- Galvė - https://www.galve.lt -

Socialinė apsauga: patvirtinta Šeimos kortelės programa

[1]

Gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras priėmė įsakymą „Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimo“, kuriuo suteikiama  šeimos kortelės turėtojams galimybę naudotis įvairiomis lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms ir renginiams taikomomis nuolaidomis.

Esama situacija

2018 m. vasarą LR Seimas priėmė Šeimos kortelės įstatymą, todėl šiemet buvo nuspręsta patvirtinti Šeimos kortelės programą, kurios tikslas –  užtikrinti šeimos kortelės naudojimą šalies mastu. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. Lietuvoje buvo 27,3 tūkst. namų ūkių, kuriuose augo 3 ir daugiau vaikų. Ministerijos duomenimis, 2018 m. išmokas vaikams gavo apie 30 tūkstančių šeimų, kuriose augo 3 ir daugiau vaikų. 2018 m. priežiūros (pagalbos) kompensacijas gavo 9,4 tūkst. neįgalių vaikų ir 12,6 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų, slaugos kompensacijas gavo 914 neįgalių vaikų ir 5,9 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų.

Gausios šeimos ir šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, susiduria su didesniais sunkumais, apsirūpindamos būtiniausiomis prekėmis ir paslaugomis, reikalingomis jų gerovei užtikrinti. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šeimos, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų, dažniau patiria skurdo riziką. 2017 m. šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, skurdo rizikos lygis buvo 44,3 proc. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo duomenimis, 2017 m. asmenų, turinčių negalią, skurdo rizikos rodiklis (35,1 proc.) buvo beveik dvigubai didesnis negu tų, kurie negalios neturi (17,1 proc.).

Įvairiose Europos šalyse naudojamos nuolaidų kortelės, skirtos gausioms šeimoms. Šeimos kortelė 1921 m. atsirado Prancūzijoje. 2014 m. gausių šeimų nuolaidų kortelės pradėtos naudoti visos šalies mastu Lenkijoje. Panašios kortelės naudojamos Ispanijoje, Estijoje, Latvijoje.

Laukiami rezultatai

Šeimos kortelės programos sumanytojai tikisi šios kortelės populiaresnio naudojimo, o ypatingai yra tikimasi labai aiškių ir konkrečių rezultatų: bus sudarytos galimybės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, naudotis lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms ar renginiams taikomomis nuolaidomis; geriau patenkinti gausių šeimų ir šeimų, prižiūrinčių (slaugančių) neįgalųjį, poreikiai; sudarytos sąlygos viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims remti gausias šeimas ir šeimas, prižiūrinčias (slaugančias) neįgalųjį, taikant nuolaidas, lengvatas ir (ar) privilegijas.

„Galvės“ inf.