Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Trakų liberalų sąjūdis lipa ant to paties grėblio

Per praėjusius savivaldybių rinkimus dėl galybės pažeidimų skandalingai, Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu Liberalų sąjūdžio narė Irena Karpičienė buvo atleista iš Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkės pareigų. Tačiau šiemet vyksiantiems vietos savivaldos ir mero rinkimams Liberalų sąjūdis savo atstove rinkimams delegavo tą pačią Ireną Karpičienę, kuri šiuo metu Trakų rajono savivaldybės administracijoje užima dokumentų valdymo skyriaus vedėjos pareigas, o taip pat ji yra ir Liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus sekretorė.

Prisiminkime skandalais pagarsėjusius praėjusius rinkimus
2015 metais Trakų rajonas išgarsėjo, kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šiame rajone atskleistus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimus pripažino šiurkščiais, panaikino rinkimų šioje savivaldybėje rezultatus ir paskyrė pakartotinių rinkimų datą.
VRK inicijavo tyrimą gavusi skundą apie tai, kad Trakų rajone buvo organizuojamas rinkėjų balsų pirkimas, klastojami biuleteniai išankstinio balsavimo metu.

Beveik pusė tūkstančio vokų buvo pažeista
Atlikto tyrimo rezultatai ir nustatytų pažeidimų mastas iš tiesų pribloškia. Tyrimo metu, suskaičiavus biuleteniuose rastas rinkėjų žymas, nustatyta, kad už kandidatę į merus Editą Rudelienę buvo pateikti 72 iš 82 galiojančių biuletenių, už Liberalų sąjūdį – 62 iš 82 galiojančių biuletenių.
VRK darbo grupei apžiūrėjus iš kitų Trakų rajono rinkimų apylinkių atvežtus išankstinio balsavimo vokus, nustatyti tokie išankstinio balsavimo vokų pažeidimų mastai:
Klevų rinkimų apylinkė (Nr. 2) – 97 vnt. (pažeistos hologramos) ir 13 vnt. (netinkamai sudėti balsavimo biuleteniai): iš viso – 110 vnt.; Trakų miesto rinkimų apylinkė (Nr. 3) – 130 vnt. (pažeistos hologramos); Rūdiškių rinkimų apylinkė (Nr. 12) – 9 vnt. (pažeistos hologramos); Rykantų rinkimų apylinkė (Nr. 21) – 14 vnt. (pažeistos hologramos); Bražuolės rinkimų apylinkė (Nr. 33) – 5 vnt. (pažeistos hologramos); Jovariškių rinkimų apylinkė (Nr. 35) – 7 vnt. (pažeistos hologramos); Salkininkų rinkimų apylinkė (Nr. 40) – 9 vnt. (pažeistos hologramos); Žaizdrių rinkimų apylinkė (Nr. 34) – 41 vnt. (pažeistos hologramos); Birutės rinkimų apylinkė (Nr. 41) – 82 vnt. (pažeistos hologramos); Lauko rinkimų apylinkė (Nr. 43) – 50 vnt. (pažeistos hologramos).
Taigi, bent 444 (keturi šimtai keturiasdešimt keturi) išorinio balsavimo vokai turėjo akivaizdžių išorinio balsavimo voko holograminės plombos pažeidimo požymių.
VRK sudarytą darbo grupę taip pat stebino išankstinio balsavimo vokuose rastų negaliojančių biuletenių sugadinimo pobūdis, nes daugumoje iš jų buvo pažymėti du kandidatai į merus arba du kandidatų sąrašai. Toks žymėjimas leido VRK darbo grupei daryti labai tikėtiną prielaidą, kad biuletenis buvo sugadintas tyčia, teisingai užpildytame biuletenyje papildomai pažymint kitą partiją ar kandidatą į merus, taip biuletenį padarant negaliojančiu.
Patalpose netvarka
2015-03-02 VRK atstovai buvo nuvykę į Trakų rajono savivaldybės patalpas. Buvo apžiūrėtos patalpos, kuriose išankstinio balsavimo dienomis ir vėliau buvo laikomi išankstinio balsavimo vokai su biuleteniais ir kita rinkimų medžiaga. Nustatyta, kad biuleteniai buvo laikomi tiesiog tarybos posėdžių salėje ant grindų, o ne seife. Patekti į savivaldybės tarybos posėdžių salę ne rinkimų komisijos darbo metu galėjo pašaliniai asmenys. VRK pažymoje nenustatyta, kokie asmenys turi raktus nuo tarybos posėdžių salės.
Po visų šių nustatytų aplinkybių VRK sprendimu Liberalų sąjūdžio narė Irena Karpičienė buvo atleista iš Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkės pareigų.

Nepasimokė
Atrodytų, kad šioje vietoje istorija turėtų pasibaigti, tačiau šiais metais vyksiantiems vietos savivaldos ir mero rinkimams Liberalų sąjūdis savo atstove rinkimams delegavo tą pačią Ireną Karpičienę, kuri šiuo metu Trakų rajono savivaldybės administracijoje užima dokumentų valdymo skyriaus vedėjos pareigas, o taip pat ji yra ir Liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus sekretorė.
Regis, kad bet kurioje organizacijoje ar kitokiame susivienijime, kuriame yra svarbios moralinės vertybės ir etikos nuostatos, abejotinos reputacijos asmenims neturėtų būti patikimos svarbios pareigos, bet, matyt, Liberalų sąjūdis (Trakų skyrius) turi kitokį planą sėkmingai sudalyvauti rinkimuose, todėl atstovo rinkimams pareigą patiki žmogui su „patirtimi“.

Prasideda pagalių kaišiojimas
Per praėjusius rinkimus skandalingai nuskambėjusi, tačiau ir toliau liberalų pasitikėjimo nepraradusi Irena Karpičienė, pasiraitojusi rankoves, uoliai kibo į darbą, o pirmuoju jos taikiniu tapo politikos naujokai – visuomeninis rinkimų komitetas „Trakų krašto reikalas“. Ji žaibiškai parengė skundą Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisijai, nurodydama, kad neva pagal teisinį reglamentavimą pareiškiniai dokumentai turėjo būti pateikti komisijai iki 2018-12-28 d. 17 val., o I. Karpičienei susivaideno, kad minėtas komitetas dokumentus pateikė jau po 17 val.
Po Naujųjų metų susirinkusi komisija apsvarstė I. Karpičienės skundą, o taip pat, pasikonsultavusi su VRK ir išklausiusi komiteto atstovų argumentų, priėmė sprendimą, kad susibūręs komitetas nepažeidė jokių įstatymų.
Paprašius „Trakų krašto reikalas“ nario Sigito Klerausko pakomentuoti įvykusį incidentą, jis tik su šypsena prisimena šį įvykį ir pažymi, kad „mes buvome įspėti, kad galime sulaukti pagalių kaišiojimo į ratus iš senbuvių, kurie nori išlaikyti valdžią rajone, bet tikrai nesitikėjome, kad tai bus daroma tokiais primityviais ir desperatiškais metodais“.
S. Klerauskas nebuvo linkęs plačiau eskaluoti šios temos, tik santūriai pridūrė, kad „pagal rajone galiojančius laukinius papročius išeitų, kad dabar komiteto eilė rašyti skundą prieš konkurentus, tačiau komitetas stengsis susilaikyti nuo tokių veiksmų“.

Veikia ta pati „chebra“
Negana to, I. Karpičienės skunde nurodoma, kad jos prielaidas dėl komiteto „neteisėto“ pareiškinių dokumentų priėmimo gali patvirtinti ir tą dieną kartu su ja buvę Andrej Prokofjev ir Inesa Židonytė.
Grįžtant prie jau aptartos praėjusių rinkimų VRK pažymos, matyti, kad joje išskirtinis dėmesys yra skirtas ir šiam duetui: pažymoje nurodoma, kad remiantis Vilniaus apygardos prokuratūros pateikta informacija, rinkimų dieną Andrej Prokofjev, Inesa Kurpiuvienė (red. past. Židonytė) <…> bei kiti nenustatyti asmenys galimai organizavo ir/arba patys vykdė balsų pirkimą rinkimuose į Trakų rajono savivaldybės tarybą. Tai patvirtino VRK pateikti minėtų asmenų telefoninių pokalbių įrašai, jų pagrindu padarytos stenogramos ir susirašinėjimas SMS žinutėmis.
VRK nurodo, kad medžiagoje minimi asmenys galimai kalba apie organizuotą rinkėjų vežimą balsuoti į rinkimų apylinkes (neteisėtą pavėžėjimą), apie galimą atlygį rinkėjus vežantiems asmenis, apie galimą atlygį rinkėjams: nurodomi skaičiai, kiek rinkėjų buvo planuojama atvežti į rinkimų apylinkes (D. visą kaimą pravarė; G. atveš 10 minimum (…). V. irgi tas pats, A. dvylika (…); P. plius dvidešimt, E. plius dvylika; keturiasdešimt keturi pas mane; radau dar septynis žvejus į mūsų partiją (…), nupirkau žvejybinius bilietus; iki aštuom (…), noriu dar ten atsiskaityt su visais (…); nu, tai mano tie visi, kas yra šimtas, šimtas keturiasdešimt, tai nu tikrai, o da, o da, kiek vieni vaikšto balsuoti (…); va, Bagdanonys trisdešimt; A. dvidešimt, o šitas G. Trisdešimt.
Atrodo, kad Liberalų sąjūdžio narės I. Karpičienė ir I. Židonytė glaudžiai bendrauja su vienu iš iniciatorių steigiant kitą visuomeninį rinkimų komitetą „Renkuosi ateitį“ – Andrej Prokofjev. Vien komiteto pavadinimas yra daug žadantis ir būsimi rinkėjai su nekantrumu laukia, kokias idėjas pasiūlys šis daugiausiai iš jaunų žmonių sudarytas kolektyvas.
Bet taip pat svarbu sulaukti ir galutinio kandidatų sąrašo su reitingais. Manytina, kad jeigu „Renkuosi ateitį“ remiasi moralės principais, tai p. Prokofjev neturėtų būti suteikta itin aukšta vieta šiame reitinge ir jis negalėtų galvoti net apie pirmąjį dešimtuką. Kaip mėgdavo sakyti Fridrichas Nyčė: „geriau bendrauti su nešvaria sąžine nei su bloga reputacija“.

Merės patarėjas rinkimuose – jos priešininkas
Dar vienas iškalbingas faktas yra tai, kad visuomeninio rinkimų komiteto „Renkuosi ateitį“ sąraše yra Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės patarėjas Tomas Naktinis. Mero patarėjų teisinis statusas įprastai būna kaip politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, todėl jeigu rinkėjai poną Naktinį pamatys „Renkuosi ateitį“ galutiniame kandidatų sąraše, tai iš esmės reikš, kad jis prarado Trakų rajono savivaldybės merės politinį pasitikėjimą ir bet kurioje demokratinėje valstybėje toks tarnautojas turėtų atsistatydinti iš savo pareigų.
Nebent tarp Liberalų sąjūdžio (Trakų skyrius) ir visuomeninio rinkimų komiteto „Renkuosi ateitį“ politinių pažiūrų ir bendrų nuostatų, kaip turi būti valdomas rajonas, nėra esminio skirtumo.

HENRIKAS UŽDAVINYS