- Galvė - https://www.galve.lt -

Onuškis garsus darbštuoliais

Sakydavo – pirktais iš pirmo maišo. Visada buvo nusisekęs pirkinys, nes retai kas prastais gyvuliais ar grūdų sėkla čia prekiaudavo. Buvo sarmata gadinti savo, tuo pačiu ir turgaus markę.
Graži toji Onuškio pagrindinė aikštė. Dailiai grįsta lauko pilkuoju granitu, tokia erdvi. Norėtųsi tikėti, kad ji gražiausia ankstyvą rytą, kuomet rytmetinės vėsos paliesti ja eina žmonės.
O šaltą vasarį per aikštę irgi eina žmones. Per ją būtina pereiti, norint pasiekti bažnyčią, ligoninę, bariuką, esantį parduotuvėje. Nelygu kokiais reikalais žmonės skuba.
Beje, tas šurmulingas kampas šiltoje parduotuvėje tikrai gera vieta turintiems poreikį pasėdėti, alaus putą nupūsti. Ir pasirokuoti apie viską, t.y apie gyvenimą. Šiuo metu tokių pasikalbančiųjų kiek dažniau čia užtinkama. Žiema, lauke nedaug ką benuveiksi.
Štai prie staliuko alų iš butelio gurkštoja senyvas Petras su kaimynu Algiu. Žiema, kalba neskubri ir vis apie tą patį – apie beprotškas cukraus kainas ir įgrįsusius visokio plauko agitatorius, kviečiančius eiti į rinkimus ir žadančius medaus tvenkinius bei rojų žemėje.
Tiesa, paklausti nedaug begalėjo vyrai papasakoti apie apylinkėse žinomus krosnių mūrytojus ar medinių namų rentėjus. Nebeliko tokių. Iš didmiesčių atvažiavusieji meistrai kuria naują etnokultūrinį paveldą. Ir istoriją.
O istoriją, t.y. dabartį, kuria tie patys miestelio gyventojai.
Ir slidžiame kelyje sutikta į mokyklą skubanti dvyliktokė Asta, tespėjusi pasisakyti, kad mokosi pakankamai gerais pažymiais, kad galėtų tapti studente. Jai apmaudu, kad po studijų jaunimas nebenori grįžti namo.
Ir mokyklos direktorė Rima, lyg rūpestinga mama globianti darnų pedagogų koletyvą, kuris gražiai triūsia jaukioje ir gražioje mokykloje. Vis vardan tos miestelio ateities jaunimo, kuris, gavęs gerus pagrindus, bandys leisti šaknis tėvų žemėje.
Ir kultūros barų darbštuolės  Liuda su talkininke Nijole. Juk tie neužmirštami liepos mėnesio karaliaus Mindaugo pagerbimo susibūrimai, ir spalio mėnesio kermošius, ir atgimusios Užgavėnės su Sekminėmis yra jų ilgamečio darbo rezultatai. Abi moterys, rašydamos laukiamų kultūrinių renginių scenarijus, turi gerokai pasukti galvas, kad jie būtų įdomūs, įsimintini. Neliko miestelyje arklių, o kaip kitą sykį pagyvintų žirgai eisenas… Vos ožką gyvą bedaro Sekminių šventei. Gera abiem kultūros darbuotojoms, kad pagriežti noriai susirenka kaimo kapela. Muzikos mokytoja Gražina sugeba suburti entuziastus, šie gi palaiko nuotaiką visų renginių metu. Jau rimtai svarstomas kultūros namų remonto ir totalinio atnaujinimo klausimas.
Ir nekabinama iš nevilties nosies Onuškyje. Nėra taip blogai, kaip kažkam galėtų atrodyti.
Seniūnui Juozui trisdešimt antri metai tuoj prasidės, kuomet tapo apylinkės šeimininku. Aibės tų darbų seniūnui, susitikimų ir pokalbių. Su visais, kurie čia gyvena, mokosi, moko, dirba, sensta. Ir išvažiuoja neužsilaikydami. Arba atvažiuoja gyventi. Pasak seniūno Juozo, Onuškis yra visų mūsų namai, o jo gyventojai – darni šeima. Ir jei visiems suprantama, kad savi dūmai kai kada graužia akis, tai tik į naudą. Tam yra skersvėjis. O tas vėjas, t.y bendruomenės gyvenimas, susikuriamas savo galiomis.

Šilalių šeimos ūkyje vyrauja vyrija

Dalios ir Rimo Šilalių šeima – bene jauniausia ūkininkų šeima Onuškyje. Tai tikras šeimos ūkis, kuris verčiasi ekologine augalininkyste. Šeimos galva negali atsidžiaugti, kad ūkyje rimta paspirtimi tapo sūnūs Aivaras, Erikas ir Dalius. Nors jie dar tebesimoko mokykloje, bet vyrukai išmano visa, kas darytina ūkininkaujant. Jaunieji Šilalės aria, sėja, moka kulti. Kasmet reikia tinkamai apdirbti per šimtą hektarų ariamos žemės.
Mamai Daliai saldu širdy, kad visa šeimos vyrija yra darbšti, broliškai vieninga. Dar smagiau, kad brolius ėmė vytis jauniausias sūnus Adas. Pypliui vos keturi mėnesiai, tad mama tikisi, kad augdamas tokioje draugiškoje brolių apsuptyje irgi bus artojas.


Ligoninė jungia tikinčiuosius

Onuškio ligoninės pastatas yra prie pat šv. Apaštalų Pylypo ir Jokūbo bažnyčios. Klebonas Algimantas Gaidamavičius ir kunigas Ignas Kavaliauskas dažni svečiai pas ligonius. Pasak klebono A. Gaidamavičiaus, kelis sykius metuose būna bendros pamaldos. Vasario mėnesį buvo bendrai meldžiamasi per pasaulinę ligonių dieną, medikų dieną bažnyčioje melsis Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bei pirminės sveikatos priežiūros centro medikai. Žinoma, kartu su ligoniais.