Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Gyventojai, kokius „Trakų vartus“ mes norime matyti?

d67373410872

Kovo 17 dieną Trakų rajono savivaldybėje įvyko valdžios atstovų, specialistų ir rajono gyventojų susitikimas, kurio metu buvo pristatytos Trakų miesto turizmo vystymo kryptys ir planuojami darbai.
Pastaruosius gausiai komentavo gyventojai, norėdami, kad valdžia atkreiptų dėmesį į vykdomus/nevykdomus darbus bei patį vykdymo procesą. Gyventojai atkreipė dėmesį į Trakams gėdą darančias vietas, tokias, kaip – nesutvarkytos pakrantės, pėsčiųjų takai. Savivaldybės atstovai patikino gyventojus, kad „procesas vyksta“, dauguma darbų yra atliekami arba suplanuoti atlikti. Mums telieka pasidžiaugti ir tikėtis, kad darbai iš tikrųjų vyks, kaip suplanuota. Tačiau didžiausio dėmesio sulaukė antrasis susitikimo klausimas su numatyta diskusija – Trakų autobusų stoties rekonstrukcija, šalia pastatant „Rimi“ parduotuvę.
UAB „Trastas“ savininkas Darius Nedzinskas susirinkusiems išsamiai pristatė Trakų autobusų stoties rekonstravimo ir „Rimi“ parduotuvės pastatymo projektinį pasiūlymą. Po pristatymo gyventojai ir visi suinteresuoti asmenys galėjo užduoti klausimus, diskutuoti, pasisakyti. Norinčių išreikšti savo nuomonę buvo apstu, o tai džiugu, kadangi parodo, jog Trakų ir Trakų rajono gyventojams jų kraštas rūpi. Galbūt ne visi buvo „išgirsti“ ar ne į visų nuomonę buvo norima įsiklausyti, bet susitikimas įvyko ir šiandien suteikiame jums galimybę susipažinti su gyventojų pasisakymais.
Vienas pirmųjų pasisakyti pareiškė norą UAB „Maxima LT“ plėtros departamento direktorius Andrius Kmieliauskas. „Labai pagirtinas, iš tikrųjų, yra noras sutvarkyti autobusų stotį“, – ir pridūrė, kad konkurencija yra sveikas dalykas, be to, dalyvaujant dar vienam vystytojui Trakų miestas tik labiau išloštų, todėl UAB „Maxima LT“ taip pat norėtų dalyvauti konkurse ir pateikti savo alternatyvų siūlymą. Trakų rajono merė E. Rudelienė atsakė, jog, cituoju: „Turime galimybę sujungti du sklypus, kuriuos tikrai reiktų sutvarkyti, be to, jau turime „Maximą“ ir tikrai turime Jums priekaištų. Iš gyventojų gauname skundus dėl Jūsų parduotuvės mūsų mieste“. Iš karto kilo klausimas, jei gyventojai skundžiasi, kodėl valdantieji nebando gerinti esamos situacijos ir reaguoti į gyventojų skundus jau esamoje parduotuvėje, nes, jei ir bus pastatyta naujoji, tikrai ne pačiu artimiausiu metu? Ar daugiau skirtingų parduotuvių atneš daugiau tvarkos ar netvarkos? UAB „Maxima LT“ plėtros departamento direktorius nenuleido rankų argumentuodamas, jog gyventojai turi teisę rinktis. Tačiau klausimas, kodėl tokia pasirinkimo galimybė gyventojams nesuteikiama, taip ir liko neatsakytas.
Toliau sekė kiti Trakų miesto ir Trakų rajono gyventojų pasisakymai. Trakų autobusų stoties autobuso vairuotojas kalbėjo apie turistus – kokius laimingus turistus jis veža į Trakus, kaip jie šypsosi pamatę gėles, ežerus ir kaip nuliūsta pamatę autobusų stotį. Kaip sakoma „kas tiesa, tas ne melas“, turbūt visi privažiavę autobusų stotį tenorime nusisukti ar nuleisti akis. Gyventojas džiaugėsi galima stoties rekonstrukcija, vylėsi, kad rekonstravus stotį ir vaikams būtų saugiau. Salėje esantys žmonės nedvejodami palaikė kalbėjusį gyventoją.
Sekantis kalbantysis „apšvietė“ susirinkusius iš savo profesinės pusės ir pasakė, ką pamiršo, ar galbūt ir ne atsitiktinai nepaminėjo D. Nedzinskas, pristatinėjęs projektinį pasiūlymą. „Esu Steponavičius, esu gyventojas, sakykim, šiandien, bet kartu ir projektuotojas… Girdėjau daug gerų žodžių, naudos Trakams, bet neišgirdau nė vieno žodžio apie Trakų senamiestį. Kadangi šioje teritorijoje galioja du specialieji paveldosaugos projektai: Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo ir Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo rėžimo“. Tačiau gyventojas neišgirdęs nė vieno žodžio apie minėtuosius projektus, paklausė D. Nedzinsko nuomonės. „Specialieji planai neleidžia to daryti. Kaip jūs juos žadat keist?“, – sukonkretino klausimą Steponavičius. „Kultūros paveldo departamentas, kai mes turėjome diskusiją su jais, nemato tame didesnių problemų, jeigu 88 sklype nebus kažkokio užstatymo didelio, ir 90 sklypas – Trakų autobusų stoties sklypas, jie visiškai nemato tame problemos, kad atsirastų jame komercinis-infrastruktūrinis objektas. Tai čia yra Kultūros paveldo departamento nuomonė“, – nuskambėjo D. Nedzinsko atsakymas. Bet ar užtenka tik Kultūros paveldo departamento nuomonės? Ar Trakų istorinis nacio-nalinis parkas šioje vietoje neturėtų įsikišti? Juk visi suprantame, kad neatitinkant esamų Trakų istorinio nacionalinio parko reikalavimų toks projektas negali būti įgyvendintas. Na, bet tęskime toliau, nes pasisakymai dar toli gražu nesibaigė.
Dar viena aktyvi gyventoja, sėdėjusi prie apvaliojo stalo, paklausė: „Sakykite, prašau, nejaugi nėra alternatyvų, tik viena tiesa? Aš tikėjausi, kad bus ir alternatyvų dėl stoties rekonstrukcijos?“. Gaila, bet į šį klausimą atsakingi asmenys net nesureagavo. Ir perleido žodį kitiems gyventojams.
Lina Leparskienė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto doktorantė, folkloristė, antropologė, Trakų gyventoja, aktyvi kultūrinės veiklos veikėja taip pat neliko abejinga Trakų gerovei. „Jūsų siūlomas projektas yra tinkamas, bet kokiam kitam miestui ir, iš tikrųjų, išgelbėtų ir Trakų situaciją, jeigu Trakai nebūtų Trakai. Jūsų argumentas, kad jūsų pastatas padės užgožti tarybinius pastatus, iš tikrųjų yra netiesa, nes tai tiesiog bus tęstinumas to, ką pradėjo statyti dar tarybiniais laikais, tai yra stambios architektūros pastatų įterpimas į Trakų kraštovaizdį“, – kalbėjo L. Leparskienė, komentuodama per projekto pristatymą D. Nedzinsko pasakytus žodžius, kad pastatyta „Rimi“ parduotuvė padarytų paslaugą užgoždama anksčiau pastatytus tarybinius pastatus. Po šio pasisakymo iš auditorijos pasigirdo klausimas: „Ar patinka taip, kaip dabar?“. L. Leparskienė atsakė neprisistačiusiai gyventojai: „Tai, kad per šitiek nepriklausomybės metų savivaldybei neatsirado intensija, dabar jinai atsirado ir galimybė ją vystyti, tai reik kalbėt, diskutuot, kaip geriau, o ne priimti pirmą pasitaikiusį variantą“.
Mielieji gyventojai, ar taip ilgai laukę, negalime palaukti ir dar šiek tiek, kad paskui nereikėtų stipriai nusvilti ir dar ilgiau turėti esamos būklės autobusų stoties? Lai tai lieka retoriniu klausimu. Nors pati, kaip Trakų gyventoja, tikrai sutinku, kad žūtbūt reikia Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl valdžios atstovai taip stipriai palaiko tik vieną pusę ir nereaguoja į pasisakančius prieš autobusų stoties rekonstrukciją, šalia pastatant „Rimi“ parduotuvę, jei tai yra skelbiama ir vadinama susitikimu su bendruomene diskusijai… Kažkodėl pertraukiami kalbantys tik tie asmenys, kurie yra nusiteikę neigiamai prieš D. Nedzinsko pristatytą vizualizaciją. Vienas pavyzdžių, kuomet L. Leparskienė kalbėdama: „Ne, na, čia savaime suprantama, kad yra komercinis interesas …“, taip ir nebaigusi savo minties buvo nutraukta pačios Trakų rajono savivaldybės merės E. Rudelienės, cituoju: „Gal, kitiems duokim paklaust, gerai?! Ačiū.“ Na, negi negalima gražiau? Jei pakvietėte diskutuoti, tai diskutuokime!
Taip pat pasisakė ir Trakų rajono savivaldybės Tarybos narys Šarūnas Ūsas: „Aš dar norėčiau porą klausimų. Vienas klausimas, tai galim netgi pabandyt taip, dėl visa ko, pabalsuot. Svarbiausia, tai žmogus pas mus yra. Ką, žmonės, galvojate, reikalingas ten prekybos centras? Pakelkim rankas“. Tuo metu salėje įvyko subruzdimas, vieni gyventojai užtikrintai pakėlė rankas, kiti pakėlę greit nuleido ar išvis nekėlė, nesutikdami. „Na, ne gausiai taip. O gal ir gausiai…“, – pakomentavo Š. Ūsas. Mielai sutikčiau prabalsuoti šiuo klausimu, jei jis būtų sukonkretintas iki – tai kokio dydžio tą prekybos centrą norime matyti, ir, jei tai būtų visuotinis balsavimas, o ką manote Jūs, Gyventojai?
Ne kartą salėje buvo kilęs šurmulys ir ne kartą gyventojai vienas per kitą bandė garsiau pasisakyti, taip ir išsivystė dar vienas pasisakymas, kuomet gyventojai sujudo ir išreiškė nepasitenkinimą, galbūt net ir pasipiktinimą Trakų istorinio nacionalinio parko kryptimi. Tuomet G. Abaravičius, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius, atsakė visiems, nepasitenkinimą išreiškusiems gyventojams. „Dabar, kaip pilietis, noriu jums pasakyti, ponia. Ar jūsų nestebina, 25-erius metus Lietuvoje skandalai po skandalų, skandalai po skandalų. Per ką? Kažkas pastatė parduotuvę, STT sulaikė kažką. Kažkas pastatė Kuršių nerijoj namus – griauti, valstybei sumokėti ir t. t. Ir žinot kodėl taip įvyko? Dėl to, kad susirinko krūva žmonių ir nutarė: statom! Ir apeinami tie dokumentai, kurie galioja. Tie dokumentai, kuriuos mes paminėjom, kuriuos paminėjo Steponavičius (gyventojas) yra privalomi visiem. Ir aš kalbėdamas gerbiamam investitoriui, kalbėjau apie tai, kad jeigu jisai nori padaryti projektą, kuris būtų neskandalingas, jį reikia padaryti taip, kad atitiktų visus dokumentus. Ir jeigu yra prieštaravimai dokumentuose, tada arba į juos atsižvelgt ir nedaryt to, ką norima daryt, arba inicijuoti jų keitimą. Kadangi investito-
rius minėjo, norėdamas daryti projektą, reikia pakeist bendrąjį planą, pakeist detalųjį planą, ir nepaminėjo, kad reikia pakeist specialiuosius planus, šitoj vietoj ir lūžtų šitas projektas“, – aiškiai argumentuodamas kalbėjo G. Abaravičius.
Gyventojai, ar mes tikrai norime, kad sujungus tuos du sklypus atsirastų naujoji autobusų stotis su „Rimi“ parduotuve? Uoj, palaukite, juk jei projektas neatitiks specialiųjų planų, tuomet mes turėsime laukti naujosios Trakų autobusų stoties dar daug daug metų… Gal stabtelkime, apsižvalgykime, pamąstykime, geriau įvertinkime esamą situaciją, esamą pasiūlymą ir tik tada ženkime sekantį žingsnį?
Žinoma, daug tiesos yra ir D. Nedzinsko šiek tiek anksčiau pasakytuose žodžiuose: „Kas liečia pačią savivaldybę, tai klausimas labai paprastas: visas šitas mūsų kelias, jeigu jisai neįvyksta, jis visąlaik atsisuka atgal, tai numatyta sutartyse. Jeigu mes nepasiekiam bendro rezultato, grįžtam į ten, kur buvom. Ta prasme, Trakai turi sukiužusę autobusų stotį, aš turiu niekam nereikalingą sklypą“.
Taip, nieks nelaimi. Niekam, tai neapsimoka. Gal reikėtų geriau įsiklausyti į dar vieno gyventojo išreikštą poziciją/ siūlymą, duoti laiko parengti alternatyvius pasiūlymus kitiems suinteresuotiems asmenims, nestabdant dabartinio pasiūlyto projekto vykdymo?
Kadangi taip gražiai visi kalba apie „Trakų vartus“, tai pabaigoje norėčiau pacituoti per susitikimą išsakytus žodžius, mano nuomone, kad tai pirmas žmogus įvardijęs „Trakų vartus“, kaip jie iš tikrųjų turėtų atrodyti. „Tai, kad stotis „Trakų vartais“ tampa ir visada taip buvo, tai tie vartai turėtų būti tokie, kad žmogus atvažiuoja ir jis pirma, ką regi, tai yra Trakų tapatybė – jis regi ežerus, žalią kraštovaizdį ir mažą architektūrą. Tai, kas padaryta dabar su turgeliu yra graži pradžia ir reikia vystyti toliau šitą miesto dalį, o dideli pastatai puikiai gali atsirasti kitose Trakų vietose, kurios yra modernios“, – kalbėjo kultūrologė, antropologė L. Leparskienė.
O ką gi manote Jūs, Mielieji „Galvės“ skaitytojai? Kokius „Trakų vartus“ norite matyti Jūs? Ar norite, kad vartais į Trakus taptų „Rimi“ parduotuvė su mokama net ir gyventojams automobilių stovėjimo aikštele? O gal norite tiesiog rekonstruotos autobusų stoties su nemokama automobilių stovėjimo aikštele gyventojams, neužgožiančia miesto vaizdo? Skubėti ir nusvilti, ar stabtelti, gerai apsvarstyti ir priimti optimaliausią sprendimą.
Skambinkite, rašykite mums visiems aktualiais klausimais.

GABRIELĖ MATEIKAITĖ