- Galvė - https://www.galve.lt -

Susipažinkime su asociacija „Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė“

Kapela su Norvegais Tiltų bendruomenės namuose [1]

Kapela su Norvegais Tiltų bendruomenės namuose

Tiltų kaimo bendruomenė yra Lietuvos kaimo tinklo narė, Trakų vietos veiklos grupės ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė.

Kūrimosi istorija
Atgavus nepriklausomybę, po gero dešimtmečio, kuomet visoje Lietuvoje suaktyvėjo bendruomeninė veikla, 2009 m. aktyvesni, visuomeniškesni žmonės, siekdami skatinti pilietinės bendruomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietoje, bendram spartesniam gerovės kūrimui, Tiltuose įkūrė asociaciją „Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė“. Tų pačių metų pabaigoje, Rūdiškių seniūnijos teritoriją suskirsčius į seniūnaitijas, išrinktas ir Tiltų seniūnaitis. Juo tapo Tiltų girininkas Virginijus Pockevičius. Bendruomenė apjungia 240 Tiltų ir Naujienų kaimo gyventojų, o aktyviai veiklose dalyvauja apie 40–50 savanorių.

Tradicijos
Vienas didžiausių renginių organizuojamų kartu su partneriais – bitininkų šventė. Pradedant 2010 m., kai kaime įvyko XXXIV Lietuvos bitininkų šventė „Kvepia medumi mūsų stalas“, pasižymėjusi dalyvių iš visos Lietuvos gausumu, visos dienos koncertine programa ir didele praūžusia audra, rajono Bitininkų šventės ruošiamos kasmet. Šventės metu tai pat vyksta seminarai, bitininkų, amatininkų, ūkininkų mugės, koncertuoja rajono liaudiškos muzikos ir folkloro kolektyvai, profesionalūs kamerinės muzikos atlikėjai, operos solistai, populiarios muzikos dainininkai ir grupės.

Amatininkų kraštas
Bendruomenė turi būrį amatinininkų. Krepšius ir kitokius darbelius iš žilvičio ir lazdyno vytelių pina Stasys Pilsudskis, Gintautas Kleinotas, Veronika Ignatavičienė. Ignatavičienė tai pat siuvinėja paveikslus iš spalvotų karoliukų, o Kleinotas senuoju būdu geba vyti virves. Daug kaimo moterų praktikuoja nėrimą vąšeliu bei mezgimą. Įvairiais raštais riešines mezga Aldona Kupriščenkienė ir Veronika Jatkevičienė. Vaiva Neteckienė pina žaisliukus, skrybėles, įvairius darbelius iš šiaudų. Tiltuose yra gausus būrys bitininkų, kurie puoselėja tradicinį bitininkystės amatą. Kai kurie bendruomenės nariai netgi turi tautinio paveldo produktų sertifikatus, kurie suteikia teisę vykdyti prekybą, degustacijas bei vesti edukacinius užsiėmimus. Vieni ryškiausių: D. Žemaitienės grikinės babkos, S. Pilsudskio pintų
krepšių (kašelių) ir V. Neteckienės šiaudinių žaisliukų.

Turtingi etnokultūriniu paveldu
Atvykstantiems svečiams bendruomenė pristato krašto kultūrinį, kulinarinį paveldą bei muzikines programas. Pirmiausia, pristatomas Tiltų etnografinis – gatvinis kaimas, kultūros vertybė, vietinės reikšmės architektūros paminklas. Tai pat yra organizuojami susitikimai su amatininkais, kurie pristato savo amatus, vykdo įvairias edukacijas, o tuo tarpu Tiltų kaimo kapela supažindina svečius su lietuvių liaudies kalendorinių švenčių dainavimo tradicijomis. Svečiai išlydimi sudainuojant Tiltų himną, kuriam žodžius parašė Elena Žilinskienė, o muziką Darius Nedveckis.

Atsako bendruomenė
– Žymiausias įvykis?
– Pats svarbiausias bendruomenei įvykis – per Trakų VVG įgyvendintas projektas „Tiltų kultūros namų pastato rekonstravimas, pritaikant jį Tiltų bendruomenės poreikiams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu). Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas senasis kultūros namų pastatas.
– Bendruomenės „žvaigždė“?
– Bendruomenės „varomoji“ jėga aktyvi valdyba, kurioje yra 5 nariai: Elena Žilinskienė, Virginijus Pockevičius, Vytas Kazlauskas, Vaiva Neteckienė ir pirmininkė Laima Kamaitienė.
– Ateities vizija?
– Darni bendrystė žmonėms suteikia pasitikėjimo savo jėgomis, suteikia vilties, kad visa Tiltų bendruomenė ir ateityje deramai sutiks jai iškilsiančius iššūkius.
Daugiau pasiskaityti apie bendruomenę galite www.tiltai.lt .

Parengė „Galvės“ laikraščio redakcija pagal pateiktus bendruomenės atsakymus