Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Savivaldybei trūksta skaidrumo

Lyginant su 2014 metais, Lietuvos savivaldybės tapo skaidresnės: 2018 m. jų skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) savivaldybių skaidrumo tyrimas. Tačiau Trakų rajono savivaldybė per šiuos metus į priekį pasistūmėjo labai nedaug. Ir kartu su Kalvarijos bei Pakruojo rajonais nesurinko net pusės galimų balų ir rikiuojasi sąrašo pabaigoje.

Savivaldybės vadovų susitikimai su lobistais neatskleidžiami

Nors dauguma savivaldybių nenurodo, kokių pasiūlymų iš lobistų ir interesų grupių atstovų sulaukia tarybos nariai ir administracijos vadovai, tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad pastaruoju metu jau beveik pusė savivaldybių skelbia viešai bent su kuo susitinka jų vadovai. Tačiau Trakų valdžia tuo pasigirti negali. Savivaldybės tinklapyje nėra viešai prieinamos informacijos su kokiomis interesų grupėmis susitinka merė, tarybos nariai, vadovaujančias pareigas užimantys savivaldybės darbuotojai. Savivaldybės atstovai nemato reikalo visuomenei viešai skelbti nei raštu, nei žodžiu lobistų pateiktų siūlymų savivaldybei.

Merė šoke! Savivaldybės specialistai sustatyti ant blakstienų

Dauguma (57) savivaldybių nurodo, kaip galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus, tačiau tik 3 iš 4 teigia, kad užtikrina pranešėjų duomenų konfidencialumą. „Trys savivaldybės –Tauragės, Pakruojo ir Trakų raj. – apie galimybes pranešti nieko neskelbia“, – teigia tyrimą atlikę ekspertai. Po tokios išvados Trakų rajono merė Edita Rudelienė, nemažai laiko darbo metu leidžianti savo Facebook paskyroje, puolė teisintis ir kaltinti tyrimą atlikusius ekspertus nemokšiškumu. „Buvome šokiruoti išgirdę, kad esame įvardinti kaip viena mažiausiai skaidrių savivaldybių. Kai tyrimo autorių užklausėme, kaip tai gali būti, paaiškėjo, kad tyrėjai nesugebėjo išskleisti mūsų interneto svetainės „medžio“, kur yra visa jų ieškota informacija…“, – Facebook auditorijai aiškinosi savivaldybės vadovė. Tačiau po tokio pareiškimo atsirado kritikų, kurie taip pat, kaip ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tyrėjai, pabandė panaršyti po savivaldybės tinklapį ir rado tik neaktyvias nuorodas. Po tokių komentarų, panašu, kad atsakingieji už savivaldybės interneto tinklapio priežiūrą gavo komandą taisyti situaciją ir informacijos apie antikorupcinę veiklą tinklapyje padaugėjo.

Savivaldybėje yra išdavikų?

Pokyčius savivaldybėje po paskelbto „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tyrimo rezultatų pastebėjo ir pats organizacijos vadovas Sergejus Muravjovas. „Džiaugiuosi, kad šiomis dienomis jau šiek tiek pataisėte savo puslapį ir Jūsų svetainėje turinys pateikiamas nuosekliau, tinkamai išsiskleidžia visa korupcijos prevencijos skiltis“, – pagyrų sulaukė rezultatais pasipiktinusi Trakų rajono vadovė. Tačiau TILS vadovas atsisakė koreguoti rezultatų duomenis, kadangi situacija savivaldybės interneto tinklapyje ėmė keistis jau po paskelbto tyrimo. Beje, aiškėja, kad tyrimo rezultatai buvo derinami su savivaldybės atstovais, tačiau panašu, kad pačioje įstaigoje yra specialistų, kaišiojančių pagalius į ratus, kad tik Trakų rajono savivaldybė atrodytų prasčiau ir merė E. Rudelienė negalėtų džiaugtis gerais rezultatais.

„Kaip žinote, mūsų vertinimo metu skyrėme daug dėmesio užtikrinti, kad suradome visą savivaldybės skelbiamą informaciją. Pateiktą informaciją vertinome taikant „keturių akių“ principą – tai reiškia, kad Jūsų ir kitų savivaldybių puslapius peržiūrėjo bent du vertinimą atlikę žmonės. Visą surinktą informaciją siuntėme keliems Jūsų savivaldybės puspalyje nurodytiems asmenims su prašymu peržiūrėti mūsų surinktus duomenis ir atkreipti mūsų dėmesį į galimus neatitikimus. Kaip ir kitoms savivaldybėms siūlėme Jums įkelti daugiau mūsų vertinamų duomenų į svetainę ir taip pagerinti savivaldybės galutinį vertinimą“, – tyrimo detales merei aiškina S. Muravjovas.

Beje, galimybe patikslinti informaciją prieš skelbiant rezultatus pasinaudojo net 54 savivaldybės. Trakai nematė reikalo. „Du kartus skambinome į savivaldybę atkreipti dėmesį į siųstą pirminį vertinimą ir buvom patikinti, kad Jūsų kolegos šią informaciją gavo“, – apie bendravimą su Trakų savivaldybės klerkais pasakoja TILS vadovas.

Merė įsivaizduoja, kad jos Facebook profilis gyventojams yra aktualiausias

Deja, net pataisius korupcijos prevencijos skiltį, Trakų rajono savivaldybės rezultatai vis tiek nesublizgėtų. Mat korupcija buvo tik viena vertinimo dalis. Kitose srityse informacijos pateikimas taip pat šlubuoja ir velkasi visų Lietuvos savivaldybių gale. Tyrėjai pastebi, kad oficialioje savivaldybės tinklapyje trūksta netgi tokios elementarios informacijos – apie čia dirbančius specialistus. Išsamiai nenurodoma darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybėms keliami reikalavimai. Politikai ir administracijos darbuotojai nemato reikalo viešinti viešųjų ir privačių interesų deklaracijų. Savivaldybės puslapyje rasti Tarybos posėdžių protokolus yra misija neįmanoma. Tad eilinis rajono gyventojas, tiesiogiai nesudalyvavęs tarybos posėdyje, lieka visiškai neinformuotas, kaip priimami sprendimai ir kieno interesai yra svarbesni. Merė E. Rudelienė dievagojasi, kad visą reikiamą informaciją ji paskelbia savo Facebook paskyroje, o visa kita – rajono gyventojams tikriausiai nebūtina žinoti.

„Trakų rajono savivaldybės svetainėje skelbiame gausybę informacijos, ją nuolat atnaujiname. Girdėdami žmonių sakymus, kad jiems patogiausia gauti informaciją apie savivaldybės veiklą per socialinių tinklų kanalą, aktyviai komunikuojame ir čia“, – rašo merė E. Rudelienė.

Be kita ko, nors finansines ataskaitas savivaldybė ir viešina, tačiau kompiuterinė paieška neveikia. Rodos, viskas daroma, kad tik piliečiui būtų kuo sunkiau rasti informaciją IT specialistų sukurtoje savivaldybės interneto svetainės raizgalynėje.

Klesti giminės ir rėmėjai

Informacija apie viešuosius pirkimus irgi pateikiama kukliai. Pavyzdžiui, bandant aiškintis darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijas, galima užstrigti ilgam. Jų tiesiog nėra. Taip pat viešai nematoma reikalo pagrįsti, kodėl viešuosius pirkimus laimėjo viena ar kita įmonė. Laimėjo ir taškas.

Įvairius antikorupcinio pobūdžio tyrimus atlieka ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kuri beveik 2018 m. pabaigoje paskelbė analitinės antikorupcinės žvalgybos tyrimą, kuriame nustatyti atvejai, kai juridiniai asmenys, teikę paramą Lietuvos Respublikos savivaldybėms, laimi jų organizuotus viešuosius pirkimus. Pavyzdžiui, per 2015-2017 m. laikotarpį Trakų rajono savivaldybėje 21 proc. visos viešųjų pirkimų vertės atiteko paramos teikėjams ir tai sudarė daugiau nei milijoną eurų.

Dar ankstesniame 2018 m. STT atliktame tyrime buvo aptariami nepotizmo (įstaigoje dirbančių giminaičių, sutuoktinių ir sutuoktinių giminaičių dalis nuo visų darbuotojų) kad šis intensyvumo rodiklis Trakų rajono savivaldybėje siekia 19 proc., tai yra beveik kas penktas savivaldybės administracijos darbuotojas yra susijęs giminystės ryšiais. STT atlikto tyrimo duomenimis, per trumpą laikotarpį nuo 2018 vasario 21 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijoje buvo įdarbinti 4 darbuotojai, susiję giminystės ryšiais.

Kad informacija pateikiama prastai  rodo ne vienas tyrimas

Savivaldybių interneto tinklapių analizę TILS atliko 2018 m. spalio – gruodžio mėn. Vertinimo metodologija kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus. Beje, rajono merei skundžiantis tyrėjų nesugebėjimais profesionaliai atlikti tyrimą, „Galvės“ žurnalistai rado kitą – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakytą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimo“ tyrimą. Pagal bendrąsias nuostatas, struktūros ir informacijos reikalavimus Trakų rajonas praėjusios vasaros duomenimis vėl puikuojasi trečia vieta nuo galo. Informacijos pateikimas vertinamas prasčiausiai ir atitinka kiek daugiau nei pusę keliamų reikalavimų, kai dauguma savivaldybių įvykdo 90 proc. reikalavimų.

Trakų rajono savivaldybės administracijos vadovai ir komunikacijos specialistai „Galvės“ laikraščiui atsisako komentuoti tyrimo rezultatus.

Savivaldybių skaidrumo vertinimą ir savivaldybių reitingą galite rasti www.jurgiokepure.lt

Nuotr. iš Trakų r. savivaldybės archyvo

VILTĖ RAMOŠKAITĖ