Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Trakų rajono pašaliuose gyvenantis jaunimas – ne prioritetas (tęsinys)

15 tūkst. eurų – tiek Trakų rajono biudžete pernai buvo skirta jaunimo veikloms. Jie buvo išdalinti devyniolikai projektų. Didžiausia suma – tūkstantis eurų.

Finansavimo vertus projektus atrinko jaunimo taryba, kurios ne vienas narys jau ir pamiršo Trakų rajono jaunimo aktualijas. Buvę mokiniai išyko mokytis, kiti seniai nebedirba ne tik su jaunimu, bet ir su Trakų rajonu mažai ką bendro beturi. Tuo metu dirbantieji pastebi, kad jaunimui trūksta reikiamo dėmesio. O mažesniuose miesteliuose irgi yra jaunimo ir jiems dėmesio dažnai reikia daugiau nei miesto jaunuoliams. Be kita ko, policijos pareigūnai pastebi, kad rajone jaunuoliai linkę dažnai nusikalsti, o pagrindinė priežastis – neužimtumas.

Miestelių jaunimui dar labiau nei miesto vaikams reikia paskatinimo

 Aukštadvaryje įkurto maltiečių jaunimo centro atstovė Gerda Revenkienė: „Jaunimo miestelyje yra nemažai ir jie tokie pat gyvi, iniciatyvūs bei reiklūs, kaip ir miestuose, tik mažiau drąsūs, – todėl dar labiau reikia juos skatinti integruotis, suteikiant informaciją, pavyzdžius, kontaktus, pritaikant aplinkybes, padedant rasti vietas kūrybiškumui ir laisvei pasireikšti.

 

 

Gerda Revenkienė, maltiečių Aukštadvaryje įkurto jaunimo centro vadovė, sako, kad mažuose miesteliuose tokie centrai yra dar reikalingesni, nei dideliuose miestuose.

 

 

 

 

Tik būdami kartu, duodami, pajusime atsaką. Neįsigilinus jaunimo užimtumo finansavimas gali pasirodyti nepatrauklus, juk dažnai pasigirsta abejonių, kad jaunimas ateina būti, pasėdėti ir ne itin kažką veikia, tai kam finansuoti tokią veiklą? O juk daugybė vakarų Europos šalių yra tyrimais pagrindę naudas, kurias gauname investuodami į darbą su jaunimu, jaunimo užimtumą ir pan. Tik įtraukdami jaunimą į bendruomenę, jos veiklas ar net sprendimus, ateityje galime tikėtis aktyvaus ir pilietiško jauno žmogaus visuomenėje, o jo dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje kurs pridėtinę vertę visam miestui, miesteliui ar gyvenvietei“, – sako G. Revenkienė.

Laiką darbui su jaunimu skirianti G. Revenkienė teigia, kad jos vadovaujamame jaunimo centre yra žmonių dirbančių su jaunimu tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai ir mobiliai. „Džiaugiamės savanoriais, galinčiais atkreipti dėmesį ir pasigilinti į jaunimo aktualijas, realybę bei ateitį, kurijuos tikrai dažnai neramina. Jaunimas – mūsų ateitis, tad auginkime, stiprinkime ir investuokime. Tai tikrai atsipirks ateityje“, – sako G. Revenkienė.

Jaunimo tarybos nariai nurašo kaimo jaunimą

 Tuo metu Trakų rajono savivaldybės jaunimo tarybos atstovas, kaip paaiškėjo dabar jau buvęs Trakų atviros jaunimo erdvės darbuotojas Ernestas Meirovič kitokios nuomonės.

„Atokesniuose miesteliuose tikrai jaunimo mažiau, dauguma, mano žiniomis, lanko įvairiausius būrelius mokyklose arba vyksta į Trakus. Centrui įsikurti nematau poreikio, nes neatitiks reikalavimų. Centras privalo turėti bent 2 darbuotojus. Lentvaryje gyvena kiek jaunimo ir turime puikius 2 darbuotojus, kurie puikiai tvarkosi. Deja, kokioje Grendavėje ar Paluknyje neįsivaizduoju centro su dviem darbuotojais. Patalpos kaip Onuškyje galėtų būti, bet vėlgi, jaunimo kartos keičiasi, vieni aktyvūs, kol mokosi, galėtų šiose patalpose lankytis, o kai išvyksta ir karta pasikeičia – patalpos prarastų visus lankytojus“, – sako vis dar jaunimo tarybos narys, tačiau jau išvis rajone net nebedirbantis E.Meirovič.

Jaunimo taryba egzistuoja, nes to reikalauja įstatymas

Beje, jaunimo taryboje šmėžuoja ir daugiau tokių narių, kurie yra sąraše, bet jų pėdos jau senokai atvėsusios Trakų rajone, ir net elektroniniu paštu su jais neįmanoma susisiekti.

V. Kieras nevynioja atsakymų į vatą ir nebando aiškinti, kaip labai tokia taryba reikalinga. „Tokia taryba privalo būti kiekvienoje savivaldybėje, tą numato įstatymas“, – sako jaunimo reikalų koordinatorius. Toliau valdininkas bando aiškinti, kokie yra tokios tarybos, su išsivažinėjusiais nariais, tikslai: prisidėti prie jaunimo problemų sprendimo ir sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei. Tačiau realių pavyzdžių, kaip šie tikslai įgyvendinami, jaunimo politikos formuotojas nepateikė.

„Dėl veiklų, manau, paskutiniai metai buvo ypač aktyvūs, kadangi daug kur buvau kviečiamas vykti ir atstovauti SJRT, bet jau sunkiai beatradau laiko, nes turiu darbą“, – prisipažįsta jaunimą rajone atstovaujantis tarybos narys E. Meirovič. Ir dar priduria, kad tarybos „Konkretūs uždaviniai ir tikslai yra stereotipiniai. Galite rasti kažkur trakai.lt mūsų nuostatas“.

Jaunimo problemas vainikuoja policijos suvestinė

 Tuo metu Trakų rajono policijos komisariato vadovas Sigitas Šemis pastebi, kad nepilnamečių nusikalstamumas – vis dar opi problema.

„Atliekant ikiteisminį tyrimą dažnai paaiškėja, kad nepilnamečiai nusikaltimo padarymo dieną neturėjo amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal įstatymą, dėl to nėra traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencija – jaunėjantis linkusių į teisės pažeidimus asmenų amžius. Siekiant mažinti nepilnamečių daromų teisės pažeidimų lygį, būtina vykdyti ankstyvąją prevenciją ugdymo įstaigose, suteikiant nepilnamečiams žinių apie atsakomybę už administracinės ir baudžiamosios teisės pažeidimus, skatinti nepilnamečius dalyvauti papildomoje užklasinėje veikloje. Nepilnamečių nusikalstamumą lemia neužimtumas, bendravimas su teistais asmenimis, nepakankama tėvų kontrolė“, – sako policijos komisariato viršininkas.

Siautėja nepilnamečių grupelės

 Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK pareigūnai analizuodami kriminogeninės situacijos pokyčius nustatė, kad per 2018 m. buvo padidėjęs pranešimų, skundų skaičius, kuriuose nurodoma apie Lentvario mieste teisės pažeidimus sistemingai darančių vaikų grupę.

Vykdant individualią veiklą su vaikais, buvo kreiptasi į Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją 2 nepilnamečiams taikyti vidutinės priežiūros priemones bei 1 mažamečiui teikti socialinę kompleksinę pagalbą. 2018 m. trims nepilnamečiams už padarytus nusikaltimus buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas, dėl to Lentvario mieste sumažėjo pranešimų apie nepilnamečių daromus teisės pažeidimus.

Iš viso Trakų rajone per 2018 m. nepilnamečiai padarė 17 nusikaltimų ir 4 baudžiamuosius nusižengimus. Didžioji jų dalis – vagystės. Visos šios nusikalstamos veikos išaiškintos.