Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Trakų rajono šviesuolis ir visuomenininkas Antanas Ulčinas skaito laikraštį „Galvė“ ir rekomenduoja kitiems! Švieskime rajoną naujais vėjais drauge!

Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram 2019 m. pusmečiui.