Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Izolda kalbina Trakų rajono visuomenininką Šimą Burbulį

Mielas skaitytojau, šį kartą Jums rašo Burbulio žmona Izolda. Reikalai pasisuko netikėta (nors Burbuliui visada tikėta) linkme tas žąsinas dar nuo Joninių yra užbaliavojęs ir nugrimzdo į kitą pasaulio dimensiją bei dabar lovoje drybso. Bandau suktis iš padėties, nes juk reikia, kad Burbulis nors kažką brūkšteltų į laikraštį, todėl einu jį prakalbinti.

Karštas patiekalas pavirsta karštu bučiniu

Nesuprantu, kaip galima būti tokiu nepareigingu – Jonines švęsti Burbulis pradėjo Trakų rajone Aluonos kaime, kuriame prisilesė kaip apuokas, o savo turnė pratęsė Aukštadvaryje prie Skrebės ežero, kur jau visiškai prisiskrebino iki nekilnojamojo turto, o dabar jam – zapojus. Prieinu prie Burbulio, pridedu pirštus prie jo gerklų, patikrinu ar kvėpuoja senas kuilys, visgi, kad ir koks jisai brūdas būtų, bet gaila to, kuriam prie altoriaus prisiekiau. Tad nubėgau į virtuvę ir užtaisiau jam gerą kopūstienę su avienos kojele ir grįžau į kambarį nešina maisto padėklu. Bet tas Burbulis gyvatė, pasisėmęs vidinės energijos, tykojo jau manęs ir tik capt man už šlaunies ir iškošė: „Izolda, juk žinai, kad pats geriausias būdas man atsigaivalioti, tai ne avies kojelė, o tavo leškutė, todėl dabar visai susigėdusi prisipažįstu, kad ir vėl nesuprantu kaip atsidūriau šio Alano Delono glėbyje, kuris visai nepanašus į tą Alaną Deloną… Šalia guliu aš, malonaus prakaito išmušta, pasisuku šonu į Burbulį ir primenu jam, kad į „Galvę“ reikia kažką parašyti…

Burbuli, pasakyk tu man, kaip tu iki tokio gyvenimo nusiritai – buvai šeimyninis namų žmogus, visada mano pagalbininkas, o dabar tokį azartą pagavai dėl rajono gyvenimo, kad man jau verkti norisi. Dėl ko visa tai?

Ech, Izolda, kaip ir sakiau, pasikeitė laikraščio „Galvė“ akcininkai, kuriems juokas jau seniai ima iš tų vietinių mūsų į karaliukus įsijautusių valdininkų, todėl nusprendė regioninį laikraštį interaktyviu, maloniu žmonėms paversti.

Šimai, bet suprask, konservatyvūs žmonės skundžiasi, kad laikraštis savo pirmykštį veidą prarado – tituliniame laikraščio lape visada tavo tema, kas per briedas?!

Tame ir visas įdomumas, kad nėra jokių taisyklių, kaip reikia leisti laikraštį ir apie ką reikia jame rašyti, todėl iš naujo ir atgimė Šimas Burbulis, kuris tęsia geriausias šio rajoninio laikraščio tradicijas. Rajone turi atgimti „tautos gyvata“, kaip mėgdavo sakyti mūsų filosofas Vilhemlas Storosta – Vydūnas. Žmonės turi pagaliau suvokti, kad jie gyvena pastovioje migloje, kuri jiems pučiama į akis – kaip nuostabiai yra tvarkomas rajonas. Man susidaro įspūdis, kad mūsų rajono valdininkėliai slapčia surado nacistų Josefo Gebelso knygą „propagandos užrašai“ ir pagal ją visiems mums smegenėles plauna.

O kas tau darbo, Burbuli?! Nu tegul plauna, skalbia smegenis ir visus sveikos nuovokos likučius gyventojams, o tu stovėk nuošalyje ir suprask, kad nieko negali pakeisti.

Izolda, rimtai taip mane atkalbinėji ar šiaip kliedi? Tai mano rajonas, ir man svarbu, kad čia nors „Galvės“ laikraštis jaustų politikos dinamiką ir pulsą, juk aš tik pašiepiu veltėdžius, nieko nepažeisdamas. O jeigu tau labiau patinka  laikraštyje skaityti: „švietė saulė, žolė žaliavo, buvo nuostabus renginys ir dėkojame mūsų merei, tarybos nariams, Seimo nariams ir tralialia taip toliau…“, tai eik, kitus rajono laikraštukus skaitinėk. Ten ir nuotraukų dirbtinom šypsenom prisižiūrėsi. Šou dar tik prasideda. Nepamiršk, kad laikraščio ištakos siekė 1943 m., ir leido jį partizanai. Tad ir aš dabar kaip tas partizanas, tik labiau pasiruošęs ir pasikaustęs informaciniam karui.

Ne per daug siautėji rajone, gal atleisk vadžias, duok tiems valdininkams įsivažiuoti, ką nors pamėginti padaryti?

Aš galiu jiems duoti tik padūduoti. Jau kelintą kadenciją matau tuos pačius veidelius ir pakalikus, sulindusius į feisbuką, kur jie tave gyvai dėl kritikos politiniam dievukui galėtų sugraužti. Siautėti ir veikti laisvai – tai informacijos leidėjo ir skleidėjo teisė. Saviraiškos laisvė taikytina ne tik paprastai informacijai bei idėjoms, bet ir tokiai informacijai, kuri įžeidžia, šokiruoja, kelia nerimą valstybei ar kuriam nors jos sluoksniui. Ir čia ne aš sugalvojau, o Europos Žmogaus Teisių Teismas savo nutarimuose visada pabrėžia. Todėl, Izoldačka, įsivaizduok, kad aš nusitaikiau į tam tikrą politikų sluoksnį, tam tikrą neliečiamųjų kastą ir ją stebiu iš šalies. Manęs tikrai niekas nepamaus su tokiom nesąmonėm kaip „pasakyta ­– padaryta.

Gerai, o kaip su patyčiomis, su politikų fizinių trūkumų viešu aptarinėjimu?

Ir čia viskas normaliai – jeigu žmogus valdžioje, reiškia, jis yra viešas asmuo ir gali būti viešai aptarinėjamas bet koks jo gyvenimo aspektas. Žiūrėk, Tarybų Sąjungos vadeiva Michailas Gorbačiovas ant savo kaktos turėjo visą Afrikos kontinentą išraižytą ir nieko, pasijuokė žmonės kurį laiką ir tiek. Tai jeigu ką ir pavadinau „su dvigubu pagurkliu“ tai tikrai ne iš blogos valios – gal rimtai žmogus sėdi valdžioje, kad turėtų už ką gerai pavalgyti. Todėl jeigu ir mane kas pavadintų nesimpatišku ilganosiu burloku, tai neturėčiau dėl ko sielotis, nebent kas sugalvotų konstatuoti, kad pas Šimą Burbulį tarp kojų yra maža pipetė, tai labai serjoznai supykčiau ir ginčiau savo pipetės garbę ir orumą net teisme!

Burbuli, tai ko tu konkrečiai sieki?

Aš tiesiog smaginuosi iš tų politikų durnumo, kurie taip buvo pripratę, kad niekas nestebi jų viešo gyvenimo, kad gali rajono gyventojams ant galvos užlipti ir prišikti. Dabar atsirado šiokia tokia atsvaros sistema, kai patys valdininkai pajuto, kad jiems trydą gali paleisti nuo Burbulio dėmesio. Laikai keičias, dabar žmonėms jau atsibosta stebėti rajono merės Editos Rudelienės feisbuko profilį, tas paviršutiniškas nuotraukas, kur vienu ir tuo pačiu ritmu visur pozuojama. O tai nuvažiuoja į Briuselį, nufotografuoja priešais save gulinčius popierius ir jau galvoja, kad žmonės patikės, kad ten kažką svarbaus ji darė.

Kodėl tu negalvoji, kad tai prieš tave patį gali atsisukti? Juk tie rajono veikėjai negailestingi, pradės tave persekioti.

Tegul tik pabando! Aš ant kai kurių iš jų esu pririnkęs tokio kompromato, kad geriau jiems slėptis po pirmykščiais lapais. O svarbiausia man nieko nereikėjo daryti – kai žmonėms pradeda įgristi melas ir demagogija, tai jie elektroniniais paštais arba paprastuoju paštu siunčia vokuose užklijuotą įvairią informaciją. Ji – net labai yra intriguojanti!

Nu net ciekavna pasidarė – atskleisk nors kruopelytę, ką tau žmonės siunčia?

Nepaložono! Viskam savo laikas! Nors, vieną dalykėlį pasakysiu – politikų vaikai ne tik Jurbarke siautėja. Panašu, kad įdomų atvejį turime ir savo rajone, kai vienos rajone gerai žinomos politikės atžala sumušė kitą bendraamžį. Tik viskas laiku buvo užglaistyta, susitaikyta. Redakcijoje net pasitarimas įvyko, ar reikia tokius dalykus viešinti – visi pasidalino į dvi stovyklas, aš likau toje, kad nereikia jaunuoliui gyvenimą gadinti, be to, informacija ne visai šviežia. Iš kitos pusės, kodėl gi neviešinti tokią informaciją, jeigu politikė visame rajone jau tokią šventuolę vaidina, kad ir norisi ją į vietą pastatyti.

O patys politikai siuntinėja tau žinutes?

Trakų rajono savivaldybės tarybos (taryba) narys Kęstutis Vilkauskas iš karto paskambino, kai šiek tiek ant jo kritikos pavariau. Galvojau, tuoj į šuns dienas mane išdės, bet jis paskambino padėkoti, kad Burbulis jį savo žodžiais motyvavo, privertė būti ryžtingesniu. Štai toks politikas supranta žodžio laisvę ir jos galią. Bet būta kontrasto – kitas tarybos narys parašė, išvadino idiotu ir dar pridūrė: „aš tikiu karma, viskas apsisuks prieš jus ratu, to Jums ir linkiu“. Velniai žino, ką man tos karmos ir samsaros atneš, bet viena yra aišku – tokiam politikui trūksta suvokimo, kad galbūt samsaros ratas jau apsisuko ir Šimas Burbulis ir yra toji karma, kuri atėjo bausti politiką, už jo buvusius darbelius ar nieko neveikimą.

Gerai, Burbuli, tai koks tavo planas, apie ką toliau rašinėsi?

Apie įvairius rajono skaudulius – pradedant mamyčių nusiskundimais, kad rajono darželiuose yra taikomi dvigubi standartai priimant vaikus į naujas grupes, baigiant rajono biudžeto klausimais, kai savivaldybė neranda poros šimtų eurų kultūriniam-sportiniam renginiui paremti. Užtat, „ištaško“ tūkstančius kokios nors rajono mokyklos direktoriaus išeitinei išmokai. Matyt, jis gerai dirbo per rinkimus, moksleivius ir jų tėvelius agitavo… Dėl to jam atmojuota dvylikos mėnesių dydžio kompensacija. Vien apie rajono uabus, tokius kaip Trakų vandenys, Trakų šilumos tinklai, Trakų autobusai, Trakų paslaugos, galima temų prisigalvoti visiems metams į priekį. Izolda, pati įsivaizduok – vienas iš šių uabų direktorių iš karto po jo partijai (komitetui) sėkmingai susiklosčiusių vietos savivaldos rinkimų, ateina pas savo pavaldinius ir sako: „gal kažkam tai gali nepatikti, bet aš būsiu jūsų direktorius dar mažiausiai ketverius metus“. Tai kaip stipriai žmogus įtikėjęs į valdžią, kad jis galėtų sukalbėti tokį užtikrintą dalyką?

Ai, Burbuli, tu jau čia į lankas nuvažiavai, per aukštai politikuoji – paprastiems rajono gyventojams nėra laiko galvoti apie tai, kaip valstybės valdymo modelis veikia ir kaip iš jo pelnosi visokie niekadėjai. Geriau tu man pasakyk, kodėl tu tokį simpatišką vyriškį, rajono politinį veikėją Lionką kelis kartus esi pašiepęs savo feljetonuose?

Kokį dar Lionką?!

Nu Leonardas Karnila, užmynei žmogui ant skaudžios temos, prisiminei seną korupcijos bylą, kurioje jį teismas nuteisė. Juk visi žmonės turi teisę į visuomenės pasigailėjimą. Mažu, iš pavydo taip darai.

Va čia tai geležinė bobos logika! Geriau tu man nepudrink smegenų ir leisk man tau visą raskladą sudėlioti. Šioje korupcijos byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tašką padėjo tik 2018 m. kovo 13 d., kai išnagrinėjo paskutinius kasacinius skundus. Antra, šioje korupcijos byloje buvo nuteista rajono garsių politikų trijulė – be tavo vadinamo Lionkos kaltais dar buvo pripažinti ir Saulius Rasčiauskas bei Vytautas Petkevičius. Bet jeigu gerai pastebėjai, tai apie paskutinius dvejus veikėjus aš visai nieko nerašau, nes jie paprasčiausiai prasmego, išnyko iš viešojo gyvenimo. O su tavuoju Leonardu kitokia padėtis – jeigu „lakštingala negali nečiulbėti“, tai Leonardas negali be valdžios arba įtakos darymo rajone, todėl toliau sau sėdi ramiai UAB „Trakų šilumos tinklai“ ir toliau priiminėja svarbius rajonui sprendimus.

Burbuli, nebūk toks piktas ir pagiežingas ir nehumaniškas!

Užteko, kad humanišku pabuvo Lietuvos apeliacinis teismas, kuris nusprendė, kad p. Karnilai nereikės belangėje atlikinėti realios septynerių metų laisvės atėmimo bausmės, nes žmogelis ir taip prisikentėjo laukdamas nuosprendžio… Nesu piktas, o priešingai – žaviuosi p. Karnilos talentu ir sugebėjimais suktis iš įvairių padėčių. Štai, sėdi sau relaksuodamas strateginėje savivaldybės įmonėje ir pabandyk tu jam ką nors paaiškinti arba su šakėmis išvaryti. Izolda, kaip gaila, kad mūsų dukros ir žentai nėra tokie talentingi, o tai dabar taryboje sėdėtų, vadovautų įvairioms savivaldybės įstaigoms. Jeigu rajono gyventojai žinotų, tai dažnas už galvos susiimtų, o kai kurie net nuoširdžiai pravirktų, negalėdami patikėti, kokiu požiūriu buvo valdomas rajonas. Tada paprastas žmogus, IKI parduotuvės pardavėja ar smulkus rajono verslininkas gerai pagalvotų, kaip svarbu neparduoti savo balso per rinkimus arba rinktis iš kandidatų atsakingai.

Jeigu tu jau taip savo samprotavimą dėlioji, tai kas tada turėtų prisiimti atsakomybę už tokį chaotišką rajono valdymą, už tokias nesąmones, kurios turi gilias tradicijas?

Rajono vadovai. Jeigu mes gyventume kokiame nors Šveicarijos kantone, tai ten vietos gyventojai dieną naktį piketuotų po merės langais, kol pastaroji padarytų viską, kad vieną kartą prieš rajono gyventojus nusidėję čenovnikai pasitrauktų į šešėlį. Bet, matyt, merė turi ne tik oficialius patarėjus, bet ir slaptus, kurie realiai sprendžia, kas, kur ir kada rajone bus ar nebus.

Ai, atsipalaiduok tu nors truputėlį, kiek galima to negatyvo…

Prie ko čia negatyvas?! Laikraščio „Galvė“ devizas ir yra – kurkime laikraštį drauge. Kuo daugiau rajone atsiras žmonių, neabejingų vietos problemoms, kuo daugiau jie įsigilins į procesus, tuo geriau bus mums visiems drauge. Laikraštis juk ne tam, kad darytume rajone perversmus ar revoliucijas, o tam, kad valdininkai nabagėliai suprastų… Tik stipri bendruomenė yra viso ko pagrindas, o ne atskiros politinės sektos.

Gerai, tuomet paaiškink, ką reiškia tas statybininkas – žmogeliukas, kuris laikraščio antrajame puslapyje stato sieną.

Viskas labai paprasta. Laikraštis turi pasirašytą sutartį su Trakų rajono savivaldybe, kur juodu ant balto parašyta, kad savivaldybė kiekvieną savaitę privalo teikti informaciją viešinimui rajono gyventojams. Šio įsipareigojimo savivaldybė pradėjo nesilaikyti dar nuo metų pradžios, dėl to ir atsirado šis šaržas, vaizduojantis nuo skaitytojų atsiribojusią savivaldybę. Nors nuo metų pradžios skaitytojų, perkančių ar prenumeruojančių laikraštį ratas pastebimai pradėjo augti! Visus likusius sutarčių aiškinimo niuansus tegul aiškinasi jau žmonės su juodomis mantijomis.

Negali tu tiesiog ramiai gyventi…

Ne, negaliu.

O viešpatie tu švenčiausiasis, kelinta jau valanda, karves laikas eiti melžti! Ir tu, žiūriu, jau tonusą atgavai, tad paskutinis klausimas – ar turi kokį nors autoritetą rajone?

Aš pats sau autoritetas.

Vėl pradedi… Na gerai, ar yra toks žmogus rajone, kuriuo tu žaviesi?

Žinoma, kad yra. Tai – filipinietis, Trakų kavinės „Mojo“  bendrasavininkas Andy Herndandez, kuris elegantišku stiliumi vietinį rajono šušarą į vietą pastatė, kai jie mėgino užpulti jo verslą. Beje, ponas Hernandez yra karo lauko fotografas. Norėčiau, kad laikraštis „Galvė“ jį kada pakalbintų.

O žmonėms viešai žadi kada nors pasirodyti?

Žinoma, surengsime spaudos konferenciją, kai ateis laikas. Vieną dieną rajone bus galima įsigyti ir marškinėlių su logotipu „Galvė“ ir Burbulio atvaizdu. Kantrybės.

Tai viskas, ką tu norėjai pasakyti?

Blyn, nu tu duodi… Aš iš viso nieko nenorėjau pasakyti, nes čia tu mane kalbinai. Bet prie to paties tik perduodu linkėjimų Trakų rajono savivaldybės administracijai, kuri kartais atrodo labai sutrikusi, kai užduodi jai nepatogius klausimus, o taip pat linkėjimai ir mūsų rajono merei Editai Rudelienei – ponia, nebūkite tokia pikta ir neklausinėkite visų aplinkui, kas nupirko laikraštį „Galvė“, nes tik šiltas tiesioginis bendravimas padės pralaužti bet kokius ledus.

P.s. Tik nesupraskite, kad siūlymas „pralaužti ledus“ reiškia, kad Burbulis yra paperkamas. Myliu, bučiuoju.

Theweek.com nuotr.

 L. Karnila. 15min.lt nuotr.