Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Skaitytojų balsas

Kreipimasis

Labai dažnai girdime žodį demokratija, gyvename ir dirbame teisinėje valstybėje, kur svarbi kiekvieno žmogaus nuomonė. Mes, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenė, esame įsitikinę, kad taip yra ir turėtų būti, tačiau matydami ir patirdami Trakų savivaldybės veiksmus gimnazijos atžvilgiu, esame linkę tuo suabejoti.
Mums iki šiol neaišku, kodėl buvo nušalintas mūsų gimnazijos direktorius J. Kietavičius. Mokytojai susikaupę žiūrėjo Trakų savivaldybės tarybos posėdžio įrašą, bet nieko, kas galėjo duoti nors mažiausią pretekstą direktoriaus nušalinimui, nepamatė ir neišgirdo. Taip, mes turime laikinai dirbančią direktorę ir ji puiki, bet žodis „laikinai“ neleidžia nei jai, nei mokytojams, nei mokiniams dirbti įprastu ritmu. Taip sutriko nusistovėjęs kolektyvo darnumas ir sutarimas, atsirado įtampa, kuri trukdo produktyviai dirbti, nes nėra su kuo pasitarti, juo labiau, kad mokykloje vyksta renovacija, laikinai direktorei sunku, ji ne į viską įsigilinusi, daug ko nežino, todėl iškilus problemai ne visada gali ją išspręsti. Mes į savo direktorių galėjome kreiptis bet kada ir bet kuriuo klausimu. Visada sulaukdavome pagalbos, patarimo, dar nė vieno žmogaus kolektyve nėra įžeidęs, atstūmęs, nepataręs, neišklausęs.
Stringa ugdymo procesas, nes mokiniams taip pat rūpi gimnazijos direktoriaus nušalinimas, kadangi moksleiviams jis svarbi asmenybė ir puikiai su jais sutaria. Niekada direktorius mūsų nenuvildavo. Gražų ir darnų darbą pradėjo trikdyti kažkokie (kolektyvas mano, kad tikrai nepagrįsti) skundai. Svarbiausia, mums niekas nesiteikia suprantamai paaiškinti, už ką direktorius nušalintas ir kada pagaliau bus grąžintas į darbą, kad galėtume normaliai, be įtampos dirbti.
Gal Trakų savivaldybės valdininkams mes, gimnazijos bendruomenės nariai, nieko nereiškiame? Gal svarbi tik jų nuomonė? Ar nemanote, gerbiamieji, kad, prieš priimdami tokius sprendimus, galėtumėte pasvertai pagalvoti? Gal Jūs taip suprantate demokratiją? O gal kartais čia kažkieno asmeninės ambicijos?

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenė

 

Redakcija už „Skaitytojo balse“ esančią informaciją neatsako