- Galvė - https://www.galve.lt -

Gražiausia etnografinė sodyba

Šią vasarą nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bus renkamos etnografiškiausios – gražiausiai tvarkomos ir atspindinčios tam tikram regionui būdingą tradicinę architektūrą – sodybos.
Konkurso tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį  į saugomose teritorijose esančias autentiškas ir naujas, pastatytas laikantis tradicijų, etnografines sodybas, skatinti saugoti etninės architektūros paveldą, pateikti visuomenei gražiausius etnografinės architektūros pavyzdžius nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose.
Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės Rūtos Baškytės, per amžius ištobulinta lietuviškų sodybų struktūra, jų statiniai įkūnija žmogaus ir gamtos dermę. Jos yra tinkamiausios žmogui gyventi mūsų gamtinėmis sąlygomis. Labai norisi, kad saugomose teritorijose išliktų kuo daugiau autentiškų sodybų arba nauji pastatai būtų statomi, tęsiant tradicijas. Tik taip galima išsaugoti nacionalinių ir regioninių parkų savitumus. Džiugu, kad vis daugiau žmonių suvokia tradicinių sodybų privalumus.
Konkursas vyks visą vasarą. Valstybinių parkų direkcijos iki  rugpjūčio 31 dienos Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie prie AM pasiūlys  po tris etnografiškiausias sodybas. Komisija, sudaryta iš saugomų teritorijų specialistų, architektų ir etnokultūrologų, vertins bendrą sodybos vaizdą kraštovaizdyje, gyvenamojo namo ir priklausinių išdėstymą, pagrindinių fasadų atitikimą to krašto tradicijai, sodybos pastatų architektūrines detales, puošybą, mažosios architektūros įkomponavimą ir kt. Konkurse bus vertinamos tiek senos, tiek naujos  statybos etnografinės sodybos.
Vienos iš konkurso komisijos narių, etninės architektūros ekspertės  Rasos Bertašiūtės nuomone, „lietuvių etninė architektūra visuomet suvokiama sodybos kontekste. Sodybą sudaro pastatų (namas, klėtis, tvartas, klojimas ir kt.), želdinių (sodas, gėlių darželis, medžiai),  kiemo erdvių ir mažosios architektūros (kryžius, vartai, šulinys, aviliai ir kt.) formų visuma, atspindinti regiono specifiką, gyvenseną ir vietinę gamtą“.
Komisija išrinks po vieną gražiausią etnografinę sodybą iš Lietuvos etnografinių regionų –  Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos krašto. Po to bus renkama pati etnografiškiausia sodyba Lietuvos saugomose teritorijose. Nugalėtojai Europos paveldo dienų metu bus apdovanoti tautodailininkų sukurtomis konkurso atminimo lentomis bei diplomais.
Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų. Mūsų šalyje saugomos teritorijos užima 15,6 procentų visos Lietuvos ploto. Saugomos teritorijos steigiamos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu valstybinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir ekosistemoms saugoti.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  informacija{jcomments on}