- Galvė - https://www.galve.lt -

Įteikti atestatai

Sėkmingai išlaikę  egzaminus, visi abiturientai gavo brandos atestatus. Keturi  abiturientai – Eglė Juknevičiūtė, Jaunė Stadalnykaitė, Rokas Juozapavičius ir Marius Dzencevičius gavo brandos atestatus su pagyrimu.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. Geros kloties abiturientams linkėjo monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius. Šv. Mišių metu iškilmingai  buvo nešamos aukos prie Altoriaus. Tėvai Vijolė ir Algirdas Pėtnyčai aukojo šv. Raštą, auklėtojai Onutė ir Kazimieras Lemežiai  aukojo knygą – žinių šaltinį, abiturientai nešė duoną, vandenį ir iš laukų surinktus akmenėlius – tarytum simbolį, kad jų laukia nelengvas tolimesnis žinių siekimo kelias.
Po šv. Mišių visi  rinkosi į Aukštadvario vidurinės mokyklos aktų salę. Čia iškilmingai abiturientus pasveikino mokyklos direktorius Arūnas Valančiauskas, direktoriaus pavaduotoja Audronė Varankevičienė, klasės auklėtoja Onutė Lemežienė, mokyklos mokytojai, Trakų kultūros rūmų Aukštadvario filialo administratorė Teresė Mikutavičienė  ir gausus svečių būrys. Tėvelių vardu kalbėjo Lina Muknickienė, kuri prisiminė, kad ir ją mokė tie patys mokytojai, kurie tiek jai, tiek jos dukrai Justinai paklojo gilius žinių pamatus. Abiturientams dainavo Aukštadvario vidurinės mokyklos merginų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Aldonos Stankevičienės.
Atsisveikinimo žodį tarė dvyliktokai. Jų akys spinduliavo dėkingumą ir džiaugsmą.
Dvidešimt aštuoni tvirti, kupini žinių  Aukštadvario vidurinės mokyklos mokiniai palieka savo mokyklą. Visi jie jau yra užpildę prašymus į aukštąsias ar aukštesnes mokyklas. Liepos 23 d.,   penktadienį jau sužinos rezultatus apie savo tolimesnes studijas.
Palydint į suaugusiųjų gyvenimą mūsų abiturientus, nuoširdžiai norėčiau tarti: „Mieli abiturientai, ne taip svarbu, kokias profesijas jus pasirinksite, kokį darbą dirbsite, svarbiausia, kad būtumėte gerais žmonėmis, mylinčiais savo Tėvynę ir  gimtąjį Aukštadvarį, to iš visos širdies jums linkiu“.

Jadvyga Dzencevičienė, Aukštadvario seniūnė{jcomments on}