Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Daugiau šviesos naktiniam Lentvariui

Gegužės 30 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta sprendimui „dėl projekto Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas įgyvendinimo“, kurio pagrindinis uždavinys yra atnaujinti ir išplėsti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą.

Projektui būtų taikomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė, kurios trukmė siektų 15 metų. Tokiu būdu privačiam sektoriui būtų perduotos šios veiklos: gatvių apšvietimo tinklo projektavimas ir įdiegimas bei gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimas ir stebėsena. Trakų rajono savivaldybė pripažįsta, kad gatvių apšvietimo viešoji paslauga šiuo metu yra teikiama nepakankamai kokybiškai – atskiros gatvės nėra apšviestos, o apšviestose gatvėse yra naudojamos šiuolaikinių technologijų neatitinkantys apšvietimo sprendimai.

Savivaldybė pasirengusi atiduoti turtą

Projekto veikloms įgyvendinti, privačiam subjektui patikėjimo teise perduodamas valdyti savivaldybės turtas: visą miesto apšvietimo sistemą sudaranti įranga, kuri apima oro linijų, oro kabelinių ir požeminių kabelinių linijų tinklą, atramas su komplektuojamais elementais, šviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, būtinus apšvietimui Lentvario mieste užtikrinti. Planuojami didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai – 1 837 041,00 eur per 15 metų. Investicijų projektu „Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimo metu planuojama pakeisti mažiausiai 581 vnt. šviestuvų su natrio lempomis, 543 vnt. atramų bei 14 maitinimo punktų. Šiam sprendimui taryboje pritarta vienbalsiai.

 

„Galvės“ inf.