Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Notarinius veiksmus atlieka ir seniūnai

Nepamirškite, kad vadovaujantis Notariato įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą.

„Galvės“ inf.