Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

VAIKŲ DARŽELĮ GALIMA ĮSTEIGTI IR BUTE

Vyriausybės patvirtinta nauja statinių ir patalpų naudojimo tvarka numato, kad vaikų darželiai gali veikti visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose ir patalpose (nuosavuose, daugiabučiuose namuose, kultūros, administraciniuose, poilsio pastatuose ir patalpose). Ši tvarka, taip pat prieš metus supaprastintos higienos normos ir įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis sudaro palankias sąlygas kurti naujus vaikų darželius ir spręsti įsisenėjusią  vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose problemą.

Naujoje Patalpų naudojimo ne pagal paskirtį tvarkoje nurodyta, kad gyvenamosios   paskirties  vieno, dviejų  butų ar  daugiabučiame pastate arba patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias, nepakeitus jų  paskirties, neįrengus papildomo įėjimo ir nepažeidžiant kitų asmenų gyvenimo ar veiklos sąlygų, galima steigti darželius ir mokyklas.

Sprendimą dėl patalpų naudojimo galės priimti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, gavę su šiomis patalpomis bendras sienas ir perdangas turinčių butų ar kitų patalpų savininkų raštiškus sutikimus.

Naujoji patalpų naudojimo tvarka, kaip ir prieš metus supaprastinti higienos reikalavimai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vykdyti, atveria galimybes atsisakyti moraliai pasenusių reikalavimų. Tačiau tai neatleidžia steigėjo nuo atsakomybės parinkti patalpas ir įrengti erdves, kur vaikas bus ugdomas emociškai ir fiziškai saugioje, švarioje, jaukioje ir estetiškai turtingoje aplinkoje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia per 600 darželių, iš jų – 35 privatūs. Dauguma privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 26  vaikų darželiai, buvo įsteigti per šiuos metus. Šiuo metu  ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko per 50 proc. 1-6 metų vaikų, bet vietų  poreikis yra gerokai didesnis.

Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis, norinčių steigti privačius darželius mūsų savivaldybės teritorijoje esančiose vietovėse kol kas nebuvo. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 682, o priešmokyklinio ugdymo grupėse lavinasi 244 vaikai.

Daugiau skaitykite laikraštyje{jcomments on}