- Galvė - http://www.galve.lt -

VĖL UŽPLAUKĖ ANT SKOLŲ SEKLUMOS

Skaičiuoja milijonais

Trakų savivaldybei priklausanti bendrovė UAB „Trakų vandenys“, operuojanti 13 044 400 litų įstatiniu kapitalu,  pelno ir nuostolio paskirstymo ataskaitoje nurodė, kad bendrovės 2011 metų grynais nuostolis sudarė apie 0,5 milijono litų.

Kaip teigiama bendrovės direktoriaus Sigito Radzevičiaus pasirašytame metiniame bendrovės veiklos pranešime, šiuo metu bendrovėje sunki finansinė padėtis dėl pagrindinės įmonės veiklos nuostolingumo bei ilgalaikio turto įsigijimo, neturint šaltinių už jį sumokėti. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai  2011 metų gale sudarė 3,35 mln. Lt, o turimas trumpalaikis turtas – 2,13 mln. Lt. UAB „Trakų vandenys“ 2011 metų pabaigoje buvo skolinga tiekėjams 337,0 tūkst. Lt, o su projektų vykdymu susiję įsipareigojimai sudarė 2,04 mln. Lt.

Per maža kaina?

Per 2011 metus bendrovės pajamos už vandens tiekimą sudarė 1626,3 tūkst. Lt, o už nuotekų tvarkymą — 2003,8 tūkst. Lt. Iš pardavimo kainos 2011 m. buvo gauta 394,2 tūkst. Lt. Nors 2011 m. vandens pardavimai, lyginant su 2010 m., padidėjo 2,5%, o nuotekų tvarkymo pardavimai, padidėjo 3,1 % ir viso pajamos iš pagrindines veiklos padidėjo 112,14 tūkst. Lt. bei iš kitos veiklos bendrovė gavo 730,2 tūkst. Lt pajamų, visumoje per finansinius metus UAB „Trakų vandenys“ patyrė 434,4 tūkst. litų nuostolį.

Pagrindinės veiklos nuostoliu sudaro apie 638,0 tūkst. litų. Nes, kaip teigiama UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus pranešime, 1m3 vandens tiekimo savikaina 2011 metais buvo apie 3,51 Lt/m3, o nuotekų tvarkymo 4,20 Lt/m3, iš viso – 7,71 Lt/m3, tuo tarpu, per 2011 m. buvo taikoma 2009 m. gegutes 30 d. Traku rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. S1-266 vidutinė vandens pardavimo kaina 2,73 Lt/m3 ir nuotekų 3,63 Lt/m3, iš viso – 6,36 Lt be PVM.

Planavo, bet negavo

Be to, metiniame pranešime teigiama, jog pradėjus aktyviau vykdyti pardavimų veiklą, t.y. įrenginėti apskaitos  prietaisus, vandens realizacija, lyginant su planuota skaičiuojant kainas, sumažėjo 27%, o nuotekų – 24%. Dėl šios priežasties įmonė 2011 m. negavo 1260,0 tūkst. Lt pajamų lyginant su planinėmis.

Savivaldybės tarybai bendrovės direktorius bandė paaiškinti, jog apie 140 tūkst. litų už vandens ir nuotekų tvarkymą yra įsiskolinę gyventojai, dauguma jų – socialiai remtini. Maždaug tiek pat skolingos ir bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje įsikūrusios įmonės ir įstaigos. Likusi dalis — beviltiškos skolos.

Daugiau skaitykite lairkaštyje{jcomments on}