Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Vytauto Didžiojo tėvoniją praturtins nauja gamykla

DSCF3859

Rugsėjo pabaigoje, kai krašto ūkininkai svarstys šių metų dosnumą, UAB „Grainmore“ (anksčiau vadinta UAB „Baltijos biogrūdai“) komanda džiaugsis 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšomis remiamo projekto „UAB „Baltijos biogrūdai“ verslo pradžia investuojant į didelės pridėtinės vertės gamybą“ pabaigtuvėmis ir didelės pridėtinės vertės gamybos verslo pradžia, kurią vainikuos modernios probiotikų gamyklos atidarymas Senuosiuose Trakuose.

Pasirengę startui

Bendrovė UAB „Grainmore“ ES paramos dėka įsigijo modernią probiotikų gamybos technologinę liniją, kurią įdiegus įmonėje bus gaminami probiotikai veterinarijai.

„Savaime suprantama, kad įgyvendinant kiekvieną svarbų, sudėtingą, bet kartu ir įdomų projektą susiduriama su įvairias nenumatytais dalykais ar nesklandumais. Tačiau jie nebuvo esminiai ir netrukdė nuosekliai įgyvendinti suplanuotų darbų, – džiaugiasi Deividas Šmitas, UAB „Grainmore“ direktoriaus pavaduotojas. – Iš esmės jau esame pasirengę pradėti verslą.

Kalbame ne vien apie pastatytą pastatą ar įsigytą reikalingą įrangą, bet ir apie žmones: esame surinkę profesionalią specialistų komandą. Šiuo metu vyksta paskutiniai baigiamieji statybos darbai, lygiagrečiai baigiama montuoti ir derinti įrangą“.

Gamykla

Kuriant pagrindą naujai probiotikų gamybai, UAB „Grainmore“ nupirko ir rekontsravo seną pastatą, padidino jo tūrį. Pastate buvo papildomai įrengti technologiniai aukštai. Gamyklos plotas užims apie 6000 kvadratinių metrų. Šiose erdvėse veiks skirtingus probiotikų gamybai būtinus darbus atliekantys cechai: žaliavos ir subproduktų paruošimo, ekstruzijos ir fermentacijos, fasavimo, pramoninė pasėlio laboratorija, katilinė, sandėlis ir kt.

Projekto iniciatorių teigimu, modernios probiotikų gamybos technologinės linijos pilnam pajėgumui pasiekti ir užtikrinti reikėtų apie 100 darbuotojų. Planuojama, kad per artimiausius trejus metus naujojoje Senųjų Trakų gamykloje jau dirbs ne mažiau kaip 72 darbuotojai.

Ką ir kaip gamins

Naujoje Senųjų Trakų gamykloje bus gaminami probiotikai. „Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai, kurie, vartojami tinkamais kiekiais, naudingi vartotojo sveikatai“, – taip skamba oficialus probiotikų apibrėžimas, kurį 2002 metais paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija kartu su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.

Probiotikų gamyboje, grūdinės kilmės žaliavos bus sterilizuojamos aukšta temperatūra ir slėgiu. Vėliau mikrobiologiškai stabili masė bus maišoma su probiotiniu pasėliu ir kelias paras fermentuojama. Atlikus produkto kokybinius tyrimus, gauta masė stabilizuojama džiovinimu, smulkinimu, kalibravimu. Produktas išfasuojamas į saugią bei ilgą galiojimo laiką užtikrinančią pakuotę. Pagamintas probiotinis premiksas bus naudojamas kaip gyvulių mitybos papildas.

Dirbs švariai

Projekto vykdytojai teigia, kad taršos, kuri turėtų neigiamą poveikį aplinkai už sklypo ribos, gamykla negeneruos. Gamybai reikalingas technologinis garas bus ruošiamas iš pagrindinės gamybos žaliavos atliekų – avižų lukštų, kurie bus tokiu būdu panaudojami gamybos procese. D.Šmito teigimu, prieš projekto vykdymą buvo atliktos teisės aktų nustatytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tiekėjų tiekiamai įrangai, be kitų reikalavimų, buvo keliami ir aplinkosauginiai reikalavimai.

Geros žinios

Optimistinių vilčių teikia ir tai, kad naujos gamyklos atidarymas mūsų krašte, ne tik skatins šalies ekonomikos augimą, bet ir mažins Trakų krašto gyventojų bedarbystę.

„Stengsimės įdarbinti kiek įmanoma daugiau vietos gyventojų ir tikimės, kad jų dalis gamykloje sudarys net apie 80%, – teigia D.Šmitas. – Reikalingi profesiniai įgūdžiai ir būtinas išsilavinimas labai priklauso nuo darbuotojo pozicijos: gamyklai reikalingi ir tokie specialistai, kaip biotechnologai, ir teises vairuoti elektrokrautuvą įgiję darbuotojai. Numatoma, kad pagrindiniais žaliavos tiekėjais bus aplinkiniai ūkininkai. Galima sakyti, kad gamykla ne tik suteiks darbo vietas Trakų krašto gyventojams, bet ir supirkdama vietos ūkininkų produkciją netiesiogiai prisidės prie darbo vietų kūrimo ir išlaikymo aplinkiniuose ūkiuose. Be to, gyventojai galės auginti ir gamybai parduoti žaliavas. Taip pat dėl įsikūrusio verslo bus teikiami užsakymai aplinkiniams lokaliems verslams, pvz.: maitinimo, logistikos ir kt. paslaugos. Tai sudarys aiškias prielaidas naujų darbo vietų kūrimui rajone, įskaitant infrastruktūros plėtros darbus ir kt. Su švietimo įstaigomis planuojame vykdyti profesinio orientavimo programas, propaguojant technikos ir maisto technologų, taip pat biotechnologų specialybes“.

Dirbo darniai

Ne paslaptis, sėkmingam bet kurio projekto įgyvendinimui turi reikšmę sėkmingai pasirinkti rangovai. UAB „Grainmore“ inicijuoto ES remiamo projekto darbus ryžosi patikėti Lietuvos ir užsienio įmonėms.

„Jų buvo ne tiek ir mažai, o geografija apima ne tik mūsų regioną ar Vidurio Europą, bet siekia net Šveicariją, – teigia D.Šmitas.– Vardinant konkrečiai, tai buvo šios įmonės: „Milviteka“ (Lietuva), „Bhuler“ (Šveicarija), „Prokop“ (Čekija), „Rolmark“ (Lenkija), „Radpak“ (Lenkija), „Enerstena“ (Lietuva), „Biotecha“ (Lietuva) ir kitos. ES projektui pasirinkti tiekėjai nebuvo keičiami. Kadangi buvo vykdomas nuolatinis sutarčių vykdymo monitoringas, tiekėjai vykdė savo įsipareigojimus, todėl bendradarbiavimas buvo sklandus“.

Sieks lyderystės

Įgyvendinusi šį projektą UAB „Grainmore“ įgis konkurencinį pranašumą Lietuvos ir tarptautiniu mastu. Projektas strategiškai svarbus, nes jo įgyvendinimas ženkliai prisidės prie Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės LR regionuose, darbo našumo, apyvartos, eksporto, darbo vietų kūrimo ir kt. rodiklių pagerinimo. Taigi tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisidės prie visos šalies pramonės konkurencingumo didinimo.

„ES finansuojamo projekto dėka bus sukurti aukštos pridėtinės vertės produktai, kurie konkurencinėje kovoje įgalins mus būti tarp lyderių Baltijos šalyse“, – viliasi D.Šmitas.

P.S.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Invest LT-2“ ES remiamo projekto „UAB „Baltijos biogrūdai“ verslo pradžia investuojant į didelės pridėtinės vertės gamybą“ bendra vertė – 5 438 624,88 €, iš ES struktūrinių fondų šiam projektui skirta 2 719 312,44 €.

Gražina Noreikienė

DSCF3872DSCF3856logo kuriame ateiti