- Galvė - http://www.galve.lt -

Vasario 16 dienos koncertas Rykantuose

2018 metų vasario mėnesio penkioliktą dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko teatralizuotas koncertas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kuriame dalyvavo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai. Teatralizuotoje veiksmo pradžioje sugrįžome į 1918 metų vasario mėnesio devynioliktą dieną, kuomet Vilniuje, Totorių g. 20, M. Kutkos spaustuvėje buvo išleistas laikraštis „Lietuvos Aidas“, kuriame pirmą kartą viešai Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

[1]Šio laikraščio kopiją, beveik nesiskiriančią nuo originalo, žiūrovams dovanojo mažieji Rykantų cento vaikų darželio aktoriai, pranešdami žiūrovams apie paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais.
Vaikų dėmesys spektaklyje į Lietuvos valstybės simbolius – liaudies dainą, Gedimino bokštą, valstybės trispalvę vėliavą, Lietuvos valstybės giedamą himną, išliks mažųjų aktorių ir koncertuojančių dalyvių atmintyje, tarsi tas Lietuvos paveldu tapęs laikraštis, pageltęs nuo laiko, mums išsaugojęs žinią, dovaną po šimto metų.
Lietuvos vėliavą 1918 m. balandžio 25 d. vienbalsiai patvirtino Lietuvos Taryba ir nutarė ją, gavus Vokietijos okupacinės administracijos leidimą, iškelti Vilniuje, Gedimino pilies bokšte. Vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus 1919 m. sausio 1 d. vakare Vilniaus komendanto K. Škirpos iniciatyva Lietuvos trispalvė antrą kartą iškelta Gedimino pilies bokšte, prie jos pastatyta sargyba, vėliava pagerbta šūvių salve.
Lietuvos himną Vincas Kudirka parašė ir paskelbė laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada „Tautiška giesmė“ buvo giedama įvairiuose renginiuose. 1919 m. „Tautiška giesmė“ patvirtinta Lietuvos himnu.
Norėdami praskaidrinti šios šventės nuotaiką teatrališkai pažvelgėme į to meto įvykius. Lietuvių kalba, liaudies daina, Gedimino bokštas su trispalve Lietuvos vėliava, Lietuvos himnas, nepriklausomybės akto signatarai – Lietuvos valstybės simboliai, tačiau be mūsų jie nieko nereikštų. Kol gyvuosime mes, Lietuvos tautą, tol šie simboliai bus reikalingi mums.
Kartu su Grigiškių meno mokyklos jaunučių choru sugiedoję Lietuvos valstybės himną, žiūrovai maloniai praleido laiką klausydamiesi teatralizuoto koncerto muzikos, kurią dovanojo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Ta proga visus šiltai pasveikino Grigiškių Šventos Dvasios bei Rykantų Švenčiausios Trejybės parapijų klebonas Andžej Andžejevski. Su Lietuvos šimtmečiu sveikino ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė bei Tarybos narė Alina Kovalevskaja.
Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis padėkojo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniams ir direktoriai Kristinai Ulevičiūtei įteikdamas atminimo dovanas, dėkodamas už skambų Lietuvos šimtmečiui skirtą koncertą.

VIDMANTAS VELIČKA