUOMENĖS DIENA BAZILIKOJE
9.00 Marijos valandos.
9.40 Katechezė.
10.00 Šv. Mišios lenkų kalba. Vadovauja kun. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFM Conv.
11.00 Rožinio malda.
11.40 Katechezė.
12.00 Šv. Mišios lietuvių kalba. Vadovauja vysk. Arūnas Poniškaitis.
13.00 Koncertas „Giesmės Švč. Mergelei Marijai“.
Dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras.
KONGRESĄ GLOBOJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS GINTARAS GRUŠAS.
Organizatoriai: Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo parapija
Vilniaus arkivyskupija
Daugiau informacijos www.trakubazilika.lt

Trakubazilika inf.