- Galvė - https://www.galve.lt -

Pažinkime bendruomenę „Užugiriai“

UZUGIRIAI1jpg [1]

Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ įsikūrusi Būdos kaime 2008 m., siekia didinti vietinių gyventojų, jaunimo užimtumą ir aktyvumą, puoselėti turiningą laisvalaikį, o panaudodama struktūrinių fondų bei valstybės finansavimo šaltinių galimybes gerinti kaimo kelių, geriamo vandens ir kt. infrastruktūrą, mažinti socialinę atskirtį kaime.

Bendruomenės pasididžiavimas – Angelų kalva
Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ kaimų apylinkėse atliktas reikšmingas projektas, praturtinantis Trakuose siūlomų rekreacinio pobūdžio paslaugų asortimentą. Įkurta ir jau septintus metus puoselėjama „Angelų kalva“ – mediniais angelais papuošta erdvė, kur ne tik puoselėjamas lietuvių tautinis kultūrinis paveldas, bet ir populiarinamos krikščioniškosios vertybės. Angelų kalva – tai kiekvienam Trakų gyventojui žinomas, mūsų šalį garsinantis ir užsienio svečius traukiantis sakralus turistinis objektas. Čia daug angelų skulptūrų, tad visa kalva, kuri driekiasi beveik nuo pat Rykantų kelio, vingiuoja takeliais, kuriais vaikštinėjant gali prie norimo angelo palikti savo maldos simbolį, ar pakabinti jį ant dailių kaltinių saulučių, tautiniais simboliais papuoštų gyvybės medžių. Nuo 2009-ųjų rugsėjo mėnesį organizuojamas Angelų kalvos įkūrimo metinėms skirtas jau tradiciniu tapęs Sakralinės muzikos festivalis ,,Skamba giesmės Angelų kalvoje“.
Be to, bendruomenė nuosavybės teise valdo du: 15 ha ir 2,8 ha žemės sklypus, koplytstulpį, vandens (~1,5 km) ir nuotekų (-0,5 km) tinklus, valymo įrenginius bei vandens gręžinį.

„Užugiriečiai“ – tradicijų puoselėtojai
Bendruomenė jungia 44 narius. Nariai veiklą pasidalinę pagal veiklos sritis, kuriose dalyvauja skirtingai. Aktyviausi – veržli ir darbšti bendruomenės pirmininkė Dominyka Dubauskaitė ir 6 valdybos nariai bei kaimo jaunimas.
Kaimo vyrai moka dėti bruką, skaldyti, dirbti su vietoje gausiai randamu akmeniu, mūryti. Bendruomenės narė Laima Šalčiūtė užsiima tradicine gyvulininkyste ir augina žemaitukų veislės arklius, turi Lietuvos vietinės veislės ožkų. Kiekviena moteris namuose ruošia maistą pagal tradicinius senolių receptus.
Lietuvos kaimo tinklo ir Angelų kalvos dėka bendruomenė jau nebesuskaičiuoja turimų partnerių ir rėmėjų, turi gausybę sutarčių, yra atvira pasiūlymams ir nuolat aktyviai bend-radarbiauja. Susipažinti su tarptautinio bendradarbiavimo projektais galite: http://uzugiriai.lt/projektai/bendradarbiavimo-projektai .

Atsako bendruomenė
– Bendruomenės ateities vizija?
– Bendruomenės aktyvo dėka nuolat vyksta teigiamus pokyčius sąlygojantys įvykiai: Angelų kalva vis labiau garsina vietovę įvairiomis kasmet vykstančiomis iniciatyvomis, įgyvendintas vandens ir nuotekų sistemų statybos projektas, kurio dėka Būdos k. gyventojų namuose iš čiaupo bėga vanduo, atnaujintas sudegusio daugiabučio stogas, kelias su dviračio taku. Kai ko dar labai laukiame: naujų angelų, kelio link Bražuolės kaimo, L. J. Navickienės knygos apie Angelų kalvą, lauko treniruoklių ir kt.
Bet norėtųsi, kad būnant Angelų kalvoje iš tolo pasitiktų šviesūs ir dailūs pastatai – renovuoti Būdos kaimo daugiabučiai, buvusių fermų pastatai, visi džiaugtųsi kaime atsiradusiais šviestuvais, juk taip būtų smagiau grįžti namo, vakare susitikti senbūvių ir naujakurių vaikams, suaugusiesiems. Taip pat norėtųsi, kad Angelų kalvos fone nebūtų elektros laidų (būtų nutiesti po žeme)…
Galvojame, kad viskas čia įkvepiama Angelų kalvos, kurios kažkada sugalvota vizija: jauki erdvė, kurioje susimąstę vaikštinėja žmonės, stoginėje vyksta jaunavedžių sutuoktuvės, ant suolelių šnekučiuojasi sėdintys senoliai, netoliese žaidžia vaikai ir visi širdimis į save traukdami aplink ore tvyrantį gerumą, pradangina kažkur slėgusį liūdesį, silpnumą, atranda meilę, viltį, ramybę ir dvasios stiprybę gyventi, jau dabar yra reali.
– Žymiausias bendruomenės įvykis?
– Nuo 2009-ųjų rugsėjo mėneso organizuojamas Angelų kalvos įkūrimo metinėms skirtas jau tradiciniu tapęs Sakralinės muzikos festivalis ,,Skamba giesmės Angelų kalvoje“.
– Bendruomenės „žvaigždė“?
– 2005 m. pelniusi Metų mokytojo vardą, muzikos mokytoja ekspertė, edukacinės ir grožinės literatūros rašytoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto, Pedagogikos katedros docentė dr. Lolita Jolanta Navickienė. Bend-ruomenės valdybos narė L. J. Navickienė ir bendruomenės pirmininkė D. Dubauskaitė sugalvojo, įgyvendino ir su bendruomenės nariais bei visais norinčiais plėtoja ir puoselėja Angelų kalvą.
Daugiau pasiskaityti apie bendruomenę galite internetinėje svetainėje www.uzugiriai.lt

Parengė „Galvės“ laikraščio redakcija pagal pateiktus bendruomenės atsakymus

Akimirkos su bendruomenės „Užugiriai“ nariais [2]

Akimirkos su bendruomenės „Užugiriai“ nariais