- Galvė - https://www.galve.lt -

Gal laikas investuoti ne tik į šventes?

Tačiau yra vienas „bet“. Į pačią pilį (ne prie jos) nukeliauju bent 3 sykius per metus ir pastebėjau, kad didžiąją turistų dalį sudaro žmonės, iš pažiūros, neturintys vienos ar kitos fizinės ar psichinės negalios. Tad kilo šie klausimai: kas lemia mažą neįgalių asmenų apsilankymą pilyje ir kokios Trakų pilies prieinamumo galimybės neįgaliesiems.
Svarstant pilies prieinamumo galimybes neįgaliesiems, kaip pavyzdį žemiau pateiksiu reikalavimus, kuriuos, siekdamos sumažinti kultūrinę neįgaliųjų diskriminaciją, JAV muziejams pateikė šios šalies Teisingumo ministerija ir vyriausybinė organizacija ADA (Americans with Disabilities Act). Ir palyginsiu su Trakų pilyje esančia tvarka.

Įėjimas į muziejų
JAV galiojantys reikalavimai muziejams: – jei pagrindinis įėjimas nėra pritaikytas neįgaliems asmenims, privaloma įrengti kitą įėjimą, kuris kartu su vartais turi būti atviri visą darbo dieną ir švenčių metu; – negalią turintiems žmonėms nepritaikyti įėjimai turi būti su rodyklėmis, kurios nukreiptų į jiems skirtus įėjimus; – ant neįgaliesiems pritaikytų kelių negali būti sniego, lapų, kitų kliūčių; – duryse, pro kurias įleidžiami neįgalieji, turi būti įmontuotos elektroninės spynos, kurioms elektra tiekiama visą darbo dieną. Jei spyna neveikia ar išsijungia, neįgaliuosius turi įleisti muziejaus darbuotojas.
Trakų salos pilies pagrindinis įėjimas nepritaikytas neįgaliesiems, jo alternatyvų nėra. Pagrindinės įėjimo durys be elektroninių spynų, neįgaliuosius įleidžia muziejaus darbuotojas. Nėra negalią turintiems žmonėms skirtų kelių, o esami padengti žvyru, esama stačių nuokalnių.

Muziejaus infrastruktūra
JAV muziejuose reikalaujama, kad jei ženklai, nurodantys, kaip pasiekti neįgaliems žmonėms skirtus objektus, įrengti ant judančios konstrukcijos, būtina reguliariai įvertinti, ar jų teikiama informacija nėra klaidinanti ar patys ženklai yra reikiamose vietose. Jei  tvarkant ekspozicijų sales tenka užblokuoti neįgaliesiems skirtus kelius, alternatyvūs keliai turi būti įrengiami su aiškiai kryptį nurodančiais ženklais, tai ypač svarbu, kai kelias šakojasi. Kad būtų išvengta traumų, ekspozicijų salėse esantys baldai išdėstomi taip, kad neblokuotų neįgaliesiems praitaikytų kelių. Kad aklieji ir silpnaregiai, vaikščiodami salėse, neužkliūtų už 50 – 160 cm aukščio objektų, sales būtina įrengti taip, kad būtų kuo mažiau tokių kliūčių, be to, turi būti tam tikri orientyrai, kuriuos lazdele palietęs, žmogus galėtų orientuotis patalpoje. Tas pats galioja, jei salėse yra kolonos. Jei neįgalus žmogus priverstas keliauti tarp kolonų ar sienos ir kolonos, koridorius turi būti bent 75 cm pločio. Jei liftai neveikia ar yra remontuojami, informacija neįgaliesiems prieinamuose keliuose apie eksponatus pateikiama audiovizualinėmis priemonėmis, pvz., nuotraukomis, skaidrėmis.
Palyginimas: Trakų salos pilyje nėra rodyklių bei kelių, skirtų neįgaliesiems. Taipogi nėra orientyrų, kuriais galėtų naudotis regos sutrikimus turintys asmenys, tai ypač aktualu, leidžiantis spyruokliniais laiptais, besileidžiančiais į vidinį kiemą. Į sales žmonės gali patekti kopdami stačiais laiptais, nes liftai neįrengti.

Kiti reikalavimai
JAV keliamuose reikalavimuose muziejams nurodoma, kad muziejaus darbuotojai, konsultuodami būsimus lankytojus, turi informuoti apie neįgaliesiems tiekiamas paslaugas. Informacija apie muziejuose organizuojamus renginius, parodas turi būti ne tik atspausdinta, bet ir pateikta Brailio raštu, kompaktiniuose diskuose bei prieinama bet kuriuo darbo dienos metu. Jei muziejus turi interneto svetainę, informacijos paieškos sistema turi būti paprasta, bet išsami. Turi būti sudarytos sąlygos neįgaliems internautams keisti svetainės dizainą, šriftą, spalvas. Įrengdamas parduotuves, muziejus turi užtikrinti, jog nebus kliūčių neįgaliesiems judėti. Jose neįgalus asmuo turi turėti galimybę jam patogiais būdais apžiūrėti prekę.

Nepritaikyta neįgaliesiems
Trakų salos pilyje informacija nėra pateikiama Brailio raštu, padidintu šriftu. Tiesa, yra išleisti keli kompaktiniai diskai. Muziejaus parduotuvėlę pasiekti neįgaliesiems praktiškai neįmanoma, nes parduotuvė įrengta ne pirmajame aukšte, o keltuvų ar lifto nėra, taipogi nėra orientyrų akliesiems ir silpnaregiams.
Muziejaus interneto svetainė interaktyvi, bet neįgalieji, neturėdami specialios programinės įrangos, gali jos ir neišvysti. Šrifto ir spalvų keitimas problematiškas, nors paieškos sistema patogi.
Taigi galima padaryti išvadą, kad Trakų salos pilis nepritaikyta neįgaliesiems. Tad belieka užduoti retorinį klausimą: gal laikas pinigus investuoti ne tik į Viduramžių šventes ar džiuginti kitų miestų paauglius šokių muzikos festivaliu, kuris yra svetimkūnis miestui?

Andrius Charūnas, Šeimos gydytojas, rezidentas{jcomments on}