Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Šešiasdešimt metų drauge

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Juk Jūs nesenstate, tik laikas bėga,
Tik skuba dienos šviesiu ratu,
Apglėbę audrą, pavėsį, vėtrą,
Po saule džiaugiatės abu kartu…
(Valerija Vilčinskienė)

Šių metų liepos 30 dieną, šeštadienį, skambant Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios varpui, ilgamečiai Aukštadvario miestelio gyventojai – Eleonora ir Petras Kundrotai, atnaujins savo įžadus ir pasitiks Deimantinių vestuvių jubiliejų. Tolimojo Sibiro platybėse sujungę savo meilę ir laimę bei viltis sugrįžti į Tėvynę, jie 60 metų išsaugojo savo meilės uostą ir dovanojo vienas kitam džiaugsmą.
Deimantinės vestuvės – tai rekordinis bendro gyvenimo laikas. Nežinia ar atrastume Aukštadvario seniūnijoje kitą tokią darnią ir laimingą porą, kurioje būtų išsaugoti tokie tvirti ir gražūs šeimos, tos mažos mūsų Valstybės ląstelės, santykiai. Tai nuoširdžiai mylintys vienas kitą žmonės, kurių jausmai jiems suteikia jėgų, drąsos ir energijos, pragyventi tiek metų kartu.
Mums, aukštadvariečiams, tenka gyventi šalia šios darnios šeimos. Eleonora Kundrotienė – buvusi ilgametė Aukštadvario žemės ūkio technikumo, o vėliau žemės ūkio mokyklos vyriausioji finansininkė, o jos vyras Petras – ilgametis žemės ūkio technikumo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, o vėliau žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo mokytojas, vairavimo instruktorius. Visi puikiai prisimename Petro Kundroto humoro jausmą. Kaip būdavo smagu kartu su jais būti kolektyvo vakarėliuose, įvairiose proginėse šventėse. Būtent Petras buvo viso kolektyvo siela.
Šia, tokia ypatinga proga, visai nesinorėtų liesti skaudžių prisiminimų, tačiau, kalbantis su Eleonora ir Petru Kundrotais, jie visuomet prisimena savo jaunystės išgyvenimus tolimo Sibiro platybėse. Todėl norėčiau paliesti ir šios istorijos puslapį.
Petras Kundrotas gimė 1930 metais Plungės rajone, 30 ha turinčio ūkininko šeimoje, turinčioje 7 vaikus – keturis sūnus ir tris dukteris. Petras vis prisimena, kaip prasidėjus tremčiai, ankstų rytą į namus pabeldė ginkluoti vyrai ir pasakė: „Jus išvešim“. Kai per 15 minučių reikėjo susiruošti į kelionę, tėvai ėmė šiltų drabužių, duonos, o Petras pasiėmė ir po pažastimi paslėpė tik B. Brazdžionio knygą „Per pasaulį keliauja žmogus“. Šią knygą išsaugojo per visą tremtį ir parsivežė atgal į Tėvynę.
Eleonora Vigėlytė–Kundrotienė gimė 1937 metais Pakruojo rajone. Jos tėvas Antanas buvo Lietuvos savanoris, kuris 1944 m. pasitraukė į mišką ir dingo. Kai prasidėjo tremtis, Eleonorai buvo tik 10 metų, tačiau jos mama su močiute ir 5 nepilnamečiais vaikais buvo ištremta į tolimąjį Sibirą.
Kartą Eleonoros ir Petro Kundrotų paklausiau: „Kaip ištvėrėte tokius baisius sunkumus“? O jie atsakė: „Buvome jauni, nors ir sunkiai dirbome miško ūkio darbus, bet vakarais organizuodavome vakaruškas ir kaip pasileisdavome šokti…“.
Taip bėgo jaunystės akimirkos. Eleonora ir Petras Sibiro platybėse pažino vienas kitą, atšventė vestuves ir tik 1960 metais, jau su ten gimusia dukra – Genute, sugrįžo į Lietuvą. Likimas juos atvedė į Aukštadvario kraštą ir čia jie pasitinka savo gražų, deimantinių vestuvių jubiliejų.
Kundrotų šeimos gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Eleonora visuomet pabrėžia, kad prieš daugelį metų jos sunki onkologinė liga buvo įveikta tik dėka jos vyro Petro pastangų, nes kiekvieną rytą jis prispausdavo ir į lovą atnešdavo stiklinę šviežių morkų sulčių. Tokios pagarbos, atjautos ir šeimyninės darnos daugeliui iš mūsų reikia mokytis būtent iš šių kraštiečių.
Deimantas – tvirtumo ir laimės simbolis, todėl Eleonoros ir Petro deimantinės vestuvės reiškia tvirtą šeimyninę laimę, kuri nepasiduoda metams. Deimantinių vestuvių jubiliatai turi kuo džiaugtis ir didžiuotis. Jie dorai išaugino dukrą ir sūnų, anūkas Andrius jau sukūręs savo šeimą, o šiemet kelia vestuves anūkai Mantė ir Vytautas. Nuolat atsinaujina Kundrotų giminės medis, o gandrai vis suka ratus apie Aukštadvarį.
Mielieji Eleonora ir Petrai, taip norisi išsakyti tostą, susietą su Jūsų abiejų valia ir išmintimi, nugalėti gyvenimo kliūtis, buvusias Jūsų bendrame kelyje.
Aukštadvario seniūnijos vardu sveikinu Jus, išsaugojus šventą šeimyninį pagarbos jausmą iki deimantinių vestuvių slenksčio.
Būkite ir ateityje laimingi.

JADVYGA DZENCEVIČIENĖ,
Aukštadvario seniūnė