- Galvė - https://www.galve.lt -

Seimas svarstys siūlymą įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus

[1]

Seimui pristatytas Seniūnų rinkimų įstatymo projektas, kuriuo siūloma seniūnus rinkti tiesiogiai.

Pasak vieno iš projekto iniciatorių, Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūno Andriaus Palionio, projekto rengimą paskatino siekis didinti seniūnijos ir seniūno veiklos efektyvumą, gyventojų įtraukimą į vietos reikalų tvarkymą ir stiprinti demokratinius procesus Lietuvoje. „Tiesiogiai išrinkti seniūnai labiau paisys vietos gyventojų interesų, tikėtina, kad pagerės ir seniūnijų administravimas, nes seniūnai bus atsakingi ne tik už savivaldybės planų vykdymą, bet ir už darbą su gyventojais. Didesnis gyventojų įsitraukimas į vietos savivaldą padėtų kovoti su korupcijos apraiškomis, ir valstybės biudžeto pinigų efektyvesniu panaudojimu. Į savivaldybės biudžeto skirstymą intensyviau įtraukiant vietos bendruomenę jis taptų atviresnis ir skaidresnis, būtų domimasi, ar įgyvendinti gyventojų priimti sprendimai“, – sakė A. Palionis.

Tokią nuostatą siūloma įtvirtinti ir Vietos savivaldos įstatyme nustatant, kad seniūnai būtų renkami ketverių metų kadencijai, remiantis visuotina ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kadencijų skaičius nebūtų ribojamas. Šiuo metu seniūnai yra valstybės karjeros tarnautojai, skiriami konkurso tvarka 5 metams, jų kadencijų skaičius nėra ribojamas. Kartu teikiamu Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, kad seniūnas būtų valstybės politikas. Siūloma, kad pirmieji tiesioginiai seniūnų rinkimai vyktų kartu su 2020 m. Seimo rinkimais. Seniūnai, priimti į pareigas iki 2020 m. seniūnų rinkimų rezultatų patvirtinimo, pareigas eitų iki 2020 metų spalio 11 d.

 

 

LR Seimo kanceliarijos inf.