- Galvė - https://www.galve.lt -

Ar tinkamai reguliuojama šilumos kaina Trakų rajone?

[1]

Koncesijos sutarties pagrindu tiekiamos šilumos energijos kainos Trakų rajone yra vienos didžiausių Lietuvoje. Paskutinį kartą bazinė šilumos kaina buvo nustatyta 2013 m. spalio 18 d., kuri galiojo iki 2016 m. spalio 31 d. Bendrovės UAB „Trakų energija“ investicijos į Trakų rajono šilumos ūkį galimai yra neefektyvios, ekonomiškai nepagrįstos, nėra investicijų naudos ir kaštų analizės. Ar tikrai taip ir kaip Trakų rajono savivaldybė kontroliuoja koncesininką? Trakų rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 30 d. tarybos posėdyje buvo svarstomas vienas tarybos sprendimo projektas, kuris itin aktualus Trakų rajono gyventojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir tiesiogiai turintis įtakos išlaidoms, susijusioms su šildymo kaina. Pateiktas sprendimo projektas „Dėl UAB „Trakų energija“ metinio ir ilgalaikio investicinių planų tvirtinimo“ iš pirmo žvilgsnio tarsi visai „nekaltas“, tik yra vienas „bet“…

Sprendimu siūloma pritarti šilumos tiekėjo planuojamai atlikti 15 tūkst. eurų investicijai, įsigyjant šilumos apskaitos prietaisus bei patvirtinti, pateikus metinį investicinį bei Koncesininko ilgalaikį investicinį planus, kuriuose iki 2023 m. nenumatyta nieko investuoti – plane nurodytos tuščios vietos. Tarsi viskas būtų ir gerai, nes nulinės investicijos taip pat gali būti efektyvios. Gerai buvo iki tos minutės, kol tarybos nariai nepaklausė, ar tikrai neplanuojamos jokios investicijos. O čia ir išlindo yla iš maišo. Tiek UAB „Trakų energija“ atstovas p. Povilėnas, tiek klausimą pristatanti savivaldybės specialistė D. Daudaitė ramiais veidais teigė, kad ateityje į tas „tuščias“ vietas bus įrašytos atitinkamos sumos, nes dar nėra susitarta. Tik kokios?

Jau dabar patvirtinta 15 tūkst. eurų investicija šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui, kuri „nuguls“ ant Trakų rajono gyventojų pečių. Tai yra ne kas kita, kaip šilumos tiekėjo galimai eksploatacinės sąnaudos, kurias vadinti „investicija“ būtų neteisinga. Kyla klausimas ir ateičiai: kokias investicijas ateityje derins savivaldybės valdančioji koalicija? Jau kyla įtarimų, kad savivaldybė ne tik netinkamai kontroliuoja Koncesininko, bet, anot šilumos vartotojų,  galimai jam ir pataikauja.

Šiuo metu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atlieka planinį UAB „Trakų energija“ patikrinimą, kurio metu komisija tikrina bendrovės veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą. Kyla klausimas, ar ne per anksti savivaldybės tarybos valdančioji koalicija suskubo tvirtinti investicijas, kol nėra pateiktos patikrinimo išvados?

Dar daugiau, rengdama sprendimą dėl tokio aktualaus gyventojams klausimo, savivaldybės administracija, vadovaujama direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, tarybos metu pademonstravo, kaip valdančiajai koalicijai galima nesilaikyti pačių priimtų teisės aktų. Sprendime teigiama, kad sprendimas priimamas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų lapkričio 15 d. patvirtinto Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 13 punktu, kuris sako, kad „Administracija suderintus Investicijų planus kartu su aiškinamuoju raštu ir komisijos išvada ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia tvirtinti Tarybai“. Koncesininko veiklos priežiūros komisija anksčiau minėtoms investicijoms pritarė 2019 vasario 9 d., o svarstymas vyko tik praėjus beveik 4 mėnesiams – gegužės  30 d.

Štai, čia ir efektyvus vadovavimas, ir teisės aktų laikymasis, ir gyventojų poreikių tenkinimas, ir skaidrumas. Visi tie žodžiai skirti tik pritariantiems, o kitaip galvojantiems susidaro įspūdis, kad tokiais savo veiksmais savivaldybės administracija neužtikrina tinkamo šilumos vartotojų atstovavimo, sprendžiant daugiabučių gyventojams labai aktualią šilumos kainos Trakų rajone problemą.

Trakų rajono savivaldybės tarybos narys

Jonas Kietavičius