Langas

Keliai ir pinigų laimė Kiek jau buvo rašyta, o kiek karksėta, tačiau balsas nei į dangų, nei į valdžią neina. Reikia susitaikyti su skaudžia žmogaus lemtim. Apie ką kalba? Apie kelius ir šunkelius, kuriais, deja, mums, paprastiems žmonės, reikia vaikščioti. Tenka vis važiuoti traukiniu, o kelias iki ten – keblus. Trečius metus skambinama varpais, bet, matyt,…

Langas

Sodai stoties prieangy Senokai teko lankytis Trakuose. Bene metai pralėkė, o, rodos, viskas po senovei. Ir cerkvė dar paremta pastoliais, ir mėlyni tinklai vis dar dabina pastatus. Tik pirmas įspūdis – geras, turgavietė šviečia naujai, akys raibsta nuo gero skonio. Imta ir pasistengta, dar ir gerai, vadinas, kai nori – įmanoma. Tik, matyt, ne visad tų…

langas

Šiemet pavasaris kaip niekad anksti atklojo visą mūsų nevalyvumą ir nesugebėjimą (o gal nenorą) tvarkytis, valytis. Jau nekalbu apie gražinimasi. Eini per Trakus, mūsų Lietuvos Dievo duotą grožybę, ir norisi verkti. Nušiurę, nutriušę, apsmurgę. Nagi, po galais, kiek dar metų pačiame miesto centre suplėšytais „marškiniais“ riogsos buvęs kino teatro pastatas?! Atvažiavo buvusi klasės draugė su…

Langas

Balandžio 1-oji – melagių ir juoko diena, švenčiama visame pasaulyje. Tą vienintelę metuose dieną susiduriame su keistu paradoksu – galime meluoti kiek tik leidžia laki fantazija ir nesulauksime jokių priekaištų. Dar daugiau. Sakoma, jeigu tą dieną nieko neapgausi, tau bus nelaimingi metai. Todėl visi išsijuosę meluoja ir smagiai šaukia : „Aprilius“. Manoma, kad šią šventę…

Langas

Joana Katinienė Daugybę kartų natūroj ar per televiziją matytas vaizdelis – rankomis į klubus įsirėmusi drūtulė visam pasauliui skelbia, kokia baisuoklė yra jos kaimynė arba neraliuotas kaimynas. Ir nemėgink jos sustabdyti, sutramdyti, nes pats pateksi po ta besiliejančia purvo srove. Labai liūdna, kad tokie žmonės, atrišę savo liežuvį, nebesugeba jo suvaldyti. Man labai patiko neseniai…

Langas

Degam ir degam. Tiksliau, deginam ir deginam. Ir dėl to pleška ne tik didžiuliai pernykštės žolės plotai, bet ir krūmai, medžiai, pastatai, o kartais ir žmonės. Ir kas gali pasakyti, kodėl tiek daug žmonių susirgo šia deginimo liga. Ir nebijo nei perspėjimų, nei baudų. Pirmiausia reikėtų pakalbėti apie vaikus. Jie padega žolę ir deda į…

Langas

Lietuvos istorijoje Kovo 11-oji yra tokia data, kuri nulėmė valstybės likimą ne tik artimiausiam laikui, bet ir kartų kartoms tolimiausioje ateityje. Aiškus ir pagrindinis istorijos dėsningumas – Lietuvos nepriklausomybė kaip tautos siekimas yra amžina ir nesunaikinama, tik laikinai pertraukiama ilgesnių ar trumpesnių okupacijos laikotarpių. Kovo 11-oji įtvirtina šį suvokimą ne vien mūsų sąmonėje, bet ir…

langas

Užgavėnės – tai krikščionių šventė, švenčiama likus septynioms savaitėms iki Velykų. Per Užgavėnes daug valgoma, sakoma, kad tą dieną reikia valgyti net 12 kartų, nes kitą dieną – Pelenų diena – jau iki Velykų prasideda pasninko ir atgailavimo laikotarpis. Užgavėnių apeigose yra daug elementų, perimtų iš pagoniškų atsisveikinimo su žiema ir pavasario sutikimo švenčių, daugelyje…

Sėdėti ir laukti – laimė

Sėdėti ir laukti – laimė Anskčiau sakydavo – jei Mahometas neis pas kalną, tai kalnas ateis. O dabar (atėjo nauji laikai?) nei kalnas neina, nei Mahometas. Principai veržiasi per kraštus, o kam iš to nauda? Stovi visi nuleidę rankas ir grąžosi, kur čia kaltąjį rasti. Rankos nekyla ir į krūtinę muštis, ir akmenų iš užančio…