Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Veislininkystės tarnyba: kiekvienas laikytojas turi laiku pateikti duomenis apie gyvulius

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, norėdama įvertinti susidariusią situaciją dėl veislinių arklių faktinio judėjimo, atliko visų pripažintų arklių veislininkystės institucijų (asociacijų), asocijuotų narių, laikomų veislinių arklių bandų kompleksines patikras registruotose (faktinėse) laikymo vietose. Taip pat visos asociacijos turėjo pateikti patikslintus duomenis apie faktinį asociacijos narių laikomų arklių skaičių (eržilų, kumelių, kastratų) ir arklių judėjimų ataskaitas iki birželio 15 d.
„Tarnyba nuolat atlieka planinius ir neplaninius veislinių ūkių patikrinimus, siekdama turėti tikslius duomenis apie veislinių gyvulių skaičių šalyje. Jeigu asociacijų atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta oficiali prieiga prie duomenų bazės ir yra patikėta administruoti Arklių veislininkystės informacinėje sistemoje esančias Kilmės knygas, neteisingai suveda duomenis ar informaciją apie kritusius arklius pateikia pavėluotai tik kitais metais, asociacija dėl galimai neteisingos informacijos pateikimo neteks dalies paramos lėšų, skirtų Kilmės knygai vesti. Tarnyba, atlikusi papildomą Kilmės knygose esančių duomenų tyrimą, jau yra nustačiusi 7 pažeidimų faktus, šie duomenys pateikti Žemės ūkio ministerijai. Lėšos, skirtos dėl pagalbos veislininkystei, turi būti išieškotos iš pažeidėjų. Norėčiau pabrėžti, kad kiekvienas laikytojas prisiima asmeninę atsakomybę už duomenų pateikimą – jeigu jis pardavė, nusipirko veislinį gyvulį ar šis krito, apie tai turi būti informuoti asociacijų Kilmės knygų registratoriai, o duomenis privaloma suvesti į Arklių veislininkystės informacinę sistemą“, – teigia Tarnybos vadovas Vilius Rekštys.

lietuvosžirgynasŪkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo patvirtintoje tvarkoje atsakingas vaidmuo tenka Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kuris yra įpareigotas užtikrinti Centrinės duomenų bazės funkcionavimą bei administruoja veikiančią Ūkinių gyvūnų registro informacinę sistemą (ŪGRIS) ir Arklių veislininkystės informacinę sistemą (ARVIS). Į ŪGRIS patenka visi ūkiniai gyvūnai, o į ARVIS suvedami duomenys tik apie veislinius arklius. Kiekvienas laikytojas yra atsakingas už duomenų pateikimą laiku ir jų suvedimą į sistemas. Jeigu laikytojas pardavė/nusipirko gyvulį ar šis nugaišo, būtina užpildyti Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (CBD) GŽ-2a formą.
Gyvulių veislininkystės informacinė sistema turi dar 7 posistemius: pieninių galvijų veislininkystės posistemis, arklių veislininkystės, mėsinių galvijų veislininkystės, kiaulių veislininkystės, galvijų kilmės knygos posistemis, sėklinimo įvedimo bei spermos dozių įvedimo programa. Tad informacija apie kiekvieną veislinį gyvulį yra vedama į atskirą posistemį.
Primename, kad veislinių gyvulių laikytojai, kilus neaiškumams, visuomet gali kreiptis į Tarnybos vyriausiuosius specialistus – valstybinius veislininkystės inspektorius. Jie suteiks visą būtiną informaciją apie veislinius gyvulius ir padės užpildyti reikiamus dokumentus.
Tik labai gaila, kad patikra buvo atlikta tik pripažintų arklių veislininkystės institucijų (asociacijų), asocijuotų narių, registruotose (faktinėse) laikymo vietose. O kiek dar žirgų yra laikoma neįregistruotose vietose ir kokiomis sąlygomis… Lieka tikėtis, kad nepasikartos A. Kaušakio ūkio istorija, kuomet žirgai buvo marinami badu, gyveno netinkamomis sąlygomis, o kad su kiekvienais metais patikros bus vykdomos atidžiau, apims ne tik įregistruotus ūkius.

Parengta pagal zum.lt inf.