Prenumeruokite laikraštį „Galvė“ antram šių metų pusmečiui. Kaina 25 eurai.  

Vienam davė, kitam nedavė…

2019 m. kovo 25 d. vykusiame Trakų rajono savivaldybės tarybos (Tarybos) posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl naujai išrinktų Tarybos narių atleidimo šalių susitarimu iš užimamų pareigų, kurių pareigos nėra suderinamos su Tarybos nario veikla.

Ordinas – ne rodiklis

Prašymą atleisti šalių susitarimu iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pareigų pateikė į Tarybą su Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščioniais demokratais patekęs Jonas Kietavičius. Prašyme Kietavičius išdėstė, kad vadovaujamai įstaigai jis pasiekė daug reikšmingų rezultatų, buvo pagerbtas merės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio apdovanojimu, todėl yra vertas keturių vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos. Trakų rajono merės vadovaujamai Tarybai nepasirodė, kad tokie ordinai turi kokią nors reikšmę, todėl Joną Kietavičių patenkino tik dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

Liberalui – malonė

Prašymą atleisti iš darbo šalių susitarimu pateikė ir gerokai jaunesnis ir mažesnę darbo patirtį turintis Andrius Šatevičius, kuris Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyboje laikinai ėjo direktoriaus pareigas. Su Lietuvos liberalų sąjūdžiu į Tarybą patekęs Šatevičius užsiprašė dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos ir jo prašymas buvo  patenkintas. Primename, kad praėjusią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad A. Šatevičius nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir netinkamai deklaravo privačius interesus. Tyrimo duomenys rodo, kad 2017 m. spalį jis pradėjo laikinai vykdyti minėtosios tarnybos direktoriaus funkcijas. Taigi, per 30 kalendorinių dienų jis privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau tai padarė tik šių metų sausio pabaigoje. Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo pagrindu. Matyt, Trakų rajono savivaldybė ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija skirtingai supranta etikos ir moralės standartus, jeigu šis pono Šatevičiaus epizodas nebuvo rimčiau apsvarstytas Taryboje, sprendžiant klausimą: ar tikrai liberalas yra vertas net dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijos?

Liberalą keičia liberalė – įtakos zonų plėtimas

Tam, kad Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyba neliktų be vadovybės, Taryba tuo pačiu sprendimu pavedė Ievai Jakonienei, Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiajai pedagogei-logopedei, nuo 2019 m. kovo 26 d. laikinai eiti Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas, iki teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas įstaigos vadovas. Papildomų funkcijų atlikimo laikotarpiu mokėti jai 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką per mėnesį. Pažymėtina, kad Ieva Jakonienė per 2019 m. savivaldybių tarybos rinkimus Trakų rajono rinkimų apygardoje (52) buvo paskirta rinkimų stebėtoja būtent nuo Lietuvos liberalų sąjūdžio. Kaip netikėta!

Direktorius – iš vieno kandidato

2019 m. kovo 25 d. posėdyje Taryba taip pat priėmė sprendimą skirti Aldoną Degutienę į Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pareigas nuo 2019 m. balandžio 1 d. terminuotai (penkerių metų laikotarpiui). Aldona Degutienė buvo atrinkta į direktorės pareigas laimėjusi konkursą, kuriame dalyvavo tik vienas kandidatas…

Galvės“ inf.