- Galvė - https://www.galve.lt -

Palukniečiai minėjo savo globėjo dieną

Kasmet Joninių išvakarėse Paluknio Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje, tradiciškai vyksta atlaidai. Šiemet Paluknio parapijoje vykusi šventė, palukniečiams įsimins kaip išskirtinė. Šv.Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis, kuris užima Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio augziliaro ir generalvikaro pareigas. Paluknmio bažnyčioje aukodamas Šv.Mišias  vyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą daugiau kaip 100 jaunų parapijiečių.
Po bažnytinių iškilmių kunigas klebonas Tadas Švedavičius pakvietė vyskupą Arūną Poniškaitį ir Trakų dekaną Valdą Girdziušą susipažinti ir pabendrauti su vietos bendruomene. Susitikimo metu nuoširdžiai besišnekučiuodamas su Paluknio parapijos gyventojais, vyskupas papasakojo apie save, pasidalino prisiminimais apie daugiavaikę šeimą, iš kurios yra kilęs. Domėjosi palukniečių gyvenimu: pasiekimais, džiaugsmais ir problemomis.
Apžiūrėjęs apleistą negyvenamą kleboniją, A.Poniškaitis pastebėjo, kad pastatą būtina remontuoti. Parapijiečiai apgailestavo, kad už jų aukas prieš kelis metus buvo pakeistas kiauras klebonijos stogas, kad pastato neniokotų lietus, bet to – nepakanka.
Palukniečių pamėgtoje šventėje, kartu su kraštiečiais dalyvavo ir Paluknio seniūnijos seniūnė Marija Golubovska. Ji garbiems svečiams papasakojo Paluknio kaimo ir bažnyčios istoriją, priminė apie Paluknyje buvusią seną, II-ojo pasaulinio karo pradžioje vokiečių sudegintą bažnyčią, istorinius paminklus senosiose kapinėse. Seniūnė atkreipė vyskupo dėmesį, jog patalpa, kurioje vyko susitikimas – buvęs ūkinis pastatas (tvartas), kuriame prieš porą metų rūpestingų parapijiečių aukų, Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos lenkų sąjungos skirtų lėšų dėka pavyko įrengti jaukią salę.
Aukštas dvasininkas mielai klausėsi palukniečių pasakojimų, senų dainų, ragavo geriausių kaimo šeimininkių pagamintų valgių. Kai kurie patiekalai taip patiko vyskupui, kad svetingi palukniečiai sudėjo jam lauktuvių.

Alina Rizgelienė, Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė{jcomments on}