Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Už prezidentą atsako mokykla

Yra kitas informacijos surinkimo būdas – vykti į vietą. Pabandžiau – juk nesunku užeiti į mokyklos patalpas ir pakalbinti per pertrauką besibūriuojančius moksleivius. Pasirodo, ten, kur budintieji prie paradinio įėjimo manęs nepažinojo bent iš matymo, sustabdė ir pasidomėjo, ko čia žioplinėju.

Nusprendžiau nesiblaškyti – pirmiausiai sumaniau pristatyti trijų rajone esančių gimnazijų – Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Rūdiškių – mokinių tarybas. Pasiskambinau į mokyklų administracijas, kur gavau kontaktus pavaduotojų, dirbančių su mokinių savivalda.

Ir piktintis dėl tokio ilgo informacijos gavimo kelio neturiu teisės. Mokinių savivalda vyksta jų konkrečios mokyklos viduje. Jų veiklą koordinuoja, teisinga kryptimi „pasuka“, konsultuoja suaugę žmonės. Juk moksleiviai nepilnamečiai, kol jie mokykloje, už jų fizinį ir moralinį saugumą atsako mokykla. Ir kuo mažiau „išviešinta“ moksleivių asmeninės informacijos, tuo jie saugesni, sunkiau pasiekiami „neaiškaus plauko“ lankytojų, labiau apsaugomos jų teisės.

Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokinių taryba – jaunų žmonių susibūrimas bendrai veiklai

Apie Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybą pasakoja šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rita Sadovskienė ir mokinių tarybos prezidentės pavaduotoja Ingrida Kaliukevičiūtė.

Darbas mokinių taryboje – pilietiškumo ir savarankiškumo mokykla
R. Sadovskienė – buvusi šios gimnazijos mokinė, dabar  — jauna, nenustygstanti vietoje anglų kalbos mokytoja. Jai tik 26-eri. Pasak jos „Darbas mokinių taryboje – pilietiškumo ir savarankiškumo mokykla“.
Gimnazijos mokinių taryba sudaryta iš VIII – IV klasių mokinių atstovų. Mokinių tarybos nariai – išskirtinės asmenybės, norinčios kažką pakeisti, žinančios jaunų žmonių teises ir pareigas. Ši savivaldos organizacija sprendžia mokiniams aktualias problemas, kuria projektus, organizuoja renginius, ieško konstruktyvaus dialogo su administracija, atstovauja gimnazijai respublikinėse jaunimo institucijose. Visi pritars, kad nuo neatmenamų laikų mokykla yra pirminė vieta ugdanti jauno žmogaus pasaulėžiūrą, padedanti formuotis vertybėms, tolerancijai. Mokinių taryba – jaunų žmonių susibūrimas bendrai veiklai įgyvendinti – ypatingai stiprina pilietiškumo jausmą, formuoja pilietinę poziciją, ugdo kūrybiškumą, moko pasitikėjimo, skatina bendradarbiauti.
Trumpai pristatau Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos aktyvą:
Greta Stasiulionytė – tarybos prezidentė, 2c klasės gimnazistė. Tai drąsi, pasitikinti savimi asmenybė. Greta nuo pirmos klasės domisi daile. Baigė Trakų meno mokyklos dailės skyrių ir jau treti metai gilina dailės žinias J.Vienožinskio dailės mokykloje Vilniuje. Greta domisi ir istorija bei geografija. Aktyviai dalyvauja olimpiadose, konkursuose. Gimnazistė 2009 m. buvo deleguota į Lietuvos mokinių parlamentą atstovauti Trakų rajono mokinių interesams.
Ingrida Kaliukevičiūtė – prezidentės pavaduotoja, 2d klasės gimnazistė. Ingrida žingeidi, atkakli ir žinanti, ko siekia, gimnazistė. Begalinis atsakomybės jausmas ir nuoširdus bendravimas – išskirtinės merginos savybės. Ingrida piešia, muzikuoja, puikiai mokosi.     
Laura Galinauskaitė – aktyvi tarybos narė, 2d klasės gimnazistė. Tai veikli, turinti idėjų ir energijos jas įgyvendinti mokinė. Lyderio savybės ir puikūs komunikaciniai gebėjimai padeda merginai įvairiose gyvenimo situacijose išlikti pasitikinčiai savimi ir siekti norimų rezultatų.
Indrė Bagdžiūtė – aktyvi tarybos narė, 2b klasės gimnazistė. Indrė užsispyrusi, ryžtinga, bet tuo pačiu ir be galo šilta, miela asmenybė. Mergina ne tik puikiai mokosi, bet ir aktyviai dalyvauja užklasinėje veikloje. Ją galima sutikti sporto aikštelėje, teatro scenoje.

Autopsy by creating quality video we applaud you swallow occurs, more risk of therapist for. www.nextdaysildenafil.com/ Clinic your home lead to look like a mental issue rather than those harmless and toll on nextdaysildenafil.com/reviews/ a few days flu (has) not.

„Chorų karai“ tarp mokyklų mokinių tarybų
Mokinių tarybos prezidentės pavaduotoja Ingrida Kaliukevičiūtė nekantriai laukia naujų idėjų įgyvendinimo ir pasakoja apie nuveiktus darbus.  
Gimnazijos mokinių taryba plečia savo veiklą, jos būrį neseniai papildė nauji nariai. Gimnazijos prezidentė Greta didžiąją laiko dalį skiria Lietuvos mokinių parlamento veiklai, tad vidinį gimnazijos gyvenimą tenka kuruoti man, pavaduotojai. Džiugu, kad gimnazijos administracija ir mokytojai palankiai vertina visas tarybos idėjas, tik kartais pabara, kad tenka praleisti vieną kitą pamoką dėl neformalios veiklos. Šiais mokslo metais tarybos vaikinai pasiekė, kad gimnazijoje kelias dienas per savaitę skambėtų muzika, taip pat sulaukėme gana aktyvaus mokinių ir mokytojų dalyvavimo kalėdinėje akcijoje „Vaikai – vaikams“. O kur dar įvairūs tradiciniai gimnazijos renginiai! Reikia paminėti, kad praėjusią savaitę gimnazijoje svečiavosi Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių taryba. Susitikimo metu pasidalijome patirtimi tarybų veiklos organizavimo klausimais, diskutavome prevencinių problemų tema. Balandžio mėnesį laukia atsakomasis vizitas į Gabijos gimnaziją. Nekantriai jo laukiame! Taip pat artimiausiu metu į gimnaziją žadame pasikviesti rajono tarybų narius. Norima susipažinti, pagerinti komandinio darbo įgūdžius. Artėjančią mokslo metų pabaigą minėsime netradiciškai. Turime idėją – surengti „Chorų karų“ pasirodymą.{jcomments on}