Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Bijoti laisvės praradimo be kovos

„Pirmutinė karo diena ar ta diena, kada nustojama nepriklausomybės neišdrįstant pradėti karo, dažniausiai yra svarbesnė visos tautos ateičiai, negu dešimtys metų taikos meto darbo. Tą dieną tauta turi atsiminti, kad tautų istorija krauju rašoma. Turi bijoti ne nustojimo nepriklausomybės kariaujant, bet bijoti praradimo laisvės be kovos.“
Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“, 1939 m.

1991 m. įvykiai mane, kaip ir kiekvieną lietuvį, sukrėtė, nors pačią Sausio 13-osios naktį buvau ne Vilniuje, o Panevėžyje. Kaip ir daugelis panevėžiečių, saugojom centrinį paštą. Sausio 9 ir 11 dieną budėjau prie parlamento. 1991 m. įvykiai mano, kaip 18-etės, mąstysenoje pakeitė daugelį požiūrių. Tie metai turbūt lėmė tai, kad aš ateičiau į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą tų pačių metų rudenį. Lietuva buvo ką tik atgavusi nepriklausomybę, krašto apsaugos sistema dar tik kūrėsi, tvirtėjo, sovietinė kariuomenė neskubėjo pasitraukti iš mūsų šalies. Tuo metu daugelis, o ypač jaunimas, juto širdyje dvasinį pakilimą, norą prisidėti prie šalies nepriklausomybės įtvirtinimo. Taip kariškio kelią tęsiu iki šių dienų Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje, Trakų poskyryje.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus reg. karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Trakų poskyrio viršininkė vyr. srž. Aušra Barkauskienė

Trakų poskyris atsakingas už jam priskirtų karo prievolininkų  šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą organizavimą, priėmimą į profesinę karo tarnybą, Krašto apsaugos savanorių pajėgas, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Konsultuoja žmones karo prievolės klausimais, rūpinasi asmenų pritraukimu į kariuomenę,  pasiūlo besidomintiems tinkamiausią tarnybos būdą.
Bendraujant su interesantais matome, kad daliai jaunuolių apsisprendimą tarnauti Lietuvos kariuomenėje lemia daugelis priežasčių, bet kelias norėčiau išskirti. Viena iš jų – auklėjimas, kuris apima tiek mokyklą, kurioje mokosi, tiek šeimoje priimtas ir puoselėjamas vertybes. Antra – pilietinės pareigos jausmas, kurį gerai išreiškia J. F. Kenedy žodžiai: „Neklauskite, ką jūsų šalis padarė dėl jūsų, o ką jūs padarėte dėl savo šalies“. Galiausiai jaunimą domina iššūkiai, kurie leidžia išbandyti save tarnaujant.
Taigi, manau, kad mūsų krašto jaunimas yra patriotiškas ir siekiantis atlikti pareigą savo šaliai, nes 2018 m. iš Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą išvyko 103 piliečiai, tarp jų ir 2 merginos. Dalis jų savo ateitį planuoja sieti su Lietuvos kariuomene.