- Galvė - https://www.galve.lt -

Onuškio apylinkes lanko kraštotyrininkai

Monografijos „Onuškis” autorių ekspedicijoje į Onuškį (Trakų r.) ir jo apylinkes, patenkančias į tarpukaryje buvusio Onuškio valsčiaus teritoriją, dalyvauja per 40 dalyvių – mokslininkų iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Geologijos ir geografijos instituto, Lietuvos liaudies kultūros centro, Šiaulių viešosios bibliotekos, Aukštadvario regioninio parko, Onuškio bei Grendavės seniūnijų, „Versmės“ leidyklos ir kitų mokslo bei kultūros įstaigų, kraštotyrininkų, žurnalistų, vietinių šviesuolių, kurie lankysis Onuškio, Grendavės ir Dusmenų apylinkėse, t. y. didelėje Trakų krašto dalyje, į kurią patenka apie pusantro šimto kaimų, ir rinks medžiagą savo straipsniams apie šią vietovę.
Be šios ekspedicijos šią vasarą „Versmės” leidykla numato surengti dar 8 „Lietuvos valsčių” serijos monografijų autorių ekspedicijas į Daujėnus, Užpalius, Viekšnius, Semeliškes, Žemaičių Kalvariją, Aukštadvarį, Jūžintus ir jų apylinkes bei archeologinių kasinėjimų ekspediciją į Jurgionių ir Purvynų kapinynus.
Daugiau galima sužinoti leidyklos svetainėje www.versme.lt.

Petras Jonušas, „Versmės” leidyklos vadovas{jcomments on}