Burbulio komentaras apie ministro namo statybas

Čia aš, Šimas Burbulis. Siūlau tam verslininkui Ribnikovui, kuris vakar pradėjo atvirai kalbėti apie mūsų zemliako ministerio Narkevičiaus namo statybų užkulisius, suteikti Trakų garbės piliečio vardą. Ir kad ateityje Trakų garbės piliečio vardas būtų suteikiamas tik tiems, kurie taip pat drąsiai ir atvirai pradeda kalbėti apie viešųjų pirkimų konkursėlius, vykstančius Trakų rajone. Dabar gi turbūt…