Šimas Burbulis. Sekmadienio homilija

Čia aš, Šimas Burbulis. Artėjančių krikščioniškų švenčių proga galvoju, kad kokį pamokslą reikia skelti pagal savo kuklią pasaulėvaizdžio pajautą. Pradžių pradžia Kaip sakant paauglystėje jutau Dievo ranką ant peties, labai pobožnas buvau. Bet jeigu Šv. Augustinas gyvenimo pradžioje buvo lėbautojas ir mergų mylėtojas, kuris tik antroje gyvenimo pusėje ėmė artėti prie Dievo, tai su manim…