- Galvė - https://www.galve.lt -

Mielai įdomus Jonas Adlys

Jonas Adlys su žmonele Gražina savo žiemos dirbtuvėje, kurią atstoja virtuvės stalas (2013 m.) [1]

Jonas Adlys su žmonele Gražina savo žiemos dirbtuvėje, kurią atstoja virtuvės stalas (2013 m.)

Kai prieš trejus metus Rūdiškių seniūnijos Lieponių kaimas šventė 625 metų jubiliejų, kas tik galėjo prisidėjo, pažymint iškilią datą. Buvo prisiminti ir pagerbti visi, garsinę Lieponis per gyvavimo laiką. Ir etnografinio ansamblio dainorėlės, ir pedagogai, ir kultūros darbuotojai. Ir kuklus medžio drožėjas, mokytojas Jonas Adlys, kaimo istoriją įamžinęs, išdroždamas tris medinius akcentus – kryžių, stogastulpį ir koplytstulpį.
71-erių metų Jonas Adlys gyvena Vilniuje, Žirmūnuose. Jis keturis dešimt-mečius dirbo darbų mokytoju Naujininkų vidurinėje mokyk-
loje, dabar mėgaujasi užtarnautu poilsiu, kuriame daugiausia vietos skiriama drožybai.
– Kadangi esu iš Lieponių kaimo, tai dažniausiai drožiu iš liepų, – geraširde šypsena juokiasi dzūkas Jonas Adlys. – Nedidelius darbelius skobiu virtuvėje, nes dėl drožlių mažiau barasi žmonelė Gražina.
Jonas mėgsta skobti verpstes. Tik tos verpstės neįmantrios, įprastos, tačiau kai kurios kažkodėl… sportine tematika. Štai pagerbtas Kauno „Žalgiris“, 1999 metais Eurolygos finale įveikęs „Kinder“ komandą. Išdrožta verpstė, skirta olimpinei čempionei Rūtai Meilutytei.

Pievoje draugiškai laiką leidžia medinis „žvėrinčius“ [2]

Pievoje draugiškai laiką leidžia medinis „žvėrinčius“

Tai žiemą tokie darbeliai gimsta jaukioje virtuvėje. Atėjus vasarai, Jonas Adlys tampa tikru lieponiškiu. Kaimo sodyboje jis nuolat darbų sūkuryje: tašo, drožinėja, kala, skaptuoja, konst-ruoja. Jo ir sūnaus sodybos išpuoštos skulptūromis, medžio paveikslais, verpstėmis, rūpintojėliais, įvairiais drožiniais.
– 1990 metais kartu su kaimynais kaimo vidury pastatėme aukštą pušies medžio kryžių, – pasakoja Jonas Adlys. – Apdaila ir pagražinimais rūpinausi aš. Vėliau tą kryžių kiek sumažinau, padarėm tvirtesnį stovą. Stovės ilgai.
Jono iniciatyva kaimo prieigose buvo pastatytas medžio koplytstulpis. Jį drožėjas ir tautodailininkas Jonas Adlys skyrė Gedimino 650-osioms mirties metinėms. Na, o 625-osios kaimo metinėms buvo padovanotas trečias rimtas darbas – įspūdingas ąžuolo stogastulpis, kuris buvo pastatytas kaimo kapinėse.
– Daugelio lieponiškių kapų jau nelikę, – pasakoja skulptorius Jonas Adlys. – Skyriau šią kompoziciją tiems, kuriuos prisimena visagalis laikas, kurie ilsisi Lieponių kaimo žemėje. Vienoje stogastulpio pusėje iškaltas Visagalis, kitoje – Angelas Sargas.

Verpstės iš liepų yra mieliausiai Jono Adlio drožiamos kompozicijos [3]

Verpstės iš liepų yra mieliausiai Jono Adlio drožiamos kompozicijos

Dabar tautodailininko Jono Adlio planuose sukurti medžio skulptūrą Lieponių kaimo knygnešiui Jonui Stakučiui atminti. Jau paruošto ąžuolo rąsto laukia gerai išgaląsti kirviai ir kaltai. Šiais metais darbas bus baigtas.
Mėgsta Jonas tykiais vakarais kaimo sodybos pašaly pravirkdyti akordeoną, bajaną.
– Jono tėtis Pranas buvo visų darbų meistras, – pasakoja Gražina Adlienė, su Jonu pragyvenusi 44 metus. – Darė statines, duonkubilius, cebarus (medinis indas kiaulių jovalui ruošti arba agurkams raugti), boikeles (medinius indus sviestui mušti), niekotes (medines geldas), valkaunyčias (medinis įtaisas drabužiams lyginti). Matyt ir Jonas iš tėčio persiėmė tą drožlės kvapą.
Visa Adlių sodyboje skirta grožiui ir medžiui. Tai pasiekta bendrai, derinant su žmona Gražina.

Miške rasti kerai virto nuotaikingomis kaukėmis [4]

Miške rasti kerai virto nuotaikingomis kaukėmis

– Mėgstu grybauti, šiaip po mišką pamak-linėti, – pasakoja J. Adlys. – Dažnai namo grįžtu kokiu keru nešinas, pasikrapščius, pridėjus ranką ir širdį, bus sukurta įdomi figūrėlė.
Tų medinių žvėrių ir paukščių – aibės. Kiekviename sodybos kampe dailiai „sutūpę“ medinukai.
O vietos bendruomenei Jonas išdrožė herbą, tiksliau du jo variantus. Ir džiaugiasi, kad vasarą su žmonele Gražina gali leisti laiką, ir jaustis tikru kaimiečiu, nes tai gimtieji Lieponys. O gimtinė mylima ne tik žodžiais.

VLADAS KASPERAVIČIUS