Iš pavojingų Trakų legendų. Legenda Nr.5: „Užkeikti istorijos vaidmenys“

Jau šiek tiek pasakojau, kaip žmonių likimus ir lietuvišką paveldosaugą laužė trumpa sovietų propagandos specialistų N. Konovalovo ir J. Ponomarenkos žinutė „Ar laikas atkurti pilis?“, 1960 m. gruodžio 20 d. išspausdinta komunistų imperijos sostinėje Maskvoje leistame laikraštyje „Известия“. Gintaras Abaravičius Išslaptinus dalį KGB archyvų, šiandien turime unikalią galimybę sužinoti, kas po šio straipsnelio pasirodymo vyko…