- Galvė - https://www.galve.lt -

Savivaldybės užsakymai – tik saviems?

Kiekvienais metais per viešuosius pirkimus, kuriuos organizuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos, išleidžiama daugiau nei 4 milijardai eurų. Vien per 2018 m. Trakų rajono savivaldybės administracija per viešuosius pirkimus su privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarė prekių sutarčių už kiek daugiau kaip 1106000 eurų; paslaugų sutarčių – 1815000 eurų, o įvairių darbų sutarčių už beveik 4431000 eurų. Išleidžiamos sumos Trakų rajono savivaldybės reikmėms yra įspūdingos, tačiau ar visais atvejais visi rajono verslininkai turi vienodas sąlygas konkuruoti?

Henrikas Uždavinys

Viešųjų pirkimų niuansai

Tais atvejais, kai Trakų rajono savivaldybė yra pasirengusi iš verslo subjektų įsigyti konkrečias prekes, darbus ar paslaugas, ji turi veikti kaip perkančioji organizacija ir organizuoti viešuosius pirkimus – turi užtikrinti, kad tokie viešieji pirkimai vykdomi skaidriai ir racionaliai, išnaudojant mokesčių mokėtojų pinigus. Tačiau Viešųjų pirkimų įstatymas gali nustatyti ir tam tikras išimtis, kai nebūtina laikytis visų viešųjų pirkimų procedūrų. Viena tokių išimčių – Mažos vertės pirkimo aprašo nuostatos, kuriose nurodyta, kad pirkimas gali vykti neskelbiamos apklausos būdu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė nei 10 000 eurų be PVM. Paprastai tariant, valdininkas gali paskambinti bet kuriam jam žinomam reikalingos paslaugos tiekėjui ar prekės gamintojui ir sužinojus kainą, su tokiu asmeniu sudaryti atitinkamą sutartį. Tačiau pastebima ryški tendencija, kai perkančiosios organizacijos specialiai ieško būdų, kaip suskaidyti viešąjį pirkimą, kad pirkimo sumos nesiektų 10 000 eurų be PVM sumos ir tokiu būdu pasistengti apeiti sudėtingas procedūras, kai perkančiajai organizacijai neprivalu viešai skelbti apie viešąjį konkursą. Tokiu būdu didžioji dalis verslininkų apskritai nesužino, kad konkrečiai perkančiajai organizacijai reikėjo kažkokių prekių, paslaugų ar darbų, kuomet tie verslininkai galėjo siūlyti ir kitokią konkurencingą kainą.

[1]

Trakų rajono valdininkų išmonė

2018 m. Trakų rajono savivaldybės administracija buvo suplanavusi, kad administracijos pastatų, kabinetų remontui bus skirta 60 000 eurų, o visas pirkimas vyks per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, tai reiškia, kad bet koks verslo subjektas galėtų sudalyvauti tokiame viešajame pirkime ir pasiūlyti savo kainą. Tačiau už šį viešąjį pirkimą atsakingas Trakų rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas Tomas Grišius nusprendė, kad vieną pirkimą geriau suskaidyti į pastato atskirų kabinetų remonto darbus ir tokiu būdu apie viešąjį pirkimą neskelbti, nes toks pirkimas atitinka mažos vertės pirkimo kriterijus. Toliau situacija rutuliojasi kaip per sviestą – valdininkas Tomas Grišius organizuoja atskirus mažos vertės viešuosius pirkimus, o darbų sutartys visais atvejais yra pasirašomos su vienu ir tuo pačiu asmeniu Andrėjumi Mačėnu. Tokiu būdu, atskirais etapais tuos pačius pirkimus laimi p. A. Mačėnas ir jis kimba į darbus – 110 kabinetas suremontuojamas už 3450 eurų; 111 kabinetas – 3155 eurų; 210 kabinetas – 2290 eurų; 211 kabinetas – 2460 eurų; 201 kabinetas – 2540 eurų; neįvardintas kabinetas – 3350 eurų. Tiesa, fiziniam asmeniui Andrėjui Mačėnui 2018 m. pavyksta laimėti savivaldybės konkursą ir taip pat suremontuoti virtuvės patalpas už 8525 eurų. Toks pat glaudus bendradarbiavimas tarp valdininko Tomo Grišiaus ir etatinio remontininko Andrėjaus Mačėno vyko ir 2017 m., bet sumos dar buvo kuklesnės, pavyzdžiui, vairuotojų kabinetas buvo suremontuotas už 700 eurų; archyvo patalpos – 985 eurai; sanitarinio mazgo remontas – 775 eurai; o visos administracinės patalpos buvo suremontuotos už bendrą 4350 eurų sumą. Beje, tais pačias metais ir Andrėjaus Mačėno tėvas Rimgaudas Mačėnas gavo užsakymą suremontuoti savivaldybės trečiojo aukšto kabinetą.

Tyli kaip vandens prisisėmę

Laikraštis „Galvė“ pateikė paklausimą pačiam Trakų rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjui Tomui Grišiui, kad paaiškintų, ar jis nemano, jog viešasis pirkimas buvo dirbtinai skaidomas į mažesnes nei 10 000 eurų sumas – taip būtų išvengta papildomų procedūrų ir galimos konkurencijos jo nuolatiniam favoritui Andrėjui Mačėnui. Tačiau valdininkas nepanoro komentuoti situacijos. Klausimai su šia susidariusia situacija buvo pateikti ir Trakų rajono savivaldybės administracijos komunikacijos specialistei Sigitai Nemeikaitei, bet oficialios pozicijos nėra, nors ir paklausimas buvo kartojamas du kartus su vienos savaitės pertrauka. Šį kartą laikraščio „Galvė“ redakcija buvo apsišarvojusi kantrybe, nes Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad institucijos į tokius paklausimus turi atsakyti per vieną parą. Atrodė, kad bus prošvaisčių kalbinant patį remontininką Andrėjų Mačėną – kol redakcija uždavinėjo bendrus klausimus apie jo veiklą ir paslaugas, p. Mačėnas bendravo atvirai, tačiau kai klausimai pasisuko apie p. Grišių ir savivaldybės užsakymus, etatinis savivaldybės remontininkas pokalbį nutraukė. Iš oficialių Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų matyti, kad 2018 m. Trakų rajono savivaldybėje net 45 asmenys turėjo specialiųjų statybos darbų verslo liudijimus, o taip pat 25 asmenys buvo įsigiję ir statybos baigimo apdailos liudijimus, tačiau esant tokiems nekalbiems valdininkams ir toliau lieka mįslė, kaip p. Mačėnas beveik be konkurencijos remontuoja patalpas pagal savivaldybės užsakymus, ypač jeigu už juos atsako valdininkas p. Grišius. Be to, laikraščio „Galvė“ žiniomis, 2019 metams p. Grišius turi dar didesnį 65 000 eurų biudžetą pastatų ir kabinetų remontui bei papildomai Trakų rajono savivaldybė metams išleidžia apie 60 000 eurų teritorijos aplink savivaldybės pastatą tvarkymui.

[2]

Kompetentingų įstaigų komentarai

„Užduodate labai gerus klausimus, nes pirkimų skaidymas į dalis yra opi tema. Svarbu, kad savivaldybė, skaidydama tokį pirkimą, aiškiai pagrįstų ir išsklaidytų kilusias abejones“ – kalba Transparancy International Lietuvos skyriaus atstovė Rugilė Trumpytė. Ekspertė atsakydama į laikraščio „Galvė“ klausimus ypatingai pabrėžė, kad: „Klausimas, kaip šias rizikas suvaldo Trakų rajono savivaldybė. Šiuo metu jos antikorupcinė programa ganėtinai abstrakti, neaišku, kokio pokyčio savivaldybė siekia ir kodėl. Joje itin mažai dėmesio viešiesiems pirkimams. Be abejo, pirkimų skaidymai kartais gali būti reikalingi ir naudingi, tačiau iškilus neaiškumams, savivaldybė turėtų kuo greičiau juos išsklaidyti“. Tuo tarpu, Viešųjų pirkimų tarnybos Metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Gintė Vingytė susidomėjo ta aplinkybe, kad skirtingus konkursus pastoviai laimi vienas ir tas pats privatus asmuo: „Kadangi pirkimus vykdė tas pats asmuo, kuris kreipėsi ir sudarė sutartį su tuo pačiu fiziniu asmeniu, reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, ar šioje situacijoje nekilo interesų konfliktas“. Specialistė taip pat atkreipė dėmesį: „Jeigu perkančioji organizacija įsigijo darbus, pavyzdžiui, kurie yra tarpusavyje susiję ir technologiškai neatsietini, tai galimai dirbtinai suskaidė pirkimą, siekiant išvengti skelbiamo pirkimo vykdymo“. Konkrečiu atveju situaciją komplikuoja tai, kad Trakų rajono savivaldybės atstovai visiškai ignoruoja vieno populiariausių regioninio laikraščio paklausimus ir vengia pateikti savo nuomonę.

Ne pirmas atvejis?

Amžinai skolose merdinti bendrovė UAB „Trakų vandenys“ taip pat yra globojama Trakų rajono savivaldybės administracijos. Įtarimų kelia vien ta aplinkybė, kad dar balandžio mėnesį savivaldybei prireikė išvalyti tam tikrų rajono miestų gatvių lietaus tinklus ir tam turėjo numatytą kone 40 000 eurų biudžetą. Regis, ir šioje situacijoje buvo pasistengta, kad vienas pirkimas būtų dirbtinai suskaidytas į mažesnes nei 10 000 eurų sumas ir prieita prie viešojo konkurso neskelbiamų derybų. Taigi, esant tokioms aplinkybėms tarp savivaldybės ir UAB „Trakų vandenys“, buvo pasirašytos tokios atskiros sutartys: gatvės lietaus tinklų valymas Lentvario mieste – 9 900 eurų; gatvės tinklų valymas Trakų mieste – 9 900 eurų; gatvės tinklų valymas Aukštadvario mieste – 9 900 eurų; gatvės tinklų valymas Rūdiškių mieste – 9 900 eurų. Suskaidyto pirkimo kiekviena pirkimo dalis neviršija 10 000 eurų sumos ir tuomet savivaldybės valdininkui pakanka formaliai paskambinti tik UAB „Trakų vandenys“ ir susitarti dėl sutarties pasirašymo.

Ir ne paskutinis atvejis?

Ypatingai dažnai praktikuoti viešųjų pirkimų formulę iki 10 000 eurų sumos neskelbiamo konkurso būdu mėgsta Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius su jo vedėju Romuald Zviagin priešakyje. Sąrašas viešųjų pirkimų, kurie nebus talpinami į Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, iš tiesų įspūdingas, todėl jis pateikiamas lentelėje Nr. 1. Iš jo matyti, kad be jokių skrupulų visais atvejais yra standartiškai numatyta kaina, neviršijanti 10 000 eurų, tai yra 9 900 eurų. Belieka tik užjausti rajono verslininkus ar asmenis dirbančius pagal verslo liudijimus, jeigu jie nepaklius į tą išrinktųjų sąrašą, kuriems paskambins Trakų rajono savivaldybės administracijos valdininkai ir asmeniškai nepasiūlys bendradarbiauti. Vien lentelė Nr. 1 atskleidžia, kaip smarkiai Trakų rajono savivaldybėje vienas skyrius stengiasi suskaldyti pirkimus į mažesnius nei 10 000 eurų sumas ir tokiu būdu išleidžiama 227 000 eurų viešiesiems pirkimams neskelbiamų derybų būdu.

Lentelė Nr. 1

Pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbai) pavadinimas Kaina
1. Projektavimo (projektų parengimo) paslaugos 9 900 eurų
2. Trakų rajono kapinių aptvėrimas 9 900 eurų
3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga remontas 9 900 eurų
4. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) šlaitų remontas 9 900 eurų
5. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) šalikelių priežiūra 9 900 eurų
6. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) pralaidų įrengimas ir remontas 9 900 eurų
7. Teritorijos prie Trakų autobusų stoties sutvarkymas 9 900 eurų
8. Pėsčiųjų tako Vytauto g., Trakų m., (nuo autobusų stoties iki Trakų turgavietės) dangos remontas 9 900 eurų
9. Šilumos suvartojimo monitoringas ir valdymo sistemos paleidimo darbai Trakų rajono švietimo įstaigose 9 900 eurų
10. Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai Trakų mieste 9 900 eurų
11. Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai Aukštadvario mieste 9 900 eurų
12. Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai Rūdiškių mieste 9 900 eurų
13. Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remonto darbai Lentvario mieste 9 900 eurų
14. Elektros energijos įvadų įrengimo ir remonto darbai Trakų rajono savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančiuose būstuose 9 900 eurų
15. Senųjų Trakų  vaikų lopšelio – darželio  kiemo filtracinio lietaus vandens surinkimo šulinio įrengimas ir privažiavimo aikštelės asfaltavimo darbai 9 900 eurų
16. Paskirties keitimo valgyklai (Dariaus ir Girėno g. 4A) ir mokyklai (Dariaus ir Girėno g. 6)  Aukštadvaryje, keičiant paskirtį į gyvenamosios ir paslaugų, bei rekonstrukcijų projektų parengimo paslaugos 9 900 eurų
17. Gyvenamųjų butų, esančių Tujų g. 1-37 ir Tujų g. 1-38, Lentvaryje, apjungimo, paskirties keitimo į administracinę paskirtį ir rekonstrukcijos projekto parengimo paslaugos 9 900 eurų
18. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, adresu Karaimų g. 66 Trakuose 9 900 eurų
19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, adresu Vytauto g. 60 Trakuose 9 900 eurų
20. Trakų miesto daugiabučių namų aplinkos sutvarkymo darbai 9 900 eurų
21. Lentvario miesto daugiabučių namų aplinkos sutvarkymo darbai 9 900 eurų
22. Projektų ekspertizės paslaugos 9 900 eurų
23. Savivaldybės būstų Veterinarijos g., Trakuose, vertinimo paslaugos ir vertinimo ataskaitų parengimo paslaugos 9 900 eurų

Kokie klausimai buvo pateikti savivaldybei?

Kaip jau buvo minėta šiame straipsnyje, Trakų rajono savivaldybei buvo pateikti labai konkretūs klausimai, siekiant, kad šis tyrimas būtų kuo objektyvesnis. Visuomenės informavimo įstatymas nustato, kad viešojo administravimo institucijos visais atvejais informacijos rengėjams ir skleidėjams privalo suteikti informacijos. Tais atvejais, kai viešojo administravimo institucijos atsisako pateikti informaciją, jos privalo tokį atsisakymą motyvuoti. Klausymų sąrašas savivaldybei:

  1. Kodėl negalima buvo darbų organizuoti tokiu būdu, kad remonto reikalaujantys kabinetai būtų suremontuoti vienu kartu?
  2. Ar savivaldybė nemano, kad viešieji pirkimai buvo dirbtinai suskaidyti į pirkimus, neviršijančius 10 000 eurų vertės be PVM, tam, kad būtų išvengta sudėtingesnės ir didesnio dėmesio reikalaujančios viešųjų pirkimų procedūros?
  3. Ar savivaldybė neketina pradėti tarnybinio patikrinimo dėl tokių tendencingų pirkimų?
  4. Prašome nurodyti konkrečiai nuo kada Trakų rajono savivaldybės Ūkio tarnybos vedėjas Tomas Grišius yra paskirtas į šias pareigas? Kokias pareigas šis asmuo savivaldybėje ėjo iki tol?
  5. Ar Tomas Grišius savivaldybėje dirba kaip valstybės tarnautojas ar pagal standartinę darbo sutartį kaip paprastas darbuotojas?

Dailininkas Dovydas Bou

T. Grišiaus Facebook paskyros nuotr.