- Galvė - https://www.galve.lt -

Apie rajono privilegijuotuosius

Šimas Burbulis

Mieli mano tautiečiai, nors jau atėjo liepa, kai reikia džiaugtis vasara ir jos teikiamais malonumais, tačiau ant savo širdies jaučiu kažkokį sunkumą, kurį sukūrė mūsų rajono valdžiažmogiai. Jie eilinį kartą norėjo prasukti dar vieną aferą mūsų visų sąskaita. Jau tampa tradicija, kad kiekvieną mėnesį įvyksta Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis, po kurio pasijuntu dvejopai: verk arba žvenk. Šį kartą – apie vieną mano dėmesį patraukusį epizodą.

Mokyklų vadovai nesikuklina

Birželio mėnesio susirenkančiai rajono tarybai, Trakų pradinės mokyklos direktorė Algė Vladzė Gumbaragienė, gimusi 1949 m., pateikė prašymą atleisti ją iš darbo. Iš karto užbėgdamas įvykiams už akių paaiškinu, kad ji prijaučia Lietuvos liberalų sąjūdžio (liberalai) partijai ir net kartu dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose. Tokį patį prašymą atleisti iš darbo pateikė ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorius Francišek Žeromskij, kuris taip pat yra 1949 m. gimimo ir koks netikėtas sutapimas – jis yra kandidatavęs savivaldybės tarybos rinkimuose su Lietuvos lenkų sąjungos rinkimų akcija (lenkai). Viskas šioje istorijoje, kurioje atleidžiami du ugdymo įstaigų direktoriai, atrodytų nekaltai, jeigu šių pensininkų atleidimo prašymuose neatsispindėtų įspūdingi skaičiai – abu jie kaip susitarę užsiprašė nei daug, nei mažai, bet būtent po 12 išeitinių išmokų. Mano konservatyviais paskaičiavimais, patenkinus šiuos du prašymus, atsižvelgiant į šių direktorių algų vidurkius, savivaldybės biudžetas iš karto suplonėtų mažiausiai 68 000 eurų. Taip, taip, Jūs nesapnuojate – būtent šešiasdešimt aštuoniais tūkstančiais eurų kaip minimum.

Kodėl būtent 12 išmokų?

Nors aš esu baigęs tik aštuonias su kepure klases, tačiau gyvenimo esu pakankamai vėtytas ir mėtytas, todėl atsivertęs galiojantį Darbo kodeksą ir perskaitęs jį skersai ir išilgai, niekur neradau, kad privalu mokėti atleidžiamam darbuotojui tokias kosmines sumas kaip 12 išeitinių išmokų! Kodekse aiškiai įtvirtinta – už 20 metų ir didesnį darbo stažą gali būti išmokama trijų mėnesių darbo užmokesčio išeitinė išmoka. Ir tik tuo atveju, jeigu tokius darbuotojus savo iniciatyva dėl kokių nors ekonominių priežasčių atleidžia pats darbdavys. Konkrečiu atveju, šie direktoriai patys prašosi atleidžiami ir dar žino, kad gaus garantuotą pensiją iš valstybės. Bet Trakų rajonas tuo ir yra unikalus, kad čia viskas sprendžiama ne pagal normalią logiką, bet sekant visiems gyventojams įvairias pasakėčias. Galbūt dėl to rajone vyrauja tokia praktika – prašyti būtent 12 išeitinių išmokų, nes lietuvių liaudies pasakose vyrauja dvylika brolių juodvarniais lakstančių, o ir Jėzus Kristus turėjo dvylika apaštalų, ir Biblinis Jokūbas turėjo dvylika sūnų, ir Europos Sąjungos vėliavoje yra dvylika žvaigždžių… „Gerbiamas mokyklos direktoriau – partieti, tiek daug metų tu buvai mums lojalus, mūsų vaikučiams parūpindavai geriausius pažymius, paruošdavai juos stojamiesiems egzaminams, jų blogą elgesį laikydavai paslaptyje po devyniomis spynomis, o svarbiausia – agitacijomis ir grasinimais mokinių tėveliams tu užtikrindavai mūsų partijos pergalę rinkimuose, todėl prašyme įrašyk 12 išeitinių, o mes taryboje prastumsime tokį pasiūlymą“ – nebyliai girdžiu, kaip tariasi rajono politinė „nomenklatūra“ su atleidžiamais mokyklų vadovais. Ir, kaip mėgsta sakyti sąjūdininkas Landsbergis, kas galėtų paneigti, kad nuo tų 12 išeitinių direktoriams dar reikės atseikėti kažkiek tiems, kurie ir pasiūlė tiek prašyme dėl atleidimo iš darbo įrašyti. Tad, norint rajone būti privilegijuotu ir sėkmės kūdikiu, tau nereikia trinti nei Aladino lempos, nei Budos bambos, pakanka tiesiog trinti savo kaip valdininko kėdę ir būti ištikimam „Au – au – au“ partijai. Argi sunku rajono liberalų – lenkų koalicijai savo ištikimiems tovariščiams išmokėti įspūdingas sumas mūsų visų mokesčių mokėtojų sąskaita? Cha!

[1]

Kvedaravičiaus raštas rajono mokyklai griežtai laikytis nustatyto biudžeto.

Opozicija – koalicija 1:0?

Leiskite man paaiškinti, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai – tai tik aisbergo viršūnė, nes čia tik mašinaliai yra priimami tarybos sprendimai, kurie su koalicijos partneriais jau buvo išnagrinėti komitetuose. Bet ir čia aš kyštelėjau nosį, todėl trumpai Jums nupasakosiu, ką išgirdau komitetuose.

Pirma, komitetuose maloniai nustebino opozicija, kuri piestu stojo, kad tokios „supuvusios“ valdančiųjų poniatkės, kai taškomasi rajono biudžeto pinigais, būtų apribotos. Iš opozicijos pasigirdo siūlymų iš viso nemokėti išeitinių išmokų. Tokią idėją palaikė net tarybos narys valstietis Voitechas Vinskevičius, kuris Rūdiškėse jau yra pramintas Skrudžu Makdaku dėl savo taupaus požiūrio į darbo žmogų. Galiausiai, dantimis įsikibusi opozicija pareikalavo susimažinti „apetitą“, o koalicija, pajutusi, kad šis reikalas gali išeiti į viešumą, ėmė ir nusileido. Šį nedidelį mūšį dėl mūsų visų biudžeto pinigėlių laimėjo opozicija, kai valdančiosios chapūgos apetitą nuo 12 išeitinių susimažino bent jau iki 8 išeitinių savo valdomų mokyklų direktoriams.

Antra, pamenate, aš jau esu Jums rašęs, kad rajono pilkasis kardinolas – liberalė Nijolė Lisevičienė turi super „kompiuterio“ smegenis? Drįstu teigti, kad jos smegenys yra kažkas dar daugiau – tai dirbtinio intelekto etalonas. Ponia Lisevičienė beveik idealiai moka sužaisti visas politines kovas. Todėl ir sėdėdama komitete, ji aršiai gynė savo kolegas – mokyklos vadovus ir primygtinai reikalavo, kad jiems būtų išmokėta po 12 išeitinių išmokų iš mūsų visų pinigų. Ji net parodė paskaičiavimus, kad gali būti, jog mokyklose nesusidarys tam tikros mokinių grupės ir dėl to liks lyšnų pinigų būtent atleidžiamų direktorių algoms, o ne kitoms mokyklos reikmėms. „Kaip aš turėsiu šiems direktoriams paaiškinti, kodėl jie gaus tik 8 išeitines, o ne 12 išeitinių kaip būdavo anksčiau?“ – vos nežliumbdama isterijas liejo p. Lisevičienė. Komiteto posėdžiai nėra filmuojami, todėl ten bet kuris tarybos narys pasirodo visame gražume, tačiau, kai šis klausimas dėl direktorių išeitinių jau buvo svarstomas rajono tarybos posėdyje, „pilkasis“ kardinolas nei žodžio nepirstelėjo, nes viskas nors ir su mažu ekscesu, bet praėjo pagal jos sumanymą.

Trečia, aš ir pats sėdėdamas komitete pradėjau suvokti, jeigu dviem direktoriams bus išmokėta 68 000 eurų, tai atitinkamai tokia suma sumažės ir šių mokyklų patvirtinti metiniai biudžetai. Trakų rajono administracijos direktorius nenoriai komitetuose prisipažino, kad kiekvienais einamais metais rajono mokyklos bendrai paprašo iš savivaldybės dar apie 200 000 eurų funkcijų vykdymui užtikrinti. Tad nieko baisaus – šiemet prašys jau apie 268 000 eurų ir valdantieji pamokės iš rajono biudžeto – mūsų visų mokesčių mokėtojų aruodo. Tik, kam tada p. Kvedaravičius baugius raštus mokykloms siuntinėja, su reikalavimu laikytis biudžeto asignavimų, jeigu tie raštai yra nieko verti…

[2]

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje nuo rugpjūčio laikinai direktoriaus pareigas  eisianti Evelina Solovjova grįžta darbuotis į savo gimtąjį miestą.

E. Solovjovos facebook paskyros nuotr.

Solovėjus – Razbainikas

Gerbiamas rajono mokytojau, leisk man tavęs paklausti, kaip tu jautiesi, kai visą save atiduodi vaikų švietimui: per biologijos pamokas skrodi varles, per chemijos pamokas nebijai susisprogdinti rankų, o per fizikos pamokas į klasę atsineši vonią, kurioje pasinardini prieš visus vaikus, kad įrodytum, jog Archimedo dėsnis tikrai veikia, kai tuo tarpu tavo tiesioginiai vadovai skalsų batoną su smetonišku sviestu ir ikrais valgo, nes jie labiau apie save galvoja ir žino, kaip svarbu su valdžia draugauti… Aš įsivaizduoju, kad kiekvienam savo profesiją mylinčiam pedagogui labai svarbu, kad jo darbas būtų pastebėtas, įvertintas, o tai reiškia, kad jis tikisi kilti karjeros laipteliais. Bet vargu, ar tai įmanoma mūsų rajone, jeigu neturi politinio stogo. Pavyzdžiui, Lentvario M. Šimelionio buvusiam gimnazijos direktoriui J. Kietavičiui pasirinkus politiko kelią ir išėjus į rajono tarybą, gimnazijai laikinai vadovauti liberalų – lenkų koalicija nusprendė rinktis ne iš šios gimnazijos vietinių mokytojų, tarp kurių, neabejoju, yra puikių specialistų. Gimnazijai diriguoti buvo atsiųsta liberalų partijai ištikima mokytoja iš provincijos, iš Senųjų Trakų kaimo, kur ji patirties sėmėsi net ne gimnazijoje, o paprastoje pagrindinėje mokykloje.

Tas pats įžūlus scenarijus kartojasi ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje. Pradžioje, į užtarnautą poilsį išeinantį F. Žeromskij buvo numatyta pakeisti šios gimnazijos pedagoge Regina Sinkevičiene, bet pastarajai dar ir toliau teks įrodinėti savo ištikimybę lenkų partijai, nes yra aukštesnių „povandeninių srovių“. Pamenate tokią rusų liaudies pasaką „Solovėjus Razbainikas“, kur neklaužada personažas siautėjo viename Rusijos kaime? Tai va, supratau, kad Trakų rajone siautėja iš karto du „Solovėjai Razbainikai“! Pasirodo, rajono tarybos narė lenkė Teresa Solovjova prisiminė, kad ji turi dukrelę Eveliną Solovjovą, kuri Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje dirba mokytoja. Kam pastoviai belstis į kažkokį Paluknio kaimą, kai čia, Lentvaryje viskas po ranka ir dar direktorės postas su visai kita alga tavęs laukia?

Štai taip, mano mielieji, taryba taip buvo įsijautusi į išeitinių klausimą, kad ir opozicijai praslydo kraujo giminių – „klanų“ klausimas. Solovjovų mamytės – dukrelės tandemas patvirtina gerą patarlę, kad obuolys nuo obels netoli nurieda. Tegyvuoja nepotizmas Trakų politiniame kolchoze! Einu geriau įšoksiu į upę ir pakaštavosiu to alkoholinio birzgalo „Aperol Spritz“… Kiek galima save nervuoti tomis rajono nesąmonėmis, tegul jie, kaip zombiai praradę bet kokį žmogiškumą, dar labiau nustebina savo „manevrais“ valdant rajoną ateityje. Iki pasimatymo, bendraminčiai!

Dailininkas Dovydas Bou