Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Trakiečiai geria tyrą bei pašventintą vandenį

Prioritetinis projektas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone” – tai stambiausias rajone projektas, kurio pradinė vertė buvo 59,8 mln. litų. Jam finansuoti Europos Sąjunga iš struktūrinių fondų 2007-2013 metų laikotarpio paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyrė 50,83 mln. litų. Siekiant atlikti savo prievolę ir užtikrinti rajono gyventojams centralizuotą kokybiško geriamojo vandens tiekimą bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymo paslaugas, Trakų rajono savivaldybė pasirinko šį projektą prioritetiniu. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Trakų, Lentvario ir Rūdiškių aglomeracijose. Tam buvo reikalinga nutiesti naujus vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklus minėtuose miesteliuose, įrengti naujas siurblines bei pastatyti ir įrengti naują vandenvietę. Europos Sąjungos, LR Vyriausybės ir Trakų rajono savivaldybės lėšomis visi numatyti darbai sparčiai atliekami ir projekto įgyvendinimas eina į pabaigą. Birželio 22 dieną iškilmingai atidarytas pagrindinis projekto objektas – nauja Varnikų vandenvietė, iš kurios geriamas vanduo tiekiamas kol kas Trakų, Žaizdrių, Naujasodžio ir Senųjų Trakų vartotojams. Įgyvendinus II-ąjį statybos etapą, šis vanduo pasieks ir lentvariečius.
Apmaudu, kad dėl nelaimėjusių konkurso rangovų skundo, laikinai sustabdyti projekto darbai Rūdiškėse.

Prasta infrastruktūra
Iki projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone” realizavimo pradžios Trakų aglomeracijoje viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos buvo prieinamos 52 ir 36 proc. gyventojų; Lentvario atitinkamai – 81 ir 47 proc. gyventojų, o Rūdiškių tik – 23 ir 18 proc. gyventojų. Kituose rajono miesteliuose bei kaimuose padėtis yra dar prastesnė. Daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų bei neturi galimybės tinkamai išvalyti nuotekų. Tačiau pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją – viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų. Iki šiol Trakų gyventojus geriamuoju vandeniu aprūpindavo Trakų mieste, Birutės gatvėje veikianti vandenvietė, Senųjų Trajų gyventojus – dvi neperspektyvios vandenvietės, o lentvariečius – Lentvario vandenvietė, kurios vandens kokybei grėsmę kelia besiplečiantys Vilniaus pramoniniai ir gyvenamieji rajonai bei buvęs Trakų Vokės sąvartynas, iš kurio į gruntą sunkiasi sveikatai kenksmingi cheminiai junginiai. Siekdama spręsti šią grėsmingą situaciją, Trakų rajono savivaldybė 2007 metais įtraukė Varnikų vandenvietę į prioritetinių objektų, statomų iš ES Sanglaudos fondo lėšų, programą.

Laukti teko ilgai
Pirmieji tyrimai Varnikų vandenvietėje buvo atlikti dar sovietmečiu. Hidrogeologinė ekspedicija ir Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo instituto specialistai darbavosi ten dar 1975-1977 metais. 1988 m. pirmą kartą Lietuvoje čia pradėti sisteminiai požeminio vandens nugeležinimo eksperimentiniai tyrimai betarpiškai vandeningame sluoksnyje. 1989 m. buvo pradėta Varnikų vandenvietės statyba, tačiau dėl lėšų trūkumo greitai nutraukta. Darbai pajudėjo praėjus beveik dviems dešimtmečiams, tik 2008 m., kuomet Varnikų vandenvietės statyba įtraukta ir į Nemuno aukštupio baseino darbų programą. Iš šios programos lėšų vyko projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone” parengimas, kurį atliko bendrovė „Ekoprojektai“. Projekto paraiška buvo sėkmingai įvertinta ir skirtas ES finansavimas uždegė žaliąją šviesą jo vykdymui.

Sėkmingos rangovų paieškos
Vykdydama projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ įgyvendinimo darbų rangovų konkursą, Trakų rajono savivaldybės administracija sutaupė ir savų, ir europinių lėšų. Pasak projekto vykdytojos – UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus Valdo Račkio, rangovinių įmonių tarpusavio konkurencija bei bendra šalies ūkio krizė išėjo į naudą – sumažėjo bendra projekto įgyvendinimui reikalinga suma. „Dėka to, sutaupyta beveik 10 milijonų litų“, – tvirtina V. Račkys.
Projektavimo, statybos, konsultavimo, administravimo, priežiūros ir kitus darbus atliko bemaž dešimt įvairių įmonių. Pagrindinės jų: bendrovės „Lonsta“, „Laugina“, „Kauno dujotiekio statyba“, „Inžinieriniai tinklai“, „Filtrėja“, „Požeminės jungtis“, „Grontmij Carl Bro“, APVA.

Varnikų vandenvietė
ES paramos lėšų bei visų šių įmonių ir bendrovės „Trakų vandenys“ dėka, vaizdingame Trakų miesto pakraštyje, rytinėje Bernardinų ežero pusėje, šalia Varnikų kaimo įrengta vandenvietė. Čia pat išgręžti penki nauji gręžiniai, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras ir pastatai. Pirmo statybos etapo vandens gerinimo įrenginių našumas siekia 2800 kubinių metrų per dieną. Vanduo yra valomas ir nugeležinamas pagal naujausias technologijas. Sumontuoti trys 2500 mm skersmens slėginiai indai, kurių kiekvieno našumas – 93,3 m3/h. Iš jų vanduo patenka į švaraus vandens rezervuarą, o iš jo – į siurblinę, kurį pumpuoja vandenį vartotojams. Visas technologinis procesas yra automatizuotas.
Šalia vandens gerinimo įrenginių pastato įrengtas atsarginis, dyzeliu maitinamas elektros generatorius. Avarinės situacijos metu, jei nutrūktų elektros energijos tiekimas, generatorius užtikrintų vandens tiekimą 8 valandas.

Naujos galimybės
Pirmojo darbų etapo metu nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai nutiesti Trakuose ir Lentvaryje. Trakuose nutiesta 11,1 km vandentiekio ir 14,9 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie jų atitinkamai 530 ir 1250 gyventojų. Lentvaryje nutiesta 5,82 km vandentiekio ir 9,155 km nuotekų tinklų, taip suteikiant galimybę prisijungti prie jų atitinkamai 444 ir 844 gyventojams. Pasak bendrovės „Trakų vandenys“ direktoriaus, viso nuo projekto pradžios prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų yra pajungti 403 abonentai. „Skaičiuojame, kad viename bute ar name vidutiniškai gyvena 2,5 gyventojo, todėl naujų abonentų skaičius dauginamas iš šio skaičiaus“, – aiškino V. Račkys. Vadovo džiaugsmą dėl sėkmingo projekto įgyvendinimo temdo itin žemi nuotekų išvežimo įkainiai, kuriuos nustatė Trakų rajono savivaldybės taryba. Pasak V. Račkio, bendrovei yra nuostolinga vežti nuotekas iš gyventojų bei įstaigų tokiomis kainomis.