Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Mieli Trakų krašto žmonės,

brangiom akimirkom ir išsipildančiom svajonėm, prasmingais ir
sėkmingais darbais tebūna dosnūs ateinantys metai.
Mylėti. Džiaugtis. Užjausti. Padėti. Svajoti. Tikėti. Gyventi.
Linkime tai patirti kasdien ir dovanoti kitiems.

Su Naujaisiais metais !

Trakų rajono savivaldybė

 

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4740